»
S
I
D
E
B
A
R
«
ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลจุลินทรีย์และวัสดุชีวภาพ (Software iCollect Microbial Information Management System)
Mar 4th, 2012 by pensiri 98 views

iCollect เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้บริหารจัดการการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ และวัสดุชีวภาพแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการจดลิขสิทธิ์และติดตั้งให้กับผู้ใช้งานในห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมทั้งอนุญาตให้สิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวแก่ University of North Texas Health Science Center (UNTHSC) at Fort Worth, Texas, USA

จุดเด่น

  • การลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัสดุชีวภาพ ด้วยระบบบาร์โค้ด ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
  • การรับฝากวัสดุชีวภาพ มีระบบค้นหาข้อมูลตัวอย่างจัดเก็บที่ใช้งานง่าย
  • การตรวจสอบคุณภาพของวัสดุชีวภาพ
  • การควบคุมการนำวัสดุชีวภาพเข้า/ออกจากคลังเก็บรักษา
  • การสร้างแคตตาล็อกเพื่อให้บริการวัสดุชีวภาพ
  • การกำหนดเงื่อนไขการรับฝากและให้บริการ
  • การเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายหรือศูนย์ทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ ผ่านเว็บเวอร์วิส
  • นำไปติดตั้งและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลที่สำคัญตามความต้องการใช้งานที่ต่างกันได้

แหล่งที่มา: ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549 – 2554

Share
จากข้าวหอมชลสิทธิ์ สู่ข้าวถุงแบรนด์อ่อนหวาน
Oct 18th, 2011 by ratana 293 views

เขตพื้นที่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมในทุก ๆ ปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในบริเวณนั้น เนื่องจากอาชีพหลักของเกษตรกรคือ ทำนา

จากปัญหาของพื้นที่  ไบโอเทค ได้มีการพัฒนาข้าวทนน้ำท่วมขึ้น และได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์หอมชลสิทธิ์ให้เกษตรกรในชุมชนผักไห่ จำนวน 2 ตัน และดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่ชุมชนผักไห่ ตั้งแต่มกราคม 2553 เป็นต้นมา

จากการทดสอบปลูกรอบแรก เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพของข้าว ได้แก่ การติดเมล็ดดี รวงสวย การเจริญเติบโตเร็ว การแตกกอดี

ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมชลสิทธิ์และความมุ่งนตั้งใจของสหกรณ์การเกษตรผักไห่ สหกรณ์ฯได้รับการอบรมด้านการบริหารจัดการธุรกิจ จัดทำแผนธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ส่งผลให้สหกรณ์ฯ จัดทำบรรจุภัณฑ์ข้าวสารพันธุ์หอมชลสิทธิ์ขึ้นใหม่ ภายใต้ เครื่องหมายการค้า “อ่อนหวาน” และดึงคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์เป็นข็าวน้ำตาลน้อยเหมาะสำหรับผู้รักษาสุขภาพ

ข้าวหอมชลสิทธิ์ทนน้ำท่วมฉับพลันแบรนด์ “อ่อนหวาน” นี้ผลิตและจัดจำหน่ายโดย สหกรณ์การเกษตรกรผักไห่ในราคา 2 กิโลกรัม 95 บาท และ 5 กิโลกรัม 220 บาท และมีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อ “ใบจาก-เลมอนกรีน” ภายในสถานีบริการน้ำมันบางจาก เขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 40 สาขา โดยบรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม จำหน่ายในราคา 95 บาท สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://nstda.or.th/thairesearch/node/16117

ที่มา  BIOTEC Newsletter 16 – 31 July 2011

Share
วันนักประดิษฐ์แห่ง สวทช. และการมอบรางวัลธุรกิจเทคโนโลยี ประจำปี 2544
May 20th, 2011 by pensiri 122 views

ในทุกๆ ปี สวทช. โดย สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) จัดให้มีงาน NSTDA Inventor’s Day and Technopreneur Prize 2011เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตร เพื่อให้มีความเป็นไปได้ในการแข่งขันทางธุรกิจสามารถถ่ายทอดไปยังหน่วยงาน ภายนอกและเกิดรายได้กลับมายัง สวทช. ได้

Read the rest of this entry »

Share
“Stem Cell” … Talk of the Town
Oct 30th, 2009 by ilada 467 views

ความคิดเห็นต่อประเด็นการพัฒนาเซลล์ต้นแบบอวัยวะที่กำลังถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันอย่างแพร่หลายนี้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนักวิทยาศาสตร์ และภาคธุรกิจที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ที่เชื่อว่า หากการค้นคว้าวิจัยประสบความสำเร็จ มนุษย์จะสามารถใช้การทดลองเพาะเลี้ยง-ปลูกถ่ายอวัยวะมนุษย์นี้มาแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยและทุพพลภาพของอวัยวะต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ได้ เช่น การพัฒนาเซลล์เนื้อเยื่อทดแทนได้อย่างไม่มีที่จำกัด อย่างเซลล์ตับอ่อนที่ช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือสร้างเนื้อเยื่อใหม่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง หัวใจล้มเหลว และพาร์คินสัน “เซลล์มหัศจรรย์” นี้อาจนำไปสู่การรักษาโรค การสร้างอวัยวะเทียม หรือแม้แต่การทำให้อายุยืนยาวขึ้น รวมทั้งยังอาจเปลี่ยนวิธีการรักษาในวงการแพทย์อย่างสิ้นเชิงอีกด้วย
Read the rest of this entry »

Share
“สเต็มเซลล์” … เซลล์มหัศจรรย์
Oct 30th, 2009 by ilada 562 views

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือเซลล์ต้นกำเนิด มีคุณสมบัติเด่นที่เป็นปัจจัยให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกสนใจเซลล์ชนิดนี้กันมาก เนื่องจากเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง แต่สามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงได้ และสเต็มเซลล์เป็นเซลล์ที่มีความสามารถแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า
Read the rest of this entry »

Share
การพัฒนากระบวนการผลิตท่อนพันธุ์ปทุมมาและขิงขนาดเล็ก
Oct 26th, 2009 by supaporn 416 views

ปทุมมา เป็นไม้ดอกชนิดใหม่ที่มีการส่งออกสูงเป็นอันดับ 2 รองจากกล้วยไม้ แต่ปัญหาสำคัญในการผลิตพืชหัว คือ โรคเน่าที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งเมื่อมีการระบาดอย่างรุนแรงจะทำให้เกิดการสูญเสียสูงถึงร้อยละ 50 หากไม่เร่งแก้ไข อาจมีผลให้สูญเสียโอกาสทางการตลาดได้
Read the rest of this entry »

Share
เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
Oct 20th, 2009 by supaporn 514 views

ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร มีน้ำเสียจำนวนมากที่ต้องบำบัด และต้องใช้พลังงานในกระบวนการผลิตค่อนข้างสูง ที่สำคัญที่สุด คือ การปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซเรือนกระจก ถูกนำมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าที่ประเทศผู้ส่งออกต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวด
Read the rest of this entry »

Share
ชุดตรวจโรคไวรัสในกุ้งด้วยเทคนิคพีซีอาร์ (PCR)
Oct 20th, 2009 by supaporn 869 views

การระบาดของเชื้อไวรัสในกุ้งกุลาดำส่งผลให้การผลิตกุ้งกุลาดำลดลง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดย ทีมนักวิจัยอันประกอบด้วย ศ.ดร.วิชัย บุญแสง ดร. วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย และ ดร. นุสรา สิทธิดิลกรัตน์ ได้พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสกุ้งโดยเทคนิคพีซีอาร์ (Polymerase Chain Reaction : PCR) หรือปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัส แม้ว่ามีไวรัสมีปริมาณน้อย ในขณะที่กุ้งยังไม่แสดงอาการของโรค Read the rest of this entry »

Share
ดีเอ็นเอเครื่องหมายกับมะเขือเทศต้านทานโรค
Oct 18th, 2009 by supaporn 677 views

การปลูกมะเขือเทศของประเทศไทยให้ผลผลิตมะเขือเทศต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ซึ่งปัญหาสำคัญประการหนึ่ง คือ ปัญหาโรคและแมลง เช่น เชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา และไส้เดือนฝอย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้สนับสนุน ดร. จุลภาค คุ้นวงศ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยและพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรค โดยนำเทคนิคดีเอ็นเอเครื่องหมาย มาใช้คัดเลือกพันธุ์มะเขือเทศร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีปกติ

ผลงานจากการวิจัย ได้สายพันธุ์มะเขือเทศคู่แฝดของยีนต้านทานโรคที่สำคัญ 8 ชนิด ได้แก่ ยีนต้านทานโรคทางรากที่เกิดจากไส้เดือนฝอย โรคไวรัส tomato mosaic virus (TMV) ที่ก่อให้เกิดโรคใบด่าง โรคไวรัสที่เกิดจากเชื้อ Tomato spotted wilt virus โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อ Fusarium oxysporum โรคราแป้งที่เกิดจากเชื้อ Leveillula taurica โรคใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อรา Ralstonis solanacearum ในมะเขือเทศพันธุ์การค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ พันธุ์บริโภคสด คือ พันธุ์สีดาทิพย์ 3 และพันธุ์ CLB399 พันธุ์โรงงาน คือ พันธุ์ P502 ซึ่งมีพันธุกรรมใกล้เคียงกันมาก

Share
ชีวินทรีย์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
Oct 18th, 2009 by supaporn 521 views

เกษตรกรมักใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อกำจัดศัตรูพืช ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกรและผู้บริโภค แท้จริงแล้ว ศัตรูพืชจะถูกควบคุมโดยธรรมชาติอยู่แล้ว การนำสิ่งมีชีวิต (หรือผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิต) ที่มีอยู่ในธรรมชาติเหล่านี้ มาเพาะเลี้ยง และนำกลับไปใช้ในการควบคุมศัตรูพืช เรียกว่า การใช้ชีวินทรีย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและปลอดภัย

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือไบโอเทค ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาด้านชีวินทรีย์เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ให้กับ ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในการค้นหาจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มีศักยภาพจากธรรมชาตินำมาเพาะเลี้ยง พัฒนาเป็นสูตรสำเร็จในลักษณะสูตรผง หรือน้ำ จนได้ มีสูตรผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis) สายพันธุ์ a และ k สำหรับควบคุมหนอนศัตรูพืช ได้แก่ หนอนใยผัก หนอนคืบกะหล่ำ หนอนกระทู้หอม หนอนแปะใบส้ม และสูตรผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีที สายพันธุ์ i สำหรับควบคุมลูกน้ำยุง

นอกจากนี้ ไบโอเทค ยังได้สนับสนุน ดร. สืบศักดิ์ สนธิรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำรวจและรวบรวมเชื้อรา เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม รวมทั้งพัฒนาสูตรอาหารเทียมเลี้ยงเชื้อราที่เหมาะสม และได้ผลิตภัณฑ์เชื้อราเพซิลโลมัยซีสไลลาซินัส ที่สามารถเข้าทำลายไข่ไส้เดือนฝอยรากปมได้ดี

Share
ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดขาวสำหรับผู้ป่วยเอดส์ (CD4 Select)
Oct 14th, 2009 by supaporn 527 views

โรดเอดส์เป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus – HIV) ในประเทศไทย พบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวี สะสมประมาณ 100,000 คน มีผู้เสียชีวิตประมาณ 600,000 ราย และยังมีผู้ติดเชื้อที่ต้องการรักษาพยาบาลอีก 500,000 ราย ในกระบวนการรักษา ผู้ป่วยจะต้องรับการตรวจ CD4+ lymphocytes ทุกๆ 3 เดือน ซึ่งเป็นการตรวจนับด้วยเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์ และมีอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของประเทศเพียงไม่กี่แห่ง ต้องใช้น้ำยาราคาแพงที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ Read the rest of this entry »

Share
Hyaluronan เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคตับ
Oct 13th, 2009 by supaporn 470 views

Hyaluronan (เดิมเรียกว่า Hyaluronic acid ; HA) เป็นสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ประเภทพอลิแซคคาไรด์ ปัจจุบันได้มีการนำเอาระดับของ HA ใน biological fluids ต่างๆ มาใช้เพื่อวินิจฉัยโรคหลายชนิด เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคตับ โรคมะเร็ง แต่การตรวจวัดมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการที่ใช้เอนไซม์ หรือสารรังสี และด้วยวิธีการที่ใช้สารรังสี ทำให้ชุดน้ำยาจากต่างประเทศมีราคาแพงมาก และมีอายุงานสั้นมาก จึงไม่เป็นที่แพร่หลายนัก รศ. ดร. ปรัชญา คงทวีเลิศ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ได้วิจัยและพัฒนาชุดน้ำยาเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคตับนี้ใช้ โดยการนำหลักการของ ELISA มาใช้วินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนั้น ยังเป็นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ คือ กระดูกหมู และวัว ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศ และมีราคาถูกมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้อีกด้วย

Share
ชุดทดสอบเอนไซม์
Oct 13th, 2009 by supaporn 465 views

โดยทั่วไปแล้ว การตรวจสอบกิจกรรมเอนไซม์ของแบคทีเรีย มีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ใช้เวลานานอย่างน้อย 1 วัน มีการใช้ซับสเตรทที่มีราคาแพง การตรวจสอบเอนไซม์ได้เฉพาะที่หลั่งออกมานอกเซลล์ ไม่สามารถใช้ได้กับการตรวจสอบเอนไซม์ที่อยู่ภายในเซลล์ นักวิจัย โดย ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร และคณะ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้วิจัยและพัฒนาชุดทดสอบเอนไซม์ที่ผลิตจากแบคทีเรีย มีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำกว่าของที่ใช้ในปัจจุบัน โดยอาศัยหลักการเพิ่มความไวในการตรวจสอบด้วยสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มรูพรุนบนผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทำให้เกิดการปลดปล่อยเอนไซม์ที่เก็บสะสมไว้ในเซลล์ออกมาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ที่สนใจมาเพาะเลี้ยงเพื่อศึกษาเอนไซม์ต่อไปได้อีกด้วย

Share
แผ่นผ้ากรองใช้ในการเพาะเลี้ยงพืช
Oct 12th, 2009 by supaporn 446 views

การเพาะเลี้ยงพืชในภาชนะที่ปิดสนิท ส่งผลให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ภายในต่ำ มีการสะสมก๊าซเอทิลีน และความชื้นภายในภาชนะสูง ส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโตผิดปกติทั้งในด้านสรีระวิทยาและสัณฐานวิทยา ทีมนักวิจัยโดย ดร. เฉลิมพล เกิดมณี (จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ) ได้พัฒนาแผ่นผ้ากรองที่สามารถเพิ่มการแลกเปลี่ยนการถ่ายเทอากาศระหว่างภายในและภายนอกภาชนะที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงพืช มีระบบรากเจริญเติบโตเป็นปกติ และช่วยให้พืชอวบน้ำมีการเจริญเติบโตปกติ ทำให้พืชมีอัตราการรอดชีวิตและอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น

Share
ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยวิธีพีซีอาร์
Oct 12th, 2009 by supaporn 486 views

ในแต่ละปีผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นประมาณ 8 ล้านคน ผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทยเป็นวัณโรคร้อยละ 30 ถึง 40 จึงควรต้องมีมาตรการที่ดีในการตรวจวินิจฉัย ป้องกันและรักษาวัณโรคให้ได้ผล ทีมนักวิจัย โดยมี รศ.ดร. อังคณา ฉายประเสริฐ (จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) ได้พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคให้ได้ผลรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เพราะจะมีบทบาทสำคัญในการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และเริ่มการรักษาที่ถูกต้องให้ได้เร็วที่สุดเพื่อตัดวงจรโรค เทคนิคพีซีอาร์ เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ต้องการในหลอดทดลองเป็นแสนหรือล้านเท่าภายในเวลา 3-4 ชั่วโมง และถูกนำไปใช้ในการตรวจ

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa