»
S
I
D
E
B
A
R
«
ห้องสมุด 3 มิติเพื่อการเรียนรู้การทำเกม หรือ 3D Game Knowledge Library (3DGL)
Sep 13th, 2012 by satapon 119 views
 ห้องสมุด 3 มิติเรียนรู้การทำเกม

3D Game Knowledge Library Application

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเกมมากขึ้นเห็นได้จากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเปิดการเรียนการสอนในด้านนี้ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับมีคนสมัครเข้าเรียนจำนวนมาก

แต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีโอกาสเรียนด้านนี้ แต่มีความสนใจอยากหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเกมก็ไม่ใช่เรื่องยากอีก ต่อไป เมื่อ บริษัท เอ็ดดูเฟ็กซ์ จำกัด ได้พัฒนาและคิดค้นแอพพลิเคชั่นชื่อว่า “ห้องสมุด 3 มิติเพื่อการเรียนรู้การทำเกม” หรือ 3D Game Knowledge Library (3DGL)  เพื่อเป็นสื่อในการมอบความรู้และเผยแพร่ประสบการณ์การทำเกมให้แก่ผู้ที่สนใจ ได้มีความรู้และเข้าใจเรื่องเกมได้ง่ายยิ่งขึ้น

นายณภัทร  วรรณเพ็ญสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ดดูเฟ็กซ์ จำกัด กล่าวว่า  จุดเริ่มต้นของโครงการนี้มาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง คือ ปัจจุบันนอกจากจะรับหน้าที่บริหารงาน บริษัท เอ็ดดูเฟ็กซ์ แล้ว ยังต้องดูแลเรื่องทรัพยากรบุคคล ของบริษัท คอร์เซล เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเกม  ก็จะได้มีโอกาสพูดคุยได้สัมภาษณ์เด็กที่เข้ามาสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าเด็กบางคนมีแวว แต่ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่  หรือเด็กบางคนมีใจรัก ไอเดียดี แต่ทำอะไรไม่ได้เลย ซึ่งการจะสอนให้หมดหรือให้เด็กต้องมาเรียนรู้งานจริงก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๆ 2-3 เดือน

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa