»
S
I
D
E
B
A
R
«
รถสามล้อสิงห์ธำรงไทย
Oct 20th, 2009 by supaporn 703 views

รถสามล้อสิงห์ธำรงไทย ได้รับการพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานแทนสามล้อเครื่องสกายแล็ป ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง chassis และกระบะบรรทุกด้วยการวิเคราะห์โดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ รวมถึงการปรับปรุงส่วนกลไกสำคัญต่างๆ เช่น รูปร่างโครงสร้าง chassis ระบบส่งกำลัง ระบบกันสะเทือน ระบบเบรก ระบบเกียร์ถอยหลัง ระบบเสถียรภาพขณะวิ่ง และการเพิ่มพื้นที่บรรทุกภาระสิ่งของหรือผู้โดยสาร ทำให้ได้รถที่มีทั้งสมรรถนะและรูปลักษณ์ทันสมัย

ผลงานวิจัยพัฒนาดังกล่าวเกิดจากนักวิจัยซึ่งประกอบด้วย ดร. สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ ผศ. ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ ผศ. สุวิทย์ บุณยวานิชกุล นายธนสาร อินทรกำธรชัย นายเสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล นายยศกร ประทุมวัลย์ นายปิยพงศ์ เปรมวรานนท์ นายสุธี โอฬารฤทธินันท์ และนายประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล ทั้งนี้ได้แบบคำขอสิทธิบัตรด้านการออกแบบ เลขที่ 098648 และ 098649 ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำสัญญานุญาตใช้สิทธิ์ให้กับ บริษัท ธำรงไทย 2003 จำกัด

Share
การวิเคราะห์และออกแบบไฟหน้าสำหรับรถเกี่ยวข้าว
Oct 14th, 2009 by supaporn 384 views

ที่ผ่านมารถเกี่ยวข้าว มีการออกแบบและสร้างต้นแบบไฟฟ้าหน้ารถ มีความสวยงาม คงทน แต่ให้ความสว่างน้อย มีประสิทธิภาพต่ำ เกิดแสงสะท้อน มารวมตัวกันที่ผิวเลนส์ครอบไฟหน้า ทำให้เกิดความร้อนสูง และนำไปสู่การละลายของพลาสติกของเลนส์ครอบไฟหน้า ทีมวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจึงได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตในการพัฒนาไฟหน้ารถเกี่ยวข้าว  โดยการใช้ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ ช่วยวิเคราะห์ทางแสง ทำให้สามารถคำนวณค่าความสว่างและนำข้อมูลไปออกแบบให้ไฟหน้ารถที่มีประสิทธิภาพสูง การคำนวณหาค่าความร้อนที่เกิดขึ้นบนผิวเลนส์ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างจนสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มความสว่างและลดความร้อนบนผิวเลนส์ไม่ให้เกิดความเสียหายได้

ทางบริษัทผู้ผลิต ได้นำไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวแบบใหม่ ไปทำการสร้างแม่พิมพ์ สำหรับการนำไปผลิตแล้ว โดยผ่านการทดสอบความทนทานต่อการใช้งานจริง สามารถเปิดใช้งานไฟหน้าต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ชั่วโมง โดยไม่เกิดการละลายของเลนส์พลาสติก

Share
เกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย
Oct 6th, 2009 by supaporn 361 views

การเลือกใช้เกราะให้เหมาะกับงานต้องคำนึงถึงปัจจัยเรื่องสมรรถนะที่ดี ในแง่วัสดุศาสตร์ต้องพิจารณาระหว่างสมรรถนะการป้องกันภัยคุกคามที่รุนแรงขึ้นให้สมดุลกับน้ำหนักที่ต้องเบาลง ซึ่งการเลือกใช้วัสดุเซรามิกส์ โลหะ และโพลิเมอร์ ต้องพิจารณาข้อดีและข้อด้อยในสภาวะการใช้งานที่ความเร็วระดับขีปนะ (200-900 เมตรต่อวินาที)
Read the rest of this entry »

Share
อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยแบบสามส่วน
Oct 4th, 2009 by supaporn 418 views

ข้อมูลจากแพทย์พบว่า การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บผิดวิธีโดยเฉพาะผู้บาดเจ็บที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอัมพาต แพทย์ไม่สามารถผ่าตัดแก้ไขส่วนสำคัญ เช่น เส้นประสาทที่สันหลังได้ จึงทำให้มีหลายกรณีที่ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติหลังจากที่ได้รับการรักษา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการเคลื่อนย้ายคนเจ็บที่ถูกวิธี

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa