»
S
I
D
E
B
A
R
«
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน : รู้จักกับประเทศเพื่อนสมาชิก (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
Sep 15th, 2012 by Valaiporn Changkid 348 views

ลาว (ลาว: ລາວ) หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาว: ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ, อักษรย่อ: ສປປ.ລາວ) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีเมืองหลวงคือ นครหลวงเวียงจันทน์

ลักษณะภูมิประเทศ
ประเทศลาว มีพื้นที่ทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นดิน 230,800 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 6,000 ตารางกิโลเมตร โดยประเทศลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เนื่องด้วยตลอดแนวชายแดนของประเทศลาว ซึ่งมีความยาวรวม 5,083 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยชายแดนของประเทศเพื่อบ้าน 5 ประเทศ ดังนี้

 • ประเทศจีนด้านทิศเหนือ
 • ประเทศไทศไทยทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก
 • ประเทศกัมพูชาทางด้านทิศใต้
 • ประเทศเวียดนามทางด้านทิศตะวันตก
 • ประเทศพม่าทางด้านทิศตะวันตก

ภูมิประเทศของประเทศลาวแบ่งได้ 3 เขต

 • เขตภูเขาสูง
 • เขตที่ราบสูง
 • เขตที่ราบลุ่ม

การนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศลาวนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 75 และนับถือผีร้อยละ 16-17 และมีประชากรนับถือศาสนาคริสต์ประมาณ 100,000 คน

Read the rest of this entry »

Share
อาหารประจําชาติอาเซียน
Sep 6th, 2012 by wanutwira 3,602 views

อาหารประจำชาติอาเซียนนั้น ถือเป็นอีกสีสันหนึ่งของการแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ เพราะอาหารสามารถสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ได้เป็นอย่างดี อย่างที่มีคนกล่าวไว้ว่า ถ้ามาประเทศนั้น ประเทศนี้ หากไม่ได้มารับประทานอาหารสิ่งนี้แล้ว เหมือนมาไม่ถึง เป็นต้น ดังนั้นจึงอยากจะนำทุกคนมาทำความรู้จักอาหารของประเทศต่างๆ ในอาเซียนกัน ว่าเขามีอาหารประจำชาติที่บอกความเป็นประเทศของเขาอย่างไร รวมไปถึงบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าอาหารประจำประเทศไทยของเราคืออาหารจานใดนั้น วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกัน เผื่อว่ากลางวันนี้ หรือเย็นนี้ อาหารที่ได้แนะนำเหล่านี้อาจจะเป็นอาหารมื้อถัดไปก็ได้ค่ะ

Read the rest of this entry »

Share
เด็กไทยกับการศึกษาเพื่อไปสู่อาเซียน…ไหวหรือไม่?
Sep 5th, 2012 by wanutwira 545 views

เด็กไทยเรียนหนักแค่ไหน แต่ทำไมยังสู้เขาไม่ได้เสียที

จากข้อมูลของ UNESO แสดงให้เห็นว่าจำนวนชั่วโมงเรียนในระดับอายุ 9 – 13 ปีนั้น พบว่า เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับต้นๆ คือ 1,200 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่นับเฉพาะ “เวลาเรียนในโรงเรียน” เท่านั้น ยังไม่รวมเวลาเรียนพิเศษนอกเวลาอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นประเด็นมาโดยตลอดว่า “เรียนหนักแล้วทำไมถึงสู้ประเทศอื่นๆ (ที่พัฒนาแล้ว)ไม่ได้เสียที” หรือ “ทำไมเด็กไทยเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแทบจะหลุดเข้าไปในหนังสือ แต่ทำไมยังพูดไม่ได้เสียที” ฯลฯ ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หลายๆ ภาคส่วนให้ความสนใจ และเร่งหาคำตอบกัน ยิ่งในขณะนี้ประเทศไทยเราได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในอีก 3 ปีข้างหน้า หรือปี พ.ศ. 2558 เราจะรับมือกับปัญหาพื้นฐานที่สำคัญนี้อย่างไร เมื่อเด็กในวันนี้คือผุ้ใหญ่ในวันหน้า วันนี้จึงนำประเด็นที่คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ และคุณญาณิศา  อุดมศักดิ์พิบูลย์ ได้มาแบ่งปันข้อมูลจากการสำรวจและจัดทำเป็น Infographic มาให้ได้อัพเดตกัน Read the rest of this entry »

Share
การเจริญเติบโตของ Facebook ของสมาชิก ASEAN
Sep 3rd, 2012 by Valaiporn Changkid 461 views

สถิติที่น่ารู้สำหรับประชาคมอาเซียน ในเรื่องของความเจริญเติบโตของการใช้ Facebook ประเทศไทยอาจจะเคยติดอันดับต้นๆ ในการใช้งาน facebook ชนิดที่เรียกกันได้ว่าติดกันอย่างงอมแงม แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นกลุ่มสมาชิก ASEAN แล้ว จะเห็นว่าประเทศไทยไม่ใช่อันดับต้นที่มีการใช้ facebook กันอย่างแพร่หลาย จากกราฟของ socialbakers ทำให้เห็นว่าประเทศเพื่อนร่วมอาเซียนของเราประเทศไหนมีสัดส่วนการใช้ Facebook มากที่สุด จากสัดส่วนการใช้ facebook ในปี 2012 ต่อประชากร 10 คน

 • อันดับที่ 1 ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซลาม (61%)
 • อันดับที่ 2 ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ (59%)
 • อันดับที่ 3 ได้แก่ ประเทศมาเลย์เซีย (49%)
 • อันดับที่ 4 ได้แก่ ประเทศฟิลลิปปินส์ (29%)
 • อันดับที่ 5 ได้แก่ ประเทศไทย (25%)
 • อันดับที่ 6 ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย (18%)
 • อันดับที่ 7 ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (8%)
 • อันดับที่ 8 ได้แก่ ประเทศกัมพูชา (4%)
 • อันดับที่ 9 ได้แก่ ประเทศลาว (3%)
 • และประเทศที่ไม่มีการใช้ Facebook เลย คือ ประเทศพม่า

—————————————–
แหล่งที่มา : socialbakers. Facebook users. [online]. Available : http://www.socialbakers.com/search?query=facebook+user. Accessed: 03-09-2012.
สัดส่วนผู้ใช้ facebook 2012 ต่อประชากร 10คน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://www.facebook.com/ASEANDNA#!/ASEANDNA. (วันที่ค้นข้อมูล 3 กันยายน 2555).

Share
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน:รู้จักกับประเทศเพื่อนสมาชิก (ประเทศสิงคโปร์)
Aug 31st, 2012 by Valaiporn Changkid 521 views

ประเทศสิงคโปร์ หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ ติดกับรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย และอยู่ทางเหนือของเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์รายรอบไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่รวม 63 เกาะ และเกาะที่ใหญ่ที่สุดคือ “เกาะ Singapore” ประเทศสิงคโปร์มีคำขวัญว่า Majulah Singapura หมายถึง “เดินไปข้างหน้า สิงคโปร์”

สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ ภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นเนินเขา ซึ่งเนินเขาทางภาคกลางเป็นเนินเขาที่สูงที่สุดของประเทศ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของสิงคโปร์ และภาคตะวันออกเป็นที่ราบต่ำ ชายฝั่งทะเลมักจะต่ำกว่าระดับน้ำทะเล จึงต้องมีการถมทะเล

ธงชาติ

เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธง แถบสีแดงอยู่ด้านบน แถบสีขาวอยู่ด้านล่าง ที่มุมธงบนด้านคัน
ธงมีรูปพระจันทร์เสี้ยว ถัดจากรูปดังกล่าวมีรูปดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า รูปเหล่านี้เป็นสีขาว ความหมายสำคัญขององค์ประกอบ

ต่างๆ ในธงได้แก่

 • สีแดง หมายถึง ภราดรภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้า
 • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาล
 • รูปพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น หมายถึง ความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น ดาว 5 ดวง หมายถึงอุดมคติ 5 ประการของชาติ ได้แก่ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า ความยุติธรรม และ ความเสมอภาค

สกุลเงิน สกุลเงินของประเทศสิงคโปร์ คือ ดอลล่าร์สิงคโปร์ (Dollar : SGD) อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 25 บาท ต่อ 1 SGD

 

 

 

 

———————————————————————————-
แหล่งที่มา : ประเทศสิงคโปร์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศประเทศสิงคโปร์. (วันที่ค้นข้อมูล 31 สิงหาคม 2555).

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน (ASEAN). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.moe.go.th/webhr/images/downloads/asean.pdf. (วันที่ค้นข้อมูล 31 สิงหาคม 2555).

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์. คู่มือ การค้าและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร์ : ข้อมูลพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2555.

ASEAN CORNER. ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://aseancorner.blogspot.com/2011/12/asean-currency.html. (วันที่ค้นข้อมูล 31 สิงหาคม 2555).

Share
คำขวัญอาเซียน
Aug 31st, 2012 by wanutwira 227 views

คำขวัญอาเซียน

“One Vision, One Identity, One Community”
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม) 

คำขวัญอาเซียนนั้น นอกจากจะแสดงถึงอัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน (Identity and Symbols) แล้ว ยังช่วยให้ส่งเสริมการสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของอาเซียนในหมู่ประชาชนและยังแสดงให้เข้าใจถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือ วิสัยทัศน์เดียวกัน อัตลักษณ์เดียวกัน และประชาคมเดียวกัน ซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยังรวมไปถึงธงและดวงตราอาเซียน วันอาเซียน (วันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี) และเพลงอาเซียนด้วยเช่นกัน

รายการอ้างอิง : 

กรมประชาสัมพันธ์. (2554). ประเทศไทยกับอาเซียน = One vision, one identity, one community. กรุงเทพมหานคร: กรม.

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.education.dusit.ac.th/ASIAN/asian.html. (วันที่ค้นข้อมูล 31 สิงหาคม 2555).

Share
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน : รู้จักกับประเทศเพื่อนสมาชิก (ประเทศฟิลิปปินส์)
Aug 31st, 2012 by Valaiporn Changkid 464 views

ประเทศฟิลิปปินส์ หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (อังกฤษ: Republic of the Philippines; ฟิลิปีโน: Republika ng Pilipinas) ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,200 ไมล์ มีประชากรจำนวน 93 ล้านคน ความหนาแน่นประชากร 298 คน:ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงของฟิลิปปินส์คือ กรุงมะนิลา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสนิกายโรมันแคธอลิกเป็นส่วนมาก รองลงมานับถือศาสสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่

ประเทศฟิลิปปินส์ มีลักษณะพิเศษ คือ เป็นประเทศเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก ฟิลิปปินส์มีขนาดพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน 298,170 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนที่เป็นน้ำ 1,830 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ 7,107 เกาะ เกาะที่สำคัญได้แก่ หมู่เกาะลูซอน (Luzon) หมู่เกาะวิสายาส์ (Visayas) หมู่เกาะมินดาเนา (Mindanao) มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 36,289 กิโลเมตร

ธงชาติ

มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ตอนต้นธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาว ภายในมีรูปดวงอาทิตย์รัศมี 8 แฉก ล้อมด้วยดาวห้าแฉก 3 ดวง ตามมุมของรูปสามเหลี่ยม รูปเหล่านี้เป็นสีทอง ส่วนที่เหลือของธงนั้นเป็นแถบแบ่งครึ่งตามด้านยาวของธง ครึ่งบนพื้นสีน้าเงิน ครึ่งล่างพื้นสีแดง หากแถบทั้งสองสีนี้สลับตำแหน่งกัน คือ แถบสีแดงอยู่บน แถบสีน้าเงินอยู่ตอนล่าง แสดงว่าประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในภาวะสงคราม สามเหลี่ยมสีขาวเป็นเครื่องหมายแทนความเสมอภาคและภราดรภาพ

 • พื้นสีน้าเงิน หมายถึง สันติภาพ สัจจะ และความยุติธรรม
 • พื้นสีแดง หมายถึง ความรักชาติและความมีคุณค่า
 • รูปดวงอาทิตย์มีรัศมีแปดแฉก หมายถึง แปดจังหวัดแรกของประเทศ อันได้แก่
 1. จังหวัดบาตังกาส
 2. จังหวัดบูลาคัน
 3. จังหวัดคาวิเต
 4. จังหวัดลากูนา
 5. จังหวัดมะนิลา
 6. จังหวัดนูเอวา เอคิยา
 7. จังหวัดปัมปังกา
 8. จังหวัดตาร์ลัค

ซึ่งพยายามเรียกร้องเอกราชจากสเปนและฝ่ายสเปนได้บังคับใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่เหล่านั้นเมื่อเริ่มเหตุการณ์การปฏิวัติฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2439

 • ดาวสามดวง หมายถึง การแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของประเทศออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ เกาะลูซอน เกาะมินดาเนา และหมู่เกาะวิสายัน

สกุลเงิน สกุลเงินของประเทศฟิลลิปปินส์ คือ เปโซ (Peso : PHP) อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 43.29 เปโซต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ และ 1.4362 เปโซ เท่ากับ 1 บาท

 

 

——————————————————————————–

แหล่งที่มา : ประเทศฟิลิปปินส์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศฟิลิปปินส์. (วันที่ค้นข้อมูล 31 สิงหาคม 2555).

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน (ASEAN). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.moe.go.th/webhr/images/downloads/asean.pdf. (วันที่ค้นข้อมูล 31 สิงหาคม 2555).

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์. คู่มือ การค้าและการลงทุน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : ข้อมูลพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2555.

ASEAN CORNER. ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://aseancorner.blogspot.com/2011/12/asean-currency.html. (วันที่ค้นข้อมูล 30 สิงหาคม 2555).

Share
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน-รู้จักกับประเทศเพื่อนสมาชิก (ประเทศมาเลเซีย)
Aug 30th, 2012 by Valaiporn Changkid 638 views

ประเทศมาเลเซีย (สหพันธรัฐมาเลเซีย: Malaysia) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วนโดยมีทะเลจีนใต้กั้น

 • ส่วนแรก คือ มาเลเซียตะวันตก อยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายูและคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนทางทิศเหนือติดประเทศไทยทางรัฐกลันตัน เประ ปะลิส และเกดะห์ และทิศใต้ติดกับสิงคโปร์ทางรัฐยะโฮร์
 • ส่วนที่สอง คือ มาเลเซียตะวันออก อยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซียทุกส่วนของมาเลเซียตะวันตก และมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไนดารุสซาลาม

สหพันธรัฐมาเลเซีย มีเมืองหลวง คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)

สภาพภูมิประเทศของมาเลเซีย ส่วนใหญ่เป็นหนองบึงตามชายฝั่งและพื้นดินจะสูงขึ้นเป็นลำดับ จนกลายเป็นแนวเขาด้านในของประเทศ โดยมีพื้นที่ราบอยู่ระหว่างแม่น้ำสายต่างๆ พื้นดินไม่ค่อยจะสมบูรณ์มากนัก แต่สภาพภูมิประเทศเหมาะแก่การปลูกยางพาราและต้นปาล์ม
Read the rest of this entry »

Share
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน : รู้จักกับประเทศเพื่อนสมาชิก (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
Aug 30th, 2012 by Valaiporn Changkid 883 views

อินโดนีเซีย หรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republik Indonesia) ภูมิประเทศของสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลีย และระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแฟซิฟิก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว ประเทศปาปัวนิวกินีบนเกาะนิวกินี และประเทศติอร์ตะวันออกบนเกาะติมอร์เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย คือ กรุงจาการ์ตา

ภูมิประเทศของอินโดนีเซีย มีรูปร่างคล้ายพระจันทร์หงายครึ่งซึก มีพื้นที่ 5,193,250 ตารางกิโลเมตร หรือใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 10 เท่า มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน 2,027,087 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ที่เป็นน้ำทะเล 3,116,163 ตารางกิโลเมตร อินโดนีเซียประกอบไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่มากถึง 17,500 เกาะ แต่จริงๆ แล้วมีประชากรอาศัยอยู่เพียง 3,000 เกาะเท่านั้น

Read the rest of this entry »

Share
เทศกาลดนตรีอาเซียน “ASEAN Music for the Queen”
Aug 30th, 2012 by wanutwira 545 views

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสร้างตำนาน จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนผ่านเสียงเพลง ในงานเทศกาลดนตรีอาเซียน “ASEAN Music for the Queen” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 โดยเชิญศิลปินหญิงที่มีชื่อเสียงจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมทั้งศิลปินจากประเทศไทยมาขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ “OH I SAY” ร่วมกันเป็นครั้งแรก เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นที่ปรากฏในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทย

Read the rest of this entry »

Share
แผนที่นำทางสู่ “ประชาคมอาเซียน”
Aug 29th, 2012 by Valaiporn Changkid 237 views

ทำความรู้จักกับ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ผ่านการ์ตูน ASEAN Road Map

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ “อาเซียน” ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีของ 5 ประเทศ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 25510 ดังนี้

 • สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • ประเทศมาเลเซีย
 • สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 • สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • ประเทศไทย

และต่อมาได้มีประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นดังนี้
Read the rest of this entry »

Share
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
Aug 28th, 2012 by wanutwira 7,674 views

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน เป็นอีกความรู้หนึ่งที่สามารถทำให้รู้จักความเป็นมาของประเทศนั้นๆ ได้ นอกจากความรู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และเศรษฐกิจแล้วนั้น เพราะดอกไม้ประจำชาติ ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์แทนประเทศของตนเองเท่านั้น แต่ยังสอดแทรกความหมาย ความเป็นมา ของประเทศนั้นๆ อีกด้วย ดังนั้นดอกไม้ประจำชาติอาเซียนจึงเป็นอีกเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเช่นกัน

Read the rest of this entry »

Share
วันอาเซียน (ASEAN)
Aug 24th, 2012 by Valaiporn Changkid 55 views

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 เป็นวันก่อตั้ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ “สมาคมอาเซียน” (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) เป็นองค์กรทางภูมิศาสตร์การเมือง และองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพ และความมั่นคงในพื้นที่ และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิก ข้อมูลเพิ่มเติม

Share
คำทักทายของ 10 ประเทศสมาชิก ASEAN
Aug 23rd, 2012 by Valaiporn Changkid 3,739 views

ภาพประกอบ http://blog.eduzones.com/tonsungsook/97515

คำกล่าวทักทาย “สวัสดี” ของประเทศสมาชิกอาเซียน

 • ประเทศบรูไนดารุสซาลาม กล่าวว่า ซาลามัต ดาตัง
 • สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กล่าวว่า ซาลามัต เซียง
 • ประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า ซาลามัต ดาตัง
 • สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กล่าวว่า กูมุสตา
 • สาธารณรัฐสิงคโปร์ กล่าวว่า หนีห่าว
 • ประเทศไทย กล่าวว่า สวัสดี
 • ประเทศกัมพูชา กล่าวว่า ซัวสเด
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวว่า สะบายดี
 • สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กล่าวว่า มิงกาลาบา
 • สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวว่า ซินจ่าว

แหล่งอ้างอิง : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. “มุมความรู้อาเซียน”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.thaichamber.org/scripts/static_detail.asp?Tag=2&nPAGEID=128&nTopimg=7. (วันที่ค้นข้อมูล 23 สิงหาคม 2555).

Share
อาเซียนกับอักษรย่อ
Aug 22nd, 2012 by wanutwira 7,361 views

ในปัจจุบันประชาคมอาเซียนเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ทุกคนต่างก็ตื่นตัวเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2558 กันมากยิ่งขึ้น แต่การจะสนทนากับผู้อื่นเรื่องของประชาคมอาเซียน หากไม่รู้จักคำย่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแล้ว ก็คงจะสนทนาไม่สนุกหรือไม่รู้เรื่อง วันนี้จึงอยากแนะนำแหล่งคำย่อและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาฝากกัน

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa