»
S
I
D
E
B
A
R
«
SMART GRID เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า
Sep 21st, 2012 by wanutwira 149 views

SMART GRID เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าที่นับวันจะมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความหลายหลายและจำนวนของแหล่งกำเนิดพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานทดแทนที่มีความผันผวนในการผลิตไฟฟ้าสูง อีกทั้งลูกค้าในปัจจุบันอาจเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าในเวลาเดียวกัน ทำให้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการไฟฟ้าเป็นสิ่งที่สำคัญ

Share
Energy Storage (เทคโนโลยีหน่วยเก็บพลังงาน)
Sep 21st, 2012 by wanutwira 133 views

Energy Storage (เทคโนโลยีหน่วยเก็บพลังงาน) เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญซึ่งสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาให้แหล่งกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ กินพื้นที่น้อย ปลอดภัยและใช้งานสะดวก มีอายุการใช้งานได้นานและราคาถูก ซึ่งการพัฒนาแบตเตอรี่แบบ Flow (Flow Battery) จะให้อิสระในด้านการเลือกขนาดของปริมาณไฟที่จุใน แบตเตอรี่แยกจากความต้องการด้านกระแสหรือกำลังไฟฟ้า (แบตเตอรี่นี้จะมีถังเก็บเชื้อเพลิงที่แยกกับหน่วย ผลิตไฟฟ้าโดยสามารถออกแบบให้จ่ายกระแสไฟได้ตามต้องการ) ส่งผลให้ในอนาคตรถไฟฟ้าจะสามารถชาร์จ ได้อย่างรวดเร็ว โดยจะสามารถเติมได้เหมือนระบบการเติมน้ำมัน

Share
Green NSTDA Green Tips. (Vol.7)
Aug 21st, 2012 by wanutwira 93 views

รู้หรือไม่?

การเข้าประชุมตรงต่อเวลา สามารถช่วยลดโลกร้อนได้ในแต่ละวันของการทางาน เพื่อนๆ หลายคนอาจต้องมีการจัดประชุม หรือนาเสนอกลุ่มย่อยกันอยู่บ่อยครั้ง ห้องประชุมในสานักงานที่เห็นว่ามีจานวนมาก แต่บ่อยครั้งมักถูกจับจองใช้งานกันตลอดเวลาทุกครั้งของการประชุม เพื่อนๆ สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดพลังงานและลดโลกร้อนไปพร้อมๆ กันได้ เพียง… (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share
Green NSTDA Green Tips. (Vol.6)
Aug 21st, 2012 by wanutwira 62 views

รู้หรือไม่?

ในแต่ละปี สวทช. มีค่าไฟฟ้าสูงถึงปีละราว 70 ล้านบาท (ลบ.) (ปี ’54 ราว 70 ลบ., ปี ’53 ราว 76 ลบ. และปี ’52 ราว 68 ลบ.) สาหรับเครื่องใช้สานักงานที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เราสามารถมีส่วนร่วมในลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ง่ายๆ โดยใช้ทรัพยากรของระบบอย่างประหยัด และการตั้งค่าระบบประหยัดพลังงานให้เหมาะสม เพียงเพื่อนๆ… (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share
Green NSTDA Green Tips. (Vol.1)
Aug 14th, 2012 by wanutwira 42 views

 รู้หรือไม่?

สวทช. ของเรามีการจัดทาโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) มาตั้งแต่ปี 2554 ผลการประเมิน CFO ในครั้งแรก พบว่า สวทช. มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมประมาณ 22,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี เกือบ 1 ใน 3 ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดใน สวทช. มาจากการใช้ไฟฟ้าถึงร้อยละ 79 วันนี้เพื่อนๆ สามารถมีส่วนร่วมในลดการใช้ไฟฟ้าทั้งที่บ้านและที่ทางานลงได้ง่ายๆ เพียง… (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share
ปตท.จับมือเนคเทค ผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์
Jun 11th, 2012 by pensiri 153 views

ปตท. ร่วมกับ เนคเทค เปิดใช้งานระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ลดโลกร้อน ลดต้นทุนผลิตน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) จัดพิธีเปิดระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ในโครงการพัฒนาและประเมินผลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ระหว่าง ปตท.และ เนคเทค ณ ศูนย์ฝึกอบรมวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Read the rest of this entry »

Share
กระทรวงพลังงานเตรียมนำแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้า
May 13th, 2012 by suthiwan 37 views

กระทรวงพลังงานมีแนวคิดจะนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อประหยัดการใช้ก๊าซธรรมชาติที่คาดว่าจะหมดภายใน 13 ปีข้างหน้า

ภายหลังการดูงานด้านพลังงานทดแทนที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้นำพลังงานแสงอาทิตย์มาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ทำให้ลดต้นทุนการใช้ก๊าซถึงร้อยละ 25 และยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.กล่าวว่า หากไทยนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เชิงพาณิชย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณการใช้ก๊าซจะช่วยยืดระยะเวลาการใช้ก๊าซในอ่าวไทย ที่คาดว่าจะหมดลงใน 12 – 13 ปีข้างหน้าได้นานขึ้น เนื่องจากปัจจุบันไทยพึ่งพิงก๊าซในการผลิตไฟฟ้าถึงร้อยละ 70
Read the rest of this entry »

Share
ไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก
Apr 30th, 2012 by suthiwan 109 views

หลายประเทศ พยายามแสวงหาพลังงานไฟฟ้า เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ที่ประเทศเดนมาร์ก ใช้พลังงานทางเลือกมาผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ ก๊าซชีวภาพ ทำให้ปัจจุบันประเทศเดนมาร์ก จึงเป็นผู้นำด้านการใช้พลังงานทดแทน เพื่อผลิต กระแสไฟฟ้า

ประเทศเดนมาร์ก พัฒนากังหันลม ตั้งแต่ทศวรรษที่ 80 และได้ดำเนินโครงการทดลองจัดตั้งโรงไฟฟ้าขนาด 5 เมกกะวัตต์ ที่ใช้พลังงานลมตั้งแต่ปี 2531 และพบว่า ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2533 การพลังงานแห่งเดนมาร์ก ได้อนุมัติจัดตั้งโรงไฟฟ้าขนาด 40 เมกกะวัตต์ นอกชายฝั่ง ห่างจากโคเปนเฮเกนประมาณ 2 กิโลเมตร โดยใช้กังหันลม 20 ตัว และจัดตั้งโรงไฟฟ้านอกชายฝั่ง เพื่อใช้ที่เกาะพลังงานหมุนเวียน แซมโซ (Samso) ในปี 2544 เดนมาร์กได้ติดตั้งกังหันลมทั้งประเทศรวม 6,000 ตัว สามารถผลิตพลังงานกระแสลมได้ถึง 2,500 เมกกะวัตต์ จากนั้นได้เพิ่มกังหันลมที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมอีก 300 ตัว มีกำลังผลิตรวม 3,000 เมกกะวัตต์ และขยายเครือข่ายการผลิตพลังงานลม นอกชายฝั่งอีก 2 แห่ง ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเท่ากับการใช้ 150,000 ครัวเรือน

Read the rest of this entry »

Share
10 เมษายน 2555 อากาศร้อนที่สุดของปี
Apr 10th, 2012 by suthiwan 340 views

กระทรวงพลังงานรณรงค์ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด  ปฏิบัติการช่วยชาติงดใช้พลังงาน 1 ชั่วโมง ในวันนี้(10 เมษายน 2555) ซึ่งคาดว่า จะเป็นวันที่ร้อนที่สุดในรอบปี 2555 และ มีแนวโน้มว่าใช้พลังงานสูงสุด ช่วงเวลา 14.00-15.00 น.   ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ประมาณ 25,400 เมกะวัตต์

เบื้องต้น คาดว่า ในช่วงเวลาที่ปิดไฟนั้นจะลดความต้องการไฟฟ้าลงได้ 1,500 เมกะวัตต์ หรือเท่ากับลดการสร้างโรงไฟฟ้าได้ถึง 2 โรง และคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ประมาณ 4 ล้านบาท
Read the rest of this entry »

Share
NIST พัฒนาการวัดเพื่อให้เซลแสงอาทิตย์สารอินทรีย์มีประสิทธิภาพขึ้น
Apr 4th, 2012 by wanutwira 40 views

NIST พัฒนาการวัดเพื่อให้เซลแสงอาทิตย์สารอินทรีย์มีประสิทธิภาพขึ้น

การพัฒนาเซลแสงอาทิตย์สารอินทรีย์ หรือ Organic Solar Cells ให้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะถูกจำหน่ายสู่ตลาด ใกล้เป็นความจริงมากขึ้น ด้วยกระบวนการการวัดประสิทธิภาพการทำงานที่ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างพื้นฐานในความเข้าใจเพื่อการพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมนักวิทยาศาสตร์จาก the National Institute of Standard and Technology (NIST) และthe U.S. Naval Research Laboratory (NRL)

ในปัจจุบัน การพัฒนาต้นแบบเซลแสงอาทิตย์ที่ทำจากวัสดุอินทรีย์ ค่อนข้างไปได้ช้ากว่าการพัฒนาเซลที่ใช้สารซิลิคอนแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในส่วนของการจ่ายไฟฟ้าออก หากเซลแสงอาทิตย์สารอินทรีย์มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพก็จะทำให้มีความแตกต่างในประสิทธิภาพโดยตัวเองคือ มีราคาที่ต่ำกว่าเซลแสงอาทิตย์แบบดั่งเดิม รวมทั้งสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างมากขึ้น และที่สำคัญสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายกว่า

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8242-science-and-technology-news

Share
บทเรียนจากภัยพิบัติ และผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร
Mar 27th, 2012 by suthiwan 71 views

ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2555 ของ สวทช. ( NAC2012) หัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจและกำลังร้อนเรื่องหนึ่งหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่ประเทศไทยในปี 2554 คือ เรื่อง “จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาหารและภาคการเกษตรของไทย : บทเรียนจากภัยพิบัติ” ซึ่งมีการเสวนาในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม BT-122 อาคารไบโอเทค ร่วมเสวนาโดย วิทยากรที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรโดยตรง ได้แก่

  • ผศ. ดร. ธนวรรธน์  พลวิชัย  ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • คุณวิชัย  ศรีประเสริฐ   สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
  • คุณไพบูลย์  พลสุวรรณา  สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
    ดำเนินรายการโดย
  • ผศ.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

จากการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือน มีนาคม 2554และการเกิดน้ำท่วมใหญ่ทีประเทศไทย ล้วนส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องชลอตัวโดยเฉพาะในประเทศไทยเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตมีถึง 9 % ในไตรมาส 3 ของปี 2554 แต่กลับต้องติดลบ 9 % ภายใน 2 เดือนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ ซึ่งเท่ากับในปี 2554 การเติบโตทางเศรษฐกิจเท่ากับศูนย์  ส่งผลกระทบให้อุตสาหกรรมมีความเสียหาย 400,000 ล้านบาท (คิดจากกำไรที่หายไป)
และในภาพรวมของประเทศเสียหาย 10 % หรือเท่ากับ 1.4 ล้านล้านบาท คาดหมายว่าหากเหตุการณ์ปกติทางด้าน อุตสาหกรรมที่ชะงักในช่วงน้ำท่วมได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จะสามารถฟื้นตัวได้ในไตรมาส 3 ของปี 2555
Read the rest of this entry »

Share
บัญญัติ 21 ประการ บ้านหลังน้ำท่วม:ตอนที่ 7
Oct 20th, 2011 by suthiwan 38 views

“ตอนที่ 7.. น้ำลดแล้ว ประสาทเสียมาก พอมีกะตัง ทำยังไงกับระบบไฟฟ้าดี”

ถือว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังนับว่าโชคดีกว่าประชาชนอีกมาก ในประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา เพราะ ระบบไฟฟ้า เป็นสิ่งจำเป็นกับการดำรงชีพ แต่มีอันตรายสูง และเข้าใจยาก ตรวจสอบยาก เพราะเรา ไม่สามารถเห็น “ตัวกระแสไฟฟ้า” ได้เลย หากคุณพอจะมีงบประมาณ ในการปรับเปลี่ยน ระบบไฟฟ้า ในบ้านหลังน้ำท่วม เราขอแนะนำดังต่อไปนี้

  1. Read the rest of this entry »
Share
อุปกรณ์ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันที่ควรรู้จัก
Jul 13th, 2011 by kusa 82 views

1. เมนสวิตช์ หรือสวิตช์ประธาน
เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้สำหรับตัดต่อวงจรของสายเมนเข้าอาคารกับสายภายในทั้งหมด เป็นอุปกรณ์สับปลดวงจรไฟฟ้าตัวแรกถัดจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์) ของการนำไฟฟ้าเข้ามาในบ้าน เมนสวิชต์ประกอบด้วย เครื่องปลดวงจร และเครื่องป้องกันกระแสเกินหน้าที่ของเมนสวิตช์ คือ คอยควบคุมการใช้ไฟฟ้าให้เกิดความปลอดภัย ในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าเกิน หรือ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเราสามารถสับ หรือปลดออกได้ทันทีเพื่อตัดไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้ามายังอาคาร Read the rest of this entry »

Share
โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งแห่งแรกของประเทศสหรัฐฯ
Sep 28th, 2010 by ratana 61 views

เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้อนุมัติการจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งแห่งแรกของประเทศที่ Nantucket Sound บริเวณ Cape Cod เรียกว่า Cape Wind Project โครงการนี้ประกอบด้วยกังหันลมจำนวน 130 ต้น คาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายในปี 2012 แต่มีหลายฝ่ายคัดค้านโครงการนี้ โดยให้เหตุผลถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศน์บริเวณชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแหล่งอาศัยของนกทะเล รวมถึงผลกระทบด้านภาพลักษณ์ของภูมิประเทศ ซึ่งการอนุมัตินี้ถือเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับการจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่งแห่งอื่นในอนาคต และเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาคเอกชนผู้ผลิตและนำเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ของกังหันลมในการฟื้นตัว หลังจากได้รับผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/241—-62553

Share
วิสัยทัศน์สู่ยุครถยนต์ใช้ไฟฟ้า
Sep 21st, 2010 by duangkamol 63 views

นาย Michael Horn นักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอวกาศ และนักวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ได้นำเสนอความคิดเรื่องการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า ไว้ในนิตยสาร Futurist ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2010 ว่าก่อนกลางศตวรรษที่ 21 ประเทศสหรัฐฯ จะเปลี่ยนเชื้อเพลิงของรถยนต์จากน้ำมัน เป็นไฟฟ้า (Electric Vehicles: EV) ซึ่งจะช่วยให้ประเทศสหรัฐฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ปัญหาของการใช้น้ำมันในรถยนต์ คือการปล่อยก๊าซที่เป็นพิษสู่สภาพแวดล้อมเป็นจำนวนมากนอกจากนี้น้ำมันยังเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมากสำหรับเศรษฐกิจที่พึ่งพาแต่น้ำมันเป็นหลัก จึงมีความคิดที่จะมองหาแหล่งพลังงานอื่นมาทดแทนน้ำมัน  ด้านดีของรถยนต์ใช้ไฟฟ้า คือ ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากรถยนต์มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป โดยไม่มีส่วนที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การเร่งความเร็วทำได้เร็วกว่ารถยนต์ใช้น้ำมัน และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา เพราะไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และสายพาน  แต่สิ่งสำคัญต้องทำให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยการสร้างสถานีสำหรับการชาร์ตพลังงานไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ต้องสร้างแบตเตอรี่ กับเครื่องชาร์ตไฟฟ้าให้มีมาตรฐานแบบเดียวกันทั้งหมด เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถชาร์ตไฟฟ้าได้ทุกแห่งแนวความคิดเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลในการออกกฎข้อบังคับกับเจ้าของปั๊มน้ำมันแต่ละแห่ง
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/232—-32553

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa