»
S
I
D
E
B
A
R
«
อภิสิทธิ์หนุนโอเพนซอร์ส
Dec 26th, 2009 by supaporn 382 views

จากการประุชุมคณะหัวหน้าส่วนระดับปลัดกระทรวง ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ ปลัดกระทรวงจากทุกกระทรวงเข้าร่วมประชุม ได้มีการหารือแนวทางการสนับสนุนการใช้ ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง โดยเน้นให้ใช้ซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์ส เพื่อเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์ และลดค่าใช้จ่าย ซึ่งประเด็นนี้กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการจะซื้อคอมพิวเตอร์ 1.4 ล้านเครื่องหากได้งบประมาณไทยเข้มแข็ง 2 ถ้าใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สได้จะช่วยประหยัดงบประมาณได้มหาศาล อ่านรายละเอียดได้ที่ กรุงเทพธุรกิจ

Share
Open Source e-Book
Oct 28th, 2009 by Courseware2u 772 views

การพัฒนา e-Book ด้วย Open Source ค่อนข้างหาได้ยากมากในปัจจุบัน ยกเว้นโปรแกรม PDF Creator ที่ช่วยสร้างเอกสาร PDF แต่ด้วยความต้องการ e-Book ที่มากขึ้นอย่างเช่น e-Book ที่พัฒนาด้วย Flash Technolgoy และพลิกหน้าเอกสารแบบ 3D ทำให้ STKS ต้องพัฒนา Open Source 3D e-Book ขึ้นมา และเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วที่เว็บไซต์ STKS ท่านที่สนใจเชิญศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ STKS Wiki

Share
มีอะไรใน OpenSource2day
Oct 13th, 2009 by titima 332 views

20091013-opensource2day4 นิตยสาร OpenSource2day นิตยสารเพื่อส่งเสริมการใช้ Software ถูกกฎหมาย ฉบับที่ 13 เดือนสิงหาคม 2552 มีบทความอะไรน่าสนใจมาแนะนำคอโอเพนซอร์สกันบ้าง
Read the rest of this entry »

Share
หากจะหันมาใช้ Koha ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง? รองรับการทำงานของห้องสมุดใหญ่ๆ ได้หรือไม่
Feb 15th, 2009 by supaporn 1,317 views

การใช้โปรแกรมอะไรก็ตามที่ต้องทำงานร่วมกันในหลายๆ หน้าที่ และเป็นที่เก็บข้อมูลมากๆ คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเตรียมเรื่องเซิร์ฟเวอร์ หน่วยความจำที่เพียงพอ ซึ่งในเรื่องของฮาร์ดแวร์ไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องกังวลมากนัก แต่สิ่งที่ต้องตระหนักก็คือ Read the rest of this entry »

Share
ความมั่นใจในการใช้ Koha
Feb 15th, 2009 by supaporn 1,007 views

เนื่องจาก Koha เป็น Open Source แม้นว่าจะไม่มีบริษัทใดๆ ที่ประกาศตัวว่า พัฒนาต่อยอด Koha เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะ แต่ด้วยความที่เป็น Open Source ทำให้โปรแกรมเมอร์ต่างๆ ที่เป็นมืออาชีพ (ขอเน้นว่ามืออาชีพ และเปิดใจรับ OSS เนื่องจากประเทศไทยยังมีโปรแกรมเมอร์จำนวนมากเช่นกันที่กลัว OSS หรือมีอคติกับ OSS) สามารถแกะโปรแกรมและปรับแต่งได้อย่างแน่นอน ดังนั้น บริษัทพัฒนา Web application ต่างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งโปรแกรมเมอร์ Freelance ต่างสามารถรับช่วงพัฒนาต่อยอด Koha ได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะด้านเทคนิค

Read the rest of this entry »

Share
ถ้าจะนำ Koha มาใช้ จะต้องเตรียมงบประมาณสักแค่ไหน และเวลาในการเปลี่ยนผ่านนานเท่าใด?
Feb 15th, 2009 by supaporn 983 views

งบประมาณในการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha อาจจะต้องแยกเป็นหลายกรณี ดังนี้

1. ระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัย กรณีที่หน่วยงานมีอยู่แล้วก็คงใช้ระบบเดิมได้ทันที แต่หากหน่วยงานใหม่ก็อาจจะเลือกใช้พัฒนาเอง หรือใช้บริการจาก ISP ที่ให้บริการจะเหมาะสมกว่า ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ หลากหลายราคา
2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ กรณีนี้คงจะบอกได้ว่า “ศูนย์บาท” เนื่องจาก สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ทันที ยิ่งหน่วยงานใดเป็น International ก็สามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันที แต่ถ้าจะใช้งานในระบบภาษาไทย จำเป็นต้องเตรียมงบประมาณในส่วนการปรับปรุงภาษาไทย อาจติดต่อกับหน่วยงานที่เคยพัฒนาภาษาไทยให้เปิดเผยส่วนนี้ เป็น Open Source ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีด้วย หากทำได้จะเป็น “ศูนย์บาท” ได้ 100% แน่นอน อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่สนใจนำมาใช้ หากไม่มีโปรแกรมเมอร์ที่มีทักษะพอ อาจจะต้องจัดงบประมาณการติดตั้งระบบด้วยซึ่งไม่เกิน 50,000 บาท

Read the rest of this entry »

Share
หากจะนำ Koha มาใช้งาน ห้องสมุดควรเตรียมการอะไรบ้าง เป็นขั้นต่ำ
Feb 15th, 2009 by supaporn 957 views

การเตรียมการประการแรกและสำคัญคือ ความเชื่อมั่นในระบบ Open Source เพราะหากไม่มีความเชื่อมั่น ก็คงทำให้เกิดผลได้ยาก เมื่อมีใจให้แล้วก็สามารถเริ่มงานได้เลย โดยพิจารณาจากความพร้อมทางด้านระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย ความรู้ ความสามารถของโปรแกรมเมอร์ของหน่วยงาน

Share
Koha มีความสมบูรณ์มากแค่ไหน เมื่อเทียบกับระบบแพงๆ
Feb 15th, 2009 by supaporn 877 views

ถ้าจะพูดถึงความสมบูรณ์ คงต้องบอกว่า ขึ้นอยู่กับบรรณารักษ์ที่เป็นผู้ดูแลมากกว่า ที่จะต้องการให้โปรแกรมการทำงานของห้องสมุดมีความครอบคลุมทุกประเด็นแค่ไหน เพราะการพัฒนาโปรแกรม Koha ต้องอาศัยบรรณารักษ์ที่มีความชำนาญมากในเรื่องฟังก์ชั่นการทำงานของห้องสมุด ซึ่งสามารถร่วมวิจัยและพัฒนาไปกับทีมพัฒนาได้ ผิดกับโปรแกรมที่ซื้อมาด้วยราคาแพง เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหรือให้พัฒนาอะไร ต้องเสียค่าใช้จ่าย และบางครั้งก็ได้แบบไม่ตรงใจนัก

Read the rest of this entry »

Share
OSS กับการจัดการเรียนการสอน
Dec 17th, 2007 by Courseware2u 497 views

เวลา 5 ปีกว่าๆ ที่ทำงานส่งเสริมการใช้ OSS ของ NECTEC และ STKS ผมพบว่าการส่งเสริมการใช้ OSS ในสถานศึกษาเป็นไปได้น้อยกว่าหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ และหวังมาตลอดว่าจะได้มีการส่งเสริมการใช้ OSS และการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย OSS อย่างเ็ป็นรูปธรรม ในที่สุดก็ได้พบกับ รศ.อังสนา ธงไชย ืหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประทับใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าท่านได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย OSS ให้กับนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอย่างเป็นรูปธรรมถึง 2 รายวิชา อีกทั้งประทับใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณาจารย์และนิสิต เพราะคณาจารย์และนิสิตให้ความสนใจ และตั้งใจศึกษามาก ในงานสัมมนาวิชาการของ sTKS เมื่อวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมานี้ ได้เรียนเชิญ รศ.อังสนา เป็นวิทยากรร่วมเสวนา ได้รับข้อคิดเยอะมากเกี่ยวกับการประยุกต์มใช้ OSS กับการจัดการเรียนการสอน โดยเนื้อหาการประยุกต์ใช้ดังกล่าวผมอยู่ระหว่างการประมวล และรวบรวม ท่านที่ีสนใจรอติดตามได้ครับ

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa