»
S
I
D
E
B
A
R
«
สวทช. – ซีเกท ร่วมจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับไทยรับ AEC
Sep 19th, 2012 by wanutwira 122 views

สวทช.และซีเกทจัด “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อปั้นดาวดวงใหม่แห่งวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ยกระดับความรู้เยาวชนไทยเพื่อก้าวสู่ AEC 2015 โดยจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปหลากหลายอาทิ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์ และ การรับมือภัยพิบัติ

Read the rest of this entry »

Share
ข้อควรรู้ของ “ประเทศกัมพูชา”
Sep 16th, 2012 by Valaiporn Changkid 220 views

ประเทศกัมพูชา (Cambodia) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า พระราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียน

 • เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ
 • ภาษา : ภาษาเขมร เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีน
 • ประชากร : ประกอบด้วย ชาวเขมร 94%, จีน 4%,อื่นๆ 2%
 • นับถือศาสนา : พุทธ(เถรวาท) เป็นหลัก
 • ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

ข้อควรรู้

 • เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงพนมเปญ โดยกรอกแบบฟอร์ม Visa on Arrival พร้อมยื่นรูปถ่ายและค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ผู้ที่เดินทางเข้ากัมพูชา และประสงค์จะอยู่ทำธุรกิจเป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน ควรฉีดยาป้องกันโรคไทฟอยด์ และ ไวรัสเอและบี

แหล่งที่มา : องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://www.thai-aec.com/what-national-in-aec. (วันที่ค้นข้อมูล 15 กันยายน 2555).

Share
ข้อควรรู้ของ “ประเทศพม่า”
Sep 16th, 2012 by Valaiporn Changkid 1,643 views

ประเทศพม่า (Myanmar) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 • เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw)
 • ภาษา : ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ
 • ประชากร : ประกอบด้วยเผ่าพันธุ์ 135 มี 8 เชื้อชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า 68%, ไทยใหญ่ 8%, กระเหรี่ยง 7%, ยะไข่ 4% จีน 3% มอญ 2% อินเดีย 2%
 • นับถือศาสนา : นับถือพุทธ 90%, คริสต์ 5% อิสลาม 3.8%
 • ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ

ข้อควรรู้

 • ประเทศพม่าขับรถเลนขวา
 • ศาสนสถานบางแห่งห้ามสตรีเข้าโดยเด็ดขาด
 • ยารักษาโรค ควรนำไปให้พร้อมและเพียงพอตามระยะเวลาเดินทาง เพราะในพม่า การแพทย์ สุขอนามัย และยารักษาโรค ยังขาดแคลนและไม่ทันสมัย
 • ควรมีเครื่องประดับของมีค่าต่างๆ ควรติดตัวไปให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น เพราะจะเกิดความยุ่งยากในการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเวลาเข้าเมือง และต้องแสดงว่าอยู่ครบเวลาจะเดินทางกลับจากพม่า หากอยู่ไม่ครบต้องเสียภาษีทันที เพราะศุลกากรพม่าจะถือว่านำไปขายต่อให้กับคนพม่า นอกจากนี้ยังเป็นภาระในการดูแลรักษา ล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอีกด้วย

แหล่งที่มา : องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://www.thai-aec.com/what-national-in-aec. (วันที่ค้นข้อมูล 15 กันยายน 2555).

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวเมียนมาร์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://www.oceansmile.com/Phama/VisitPhama2.htm.  (วันที่ค้นข้อมูล 15 กันยายน 2555).

Share
ข้อควรรู้ของ “ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม”
Sep 16th, 2012 by Valaiporn Changkid 343 views

ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน ASEAN

 • เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
 • ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
 • ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23%
 • นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุธ 13%, คริสต์ 10%
 • ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ข้อควรรู้

 • ประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถทำวีซ่าที่ ตม.ที่ประเทศบรูไนฯ มีระยะเวลาอยู่ในบรูไนฯได้ 2 สัปดาห์
 • ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลืองเพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์
 • การทักทายจะจับมือกันเบาๆ และสตรีจะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ
 • การใช้นิ้วชี้ไปที่คนหรือสิ่งของถือว่าไม่สุภาพ แต่จะใช้หัวแม่มือชี้แทน
 • จะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่น
 • สตรีเวลานั่งจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชายและไม่ส่งเสียงหรือหัวเราะดัง

แหล่งที่มา : องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://www.thai-aec.com/what-national-in-aec. (วันที่ค้นข้อมูล 15 กันยายน 2555).

Share
ข้อควรรู้ของ “ประเทศอินโดนีเซีย”
Sep 16th, 2012 by Valaiporn Changkid 336 views

ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) หรือชื่อทางการ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 • เมืองหลวง : กรุงจาการ์ตา
 • ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ
 • ประชากร : ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม มีภาษามากกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา
 • นับถือศาสนา : อิสลาม 87%, คริสต์ 10%
 • ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ข้อควรรู้

 • ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งของ หรือรับประทานอาหารคนมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ
 • ไม่จับศีรษะคนอินโดนีเซียรวมทั้งการลูบศีรษะเด็ก
 • การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรูปภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนัก อาทิ การนำเข้าและครอบครองยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต
 • บทลงโทษรุนแรงเกี่ยวกับการค้าและส่งออกพืชและสัตว์กว่า 200 ชนิด จึงควรตรวจสอบก่อนซื้อหรือนำพืชและสัตว์ออกนอกประเทศ

แหล่งที่มา : องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://www.thai-aec.com/what-national-in-aec. (วันที่ค้นข้อมูล 15 กันยายน 2555).

Share
ข้อควรรู้ของ “ประเทศประเทศเวียดนาม”
Sep 16th, 2012 by Valaiporn Changkid 131 views

ประเทศเวียดนาม (Vietnam) มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 • เมืองหลวง : กรุงฮานอย
 • ภาษา : ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ
 • ประชากร : ประกอบด้วยชาวเวียด 80%, เขมร 10%
 • นับถือศาสนา : พุทธนิกายมหายาน 70%, คริสต์ 15%
 • ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว

ข้อควรรู้

 • หน่วยงานราชการ สำนักงาน และองค์กรให้บริการสาธารณสุข เปิดทำการระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์
 • เวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารที่ทำการต่างๆ ของรัฐ
 • หากนำเงินตราต่างประเทศติดตัวเข้ามามากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องแจ้งให้ศุลกากรเวียดนามทราบการนำเงินตราออกประเทศมากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติหรือธนาคารกลางในท้องถิ่นก่อน มิเช่นนั้นจะถูกยึดเงิน
 • บทลงโทษของเวียดนามในคดียาเสพติดการฉ้อโกงหน่วยงานของรัฐมีโทษประหารชีวิต

แหล่งที่มา : องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://www.thai-aec.com/what-national-in-aec. (วันที่ค้นข้อมูล 15 กันยายน 2555).

Share
ข้อควรรู้ของ “ประเทศสิงคโปร์”
Sep 16th, 2012 by Valaiporn Changkid 96 views

ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์

 • เมืองหลวง : สิงคโปร์
 • ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาคือจีนกลาง ส่งเสริมให้พูดได้ 2 ภาษาคือ จีนกลาง และให้ใช้อังกฤษ เพื่อติดต่องานและชีวิตประจำวัน
 • ประชากร : ประกอบด้วยชาวจีน 76.5%, มาเลย์ 13.8%, อินเดีย 8.1%
 • นับถือศาสนา : พุทธ 42.5%, อิสลาม 14.9%, คริสต์ 14.5%, ฮินดู 4%, ไม่นับถือศาสนา 25%
 • ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิปดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ข้อควรรู้

 • หน่วยราชการเปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น.-13.00 น. และ 14.00 น. – 16.30 น. และวันเสาร์ เปิดทำการระหว่างเวลา 08.00 น. – 13.00 น.
 • การหลบหนีเข้าสิงคโปร์และประกอบอาชีพเร่ขายบริการผิดกฎหมาย จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง
 • การลักลอบนำยาเสพติด อาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ จะได้รับโทษอย่างรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต

แหล่งที่มา : องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://www.thai-aec.com/what-national-in-aec. (วันที่ค้นข้อมูล 15 กันยายน 2555).

Share
ข้อควรรู้ของ “ประเทศมเลเซีย”
Sep 16th, 2012 by Valaiporn Changkid 43 views

ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

 • เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์
 • ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
 • ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
 • นับถือศาสนา : อิสลาม 60%, พุธ 19%, คริสต์ 11%
 • ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

ข้อควรรู้

 • ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะได้รับสิทธิพิเศษ คือ เงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การคลอดบุตรงานแต่งงานและงานศพ
 • มาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ในมาเลเซียประกอบด้วยชาวมาเลย์ กว่าร้อยละ 40 ที่เหลืออีกกว่าร้อยละ 33 เป็นชาวจีนร้อยละ10 เป็นชาวอินเดีย และ อีกร้อยละ 10 เป็นชนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียว

แหล่งที่มา : องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://www.thai-aec.com/what-national-in-aec. (วันที่ค้นข้อมูล 15 กันยายน 2555).

Share
ข้อควรรู้ของ “ประเทศฟิลิปปินส์”
Sep 16th, 2012 by Valaiporn Changkid 90 views

ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) ชื่อทางการคือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 • เมืองหลวง : กรุงมะนิลา
 • ภาษา : ภาษาฟิลิปิโน และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็น สเปน, จีนฮกเกี้ยน, จีนแต้จิ๋ว ฟิลิปปินส์ มีภาษาประจำชาติคือ ภาษาตากาล็อก
 • ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
 • นับถือศาสนา : คริสต์โรมันคาทอลิก 83% คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์, อิสลาม 5%
 • ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิปดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ข้อควรรู้

 • การเข้าไปประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ในลักษณะต่างๆ เช่น การลงทุนร่วมกับฝ่ายฟิลิปปินส์จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียด โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย การจดทะเบียนภาษี และปัญหาทางด้านแรงงาน เป็นต้น

แหล่งที่มา : องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://www.thai-aec.com/what-national-in-aec. (วันที่ค้นข้อมูล 15 กันยายน 2555).

Share
ข้อควรรู้ของ “ประเทศลาว”
Sep 16th, 2012 by Valaiporn Changkid 238 views

ประเทศลาว (Laos) หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 • เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทร์
 • ภาษา : ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ
 • ประชากร : ประกอบด้วย ชาวลาวลุ่ม 68%, ลาวเทิง 22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 68 ชนเผ่า
 • นับถือศาสนา : 75% นับถือพุทธ, นับถือผี 16%
 • ระบบการปกครอง : สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า ระบบประชาธิปไตยประชาชน)

ข้อควรรู้

 • ลาวขับรถทางขวา
 • ลาว มีตัวอักษรคล้ายของไทย ทำให้คนไทยอ่านหนังสือลาวได้ไม่ยากนัก ส่วนคนลาวอ่านหนังสือไทยได้คล่องมาก

เปรียบเทียบตัวอักษรแบบพุทธบัณฑิตสภาจันทบุรีกับอักษรไทยปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://www.thai-aec.com/what-national-in-aec. (วันที่ค้นข้อมูล 15 กันยายน 2555).

อักษรลาว. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ : http://th.wikipedia.org/wiki/อักษรลาว. (วันที่ค้นข้อมูล 15 กันยายน 2555).

Share
หนังสือการ์ตูนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน
Sep 11th, 2012 by wanutwira 2,272 views

หลังจากนำหนังสือเกี่ยวกับประเทศอาเซียนมาแนะนำให้ได้อ่านแล้วนั้น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็ได้จัดทำ “หนังสือการ์ตูนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน” ขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัว และสร้างความพร้อมให้กับทุกท่านที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Read the rest of this entry »

Share
คำขวัญอาเซียน
Aug 31st, 2012 by wanutwira 228 views

คำขวัญอาเซียน

“One Vision, One Identity, One Community”
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม) 

คำขวัญอาเซียนนั้น นอกจากจะแสดงถึงอัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน (Identity and Symbols) แล้ว ยังช่วยให้ส่งเสริมการสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของอาเซียนในหมู่ประชาชนและยังแสดงให้เข้าใจถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือ วิสัยทัศน์เดียวกัน อัตลักษณ์เดียวกัน และประชาคมเดียวกัน ซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยังรวมไปถึงธงและดวงตราอาเซียน วันอาเซียน (วันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี) และเพลงอาเซียนด้วยเช่นกัน

รายการอ้างอิง : 

กรมประชาสัมพันธ์. (2554). ประเทศไทยกับอาเซียน = One vision, one identity, one community. กรุงเทพมหานคร: กรม.

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.education.dusit.ac.th/ASIAN/asian.html. (วันที่ค้นข้อมูล 31 สิงหาคม 2555).

Share
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
Aug 28th, 2012 by wanutwira 7,679 views

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน เป็นอีกความรู้หนึ่งที่สามารถทำให้รู้จักความเป็นมาของประเทศนั้นๆ ได้ นอกจากความรู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และเศรษฐกิจแล้วนั้น เพราะดอกไม้ประจำชาติ ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์แทนประเทศของตนเองเท่านั้น แต่ยังสอดแทรกความหมาย ความเป็นมา ของประเทศนั้นๆ อีกด้วย ดังนั้นดอกไม้ประจำชาติอาเซียนจึงเป็นอีกเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเช่นกัน

Read the rest of this entry »

Share
อาเซียนกับอักษรย่อ
Aug 22nd, 2012 by wanutwira 7,414 views

ในปัจจุบันประชาคมอาเซียนเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ทุกคนต่างก็ตื่นตัวเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2558 กันมากยิ่งขึ้น แต่การจะสนทนากับผู้อื่นเรื่องของประชาคมอาเซียน หากไม่รู้จักคำย่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแล้ว ก็คงจะสนทนาไม่สนุกหรือไม่รู้เรื่อง วันนี้จึงอยากแนะนำแหล่งคำย่อและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาฝากกัน

Read the rest of this entry »

Share
เปิดโลกอาเซียนไปกับหนังสือการ์ตูน
Aug 21st, 2012 by wanutwira 16,151 views

เนื่องจาก ณ ขณะนี้ ประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในกระแส และกำลังเป็นที่ตื่นตัวไม่ว่าจะทั้งด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) อีกทั้งยังมีเอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้บริการอยู่มากมาย หลังจากที่ได้แนะนำภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง “ท่องโลกอาเซียน” ไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น วันนี้จะมาแนะนำกับอีกรูปแบบหนึ่งในฉบับหนังสือการ์ตูนจากภาครัฐให้ได้อ่านเพลิดเพลินกันทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ ได้แก่ ฉันและเธอ “เราคืออาเซียน” และ “มารู้จักอาเซียนกันเถอะ”

 

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa