»
S
I
D
E
B
A
R
«
พบดาวคล้ายโลกนอกสุริยะจักรวาล
Jun 7th, 2012 by wanutwira 175 views

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า คณะนักดาราศาสตร์สากล ได้เปิดเผยข้อมูลการสำรวจพบดาวเคราะห์ดวงที่ 4 ซึ่งอาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เหมือนโลกมนุษย์ เนื่องจากมีปํจจัยเอื้อต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ น้ำ โดยดาวดวงนี้อยู่นอกระบบสุริยะ ห่างจากโลกประมาณ 22 ปีแสงทีมนักดาราศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลจากศูนย์สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ยูโรเปียน เซาเทิร์น เกี่ยวกับดาวดวงหนึ่งชื่อว่า “จีเจ 667 ซีซี” ที่รู้จักกันในนาม ดาวแคระชั้น เอ็ม ซึ่งเปล่งประกายความร้อนน้อยกว่าดวงอาทิตย์มาก และมีดาวเคราะห์อย่างน้อย 3 ดวง กำลังโคจรรอบๆ มัน โดยหนึ่งในนั้นคือดาว จีเจ 667 ซีซี ดูเหมือนจะโคจรในระยะใกล้ มันดูดซับแสงและพลังงาน และ อุณหภูมิพื้นผิวของมันคล้ายกับโลก ซึ่งอาจจะมีน้ำบนดาวเคราะห์ด้วย โดยดาวจีเจ 667 ซีซี จะมีพื้นผิวเป็นหินขรุขระ โคจรรอบดาวหลักของมันทุก 28.15 วัน ซึ่งหมายถึง 1 ปีของมันเท่ากับประมาณ 1 เดือนของโลก และมีมวลอย่างน้อย 4.5 เท่าของโลก นายกิลเลม อังกลาดา-เอสกูด์ แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์คาร์เนกี กล่าวว่า ดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นตัวอย่างใหม่ที่ดีที่สุด และมีความเป็นไปได้ที่สุด ที่จะพบของเหลว หรือสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนนั้น

รายการอ้างอิง : เดลินิวส์. พบดาวคล้ายโลกนอกสุริยะจักรวาล. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก :  http://www.dailynews.co.th/world/10602.  (วันที่ค้นข้อมูล : 7 มิถุนายน 2555).

Share
ดาวคล้ายโลก
Jun 7th, 2012 by wanutwira 132 views

การค้นหาหรือค้นพบดาวดวงใหม่ที่มีลักษณะทางกายภาพคล้ายโลกนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเสมอ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติที่นับวันจะเพิ่มความรุนแรง บ่อยครั้งมากขึ้น และกระจายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ

จากคำบอกเล่าของ ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงที่มาของภารกิจนักดาราศาสตร์ระดับโลกว่า มีการค้นหาดาวเคราะห์คล้ายโลกมานานแล้ว เพียงแต่เดิมกล้องโทรทรรศน์ธรรมดายังไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ปัจจุบันกล้องโทรทรรศน์ของนาซา มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากจนสามารถที่จะค้นพบสิ่งที่อยู่ไกลออกไป และหน่วยค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยจักรวาลที่คาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากของนาซาก็คือ ยานอวกาศเคปเลอร์ ที่ค้นพบระบบดาวคู่ที่เรียกว่า เคปเลอร์ 16 หรือเคปเลอร์ 16 เอ และ 16 บี นอกจากนี้ยังพบว่ามีดาวเคราะห์โคจรอยู่รอบระบบดาวฤกษ์คู่นี้อีกด้วย

Read the rest of this entry »

Share
เส้นทางการค้นพบ “ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์”
Jun 6th, 2012 by wanutwira 90 views

วันที่ 6 มิถุนายน  2555  เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่นักดาราศาสตร์ทั่วโลกรอคอยกับการเกิด “ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์” ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่สร้างประวัติศาสตร์การค้นพบวิธีวัดขนาดของระบบสุริยะได้เป็นวิธีแรก “รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม” ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. บอกว่า ปรากฏการณ์นี้ เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่มนุษย์ให้ความสนใจมาช้านานแล้ว ไม่น้อยกว่าปรากฏการณ์จันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาแต่เนื่องจากดาวพุธอยู่ห่างจากโลกมาก การคำนวณหาระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์จึงไม่สามารถวัดได้อย่างแม่นยำ นักดาราศาสตร์จึงหันมาใช้ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์แทน เพราะดาวศุกร์อยู่ห่างจากโลกเพียง 38 ล้านกิโลเมตร หรือคิดเป็นเพียงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับดาวพุธที่อยู่ห่างถึง 77 ล้านกิโลเมตร

Read the rest of this entry »

Share
ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์
Jun 6th, 2012 by wanutwira 62 views

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 จะเกิดปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ให้เห็นได้ในประเทศไทยอีกครั้ง และนับเป็นครั้งสุดท้ายในศตวรรษนี้ เนื่องจากช่วงชีวิตของคน ๆ หนึ่ง มีโอกาสสังเกตปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2547 หรือเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ได้เกิดปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 122 ปี เห็นได้ในประเทศไทยระหว่างเวลาประมาณ 12:13 – 18:21 น.

ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ ดาวศุกร์จะเคลื่อนผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ปรากฏเป็นดวงกลมดำขนาดเล็กบนผิวหน้าดวงอาทิตย์ แม้จะเล็ก แต่ก็ใหญ่พอที่จะสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าในยามที่ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ขอบฟ้า หรือเมื่อมองผ่านแผ่นกรองแสงในเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่สูงบนท้องฟ้า ยุคปัจจุบัน ดาวศุกร์มีโอกาสผ่านหน้าดวงอาทิตย์ได้เฉพาะในเดือนมิถุนายนและธันวาคมเท่านั้น ซึ่งเป็นจังหวะที่ดาวศุกร์โคจรผ่านใกล้จุดโหนดลงและจุดโหนดขึ้น ตามลำดับ หากย้อนไปในอดีต 4,000 ปี ดาวศุกร์มีจุดโหนดอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกของจุดโหนดในปัจจุบัน สมัยนั้น ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก :

http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/eclipses/2012vt.html

http://news.mthai.com/general-news/169045.html

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa