»
S
I
D
E
B
A
R
«
รถอีแต๋น รุ่น “ไทยพัฒนา”
Sep 25th, 2012 by Valaiporn Changkid 1,553 views

นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงและแปลงโฉมรูปลักษณ์ของ “รถอีแต๋น” ให้มีรูปโฉมใหม่ มีความทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร โดยรถอีแต๋นรุ่นไทยพัฒนานี้ได้มีการพัฒนาและทดสอบการใช้งานจริงรวมถึงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เรียบร้อยแล้ว รถอีแต๋นรุ่นนี้จึงมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงตามหลักวิศวกรรมตั้งแต่ระบบเบรค ช่วงล่าง แชสซี ระบบสั่นสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว เฟืองท้าย ระบบส่งกำลัง รถคันนี้จึงมีความแข็งแรง และที่สำคัญมีคุณสมบัติที่ตรงใจชาวเกษตรกรคือ

  • กระบะท้ายสามารถเปิดได้ 3 ด้าน
  • รองรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 3 ตัน
  • ติดตั้งปั๊มน้ำไว้ในตัวรถ
  • การขับขี่นุ่มสบายด้วยระบบกันกระแทก
  • ประหยัดน้ำมัน

จากคุณสมบัติดังกล่าวนี้จึงทำให้เกษตรกรลดต้นทุนในการขนย้ายผลผลิตไปยังแหล่งจัดซื้อและจัดจำหน่าย สามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปยังแหล่งจำหน่ายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดต่อได้ที่ Call Center สวทช. 0 2564 8000 หรือ สนใจรถบรรทุกเอนกประสงค์ไทยพัฒนา ติดต่อได้ที่ บริษัท สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2420 0027

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa