»
S
I
D
E
B
A
R
«
สุดยอดการค้นพบทางวิทยาศาสตร์
Sep 13th, 2011 by kusa 184 views

1 การค้นพบสเต็มเซลล์  แม้วิทยาศาสตร์กับสเต็มเซลล์ไม่ใช่สิ่งแปลกหน้าระหว่างกัน แต่ชินยะ ยามานากะ นักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโต และเจมส์ ธอมป์สัน นักชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซินประสบความสำเร็จในการเพาะสเต็มเซลล์จากเซลล์ผิวหนังธรรมดาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 ได้สร้างความดีใจกับทุกภาคฝ่ายโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ต่อต้านกับวิธีการเพาะสเต็มเซลล์แบบเก่า ที่ใช้ไข่และตัวอ่อนเป็นวัตถุดิบ Read the rest of this entry »

Share
การคำนวณอายุซากไดโนเสาร์
Apr 7th, 2011 by Valaiporn Changkid 84 views

เวลาที่เราได้มีโอกาสเห็นโครงกระดูกไดโนเสาร์ หรือซากฟอสซิล หลายคนคงเกิดความสงสัยอยากอรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมีอายุผ่านมากี่ปีแล้ว ปัจจุบันนี้วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยไขปัญหาเหล่านั้นได้ ด้วย “เทคโนโลยีคาร์บอน-14 (C-14)”

เทคโนโลยีคาร์บอน-14 (เทคโนโลยีคาร์บอน-14 (C-14) ถูกค้นพบครั้งแรกโดย Willard F. Libby โดยนำไปประยุกต์ใช้วัดอายุของวัตถุโบราณ) สามารถไขปริศนาอายุของซาก ฟอสซิลได้ปกติแล้วธาต์คาร์บอนธรรมชาติจะเป็นประเภทคาร์บอน-12 แต่เมื่อรังสีคอสมิกจากอวกาศส่องลงมากระทบกับไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศของโลก จะก่อให้เกิดสารคาร์บอน-14 ขึ้นซึ่งหากพืชหายใจเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปเพื่อทำการสังเคราะห์แสงแล้วสิ่งมี ชีวิตอย่างมนุษย์หรือสัตว์กินพืชชนิดนั้นเข้าไป ร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ จะมีสารคาร์บอน-14 (C-14) เจือปนอยู่เมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นกลายเป็นซากฟอสซิลแล้วก็ตาม นักวิทยาศาสตร์วัดค่าปริมาณคาร์บอน-14 (C-14) ที่หลงเหลืออยู่ในซากฟอสซิลและคำนวณอัตราการสลายตัวของคาร์บอน-14 (C-14) ตามหลักการที่ว่าสารคาร์บอน-14 (C-14) จะเริ่มสลายตัวในทุก ๆ 5,730 ปี โดยจะสลายตัวไปครึ่งหนึ่งจึงทำให้นักวิทยาศาสตร์รู้อายุของซากฟอสซิลได้ทันที

ติดตามชมวิดีโอรายการวันละนิดวิทย์เทคโน ตอน “การคำนวณอายุซากไดโนเสาร์” ได้ที่นี่
แหล่งที่มา : วันละนิด วิทย์เทคโน ตอน การคำนวณอายุซากไดโนเสาร์. ดำเนินรายการโดย พิพัฒน์ วิทยาปัญญานันท์. โมเดิร์นไนน์ทีวี.

ไดโนเสาร์, dinosaur, การคำนวณอายุซากไดโนเสาร์, carbon-14, วันละนิดวิทย์เทคโน

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa