»
S
I
D
E
B
A
R
«
อนุรักษ์นกช้อนหอยหงอน
May 16th, 2011 by satapon 129 views

มหาวิทยาลัยเจียวทงร่วมกับสถาบันจีโนมิกส์ ศึกษาวิจัยเพื่ออนุรักษ์นกช้อนหอยหงอน ซึ่งเป็นนกน้ำขนาดกลางปัจจุบันพบได้ที่เดียว คือ จังหวัดมณฑลส่านซีในภาคกลางจีนแผ่นดินใหญ่ที่อยู่รอดจำนวนไม่มากนักซึ่งตอนนี้มีการอนุรักษ์อย่างจริงจัง คาดว่าน่าจะช่วยให้เพิ่มปริมาณได้มากขึ้น เหตุผลหลักของการลดลงของมันมีการเชื่อมโยงอาจจะสูญเสียพื้นที่การหาอาหารที่เหมาะสม การงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท SOAPdenovo โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ โนโวซึ่งสามารถรวบรวมจีโนมและใช้ในการจัดลำดับความเหมาะสมของสายจีโนมเพื่อการอนุกรักษ์นกน้ำหายากสายพันธ์นี้

บรรณานุกรม: The Ministry of Science and Technology People’s Republic of China. “Crested Ibis Sequenced” China Science and Technology Newsletter, no. 616 (April 20, 2011).

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa