»
S
I
D
E
B
A
R
«
โลหะที่เบาที่สุดในโลก
Dec 22nd, 2011 by pornpan 331 views

นักวิจัยจาก UC Irvine HRL Laboratories และ California Institute of Technology ได้ร่วมกันพัฒนาวัสดุที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลก ซึ่งวัสดุดังกล่าวมีความหนาแน่นเพียง 0.9 มิลลิกรัม/ลบ.ซม. (mg/cc) หรือมีน้ำหนักประมาณ 1ใน 100 ส่วนของ StyrofoamTM ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โฟมชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องบิน ทั้งนี้ วัสดุกล่าวมีโครงสร้างเป็นร่างแหขนาดเล็ก (Micro-lattic) โดยนักวิจัยได้ผสมอากาศกับวัสดุของแข็งในระดับนาโนเมตร ไมครอน และมิลลิเมตร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของอากาศร้อยละ 99.99 และสัดส่วนของของแข็งร้อยละ 0.01 โดยร่างแหของวัสดุดังกล่าวเชื่อมต่อกันด้วยท่อกลวงที่มีความหนาของผนังน้อยกว่าความหนาของเส้นผมถึง 1,000 เท่า

Read the rest of this entry »

Share
การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากก๊าซเรือนกระจก
Jan 23rd, 2011 by wilailuck 225 views

นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบ (Metal Catalysts) ที่สามารถเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซมีเทน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็นเชื้อเพลิงเหลวได้โดยที่ไม่เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนในกระบวนการผลิต

Liviu Mirica นักวิทยาศาสตร์จาก Washington University ในมลรัฐ St. Louis ได้มีความคิดที่จะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงจากก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจะสามารถเร่งกระบวนการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีให้เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นและใช้พลังงานต่ำ แหล่งพลังงานที่ใช้ในปฏิกิริยาควรเป็นพลังงานที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำหรือไม่มีเลย ซึ่งพลังงานจากแสงอาทิตย์มีความเหมาะสม

ผลงานวิจัยนี้เป็นก้าวสำคัญของการแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบร่วมกับแหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่จะสามารถเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนในบรรยากาศให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปของพลังงานเชื้อเพลิงเหลว และยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียมให้คงอยู่กับเราไปนาน ๆ

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/421—-12554

Share
เครื่องเชื่อมโลหะความถี่สูง
Oct 18th, 2009 by supaporn 736 views

เครื่องเชื่อมโลหะ มักจะเป็นแบบหม้อแปลงแกนเหล็ก ทำงานที่ความถี่ต่ำ มีน้ำหนักมาก ขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพต่ำ เกิดเสียงรบกวน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้นำหลักการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงมาพัฒนาเป็นต้นแบบเครื่องเชื่อมโลหะความถี่สูง เพื่อประยุกต์ใช้กับเครื่องเชื่อมโลหะและเปลี่ยนจากหม้อแปลงแกนเหล็กมาเป็นหม้อแปลงแกนเฟอไรต์ ซึ่งจะทำให้เครื่องเชื่อมโลหะมีประสิทธิภาพสูง กินไฟน้อย ใช้งานง่าย การอาร์คนุ่มนวล การติดขัดน้อย ไม่ต้องเป็นมืออาชีพก็เชื่อมได้

Share
ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจนในงานหล่ออะลูมิเนียม
Oct 18th, 2009 by supaporn 780 views

ในกระบวนการผลิตงานหล่ออะลูมิเนียมให้ได้คุณภาพนั้น จำเป็นต้องมีระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ทั้งนี้ ไฮโดรเจนสามารถละลายในอะลูมิเนียมเหลวได้ดีหากไม่ได้รับการกำจัดออกและตรวจวัดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม งานหล่อที่ได้จะเต็มไปด้วยรูพรุ่นจากก๊าซไฮโดรเจน ทำให้ผลงานมีตำหนิ ความแข็งแรงลดลง และอาจจะนำไปใช้งานไม่ได้ในที่สุด

คณะวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือเอ็มเทค ประกอบด้วย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล นายอมรศักดิ์ เร่งสมบูรณ์ นายสมภพ เพชรคล้าย นายฤทธิไกร สิริชัยเวชกุล นายวิทยา สามิตร และนายนครินทร์ มูลรินทร์ ได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์ระบบประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน ในงานหล่ออะลูมิเนียมขึ้น ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 2 ส่วน คือ อุปกรณ์เตรียมชิ้นงานหล่อทดสอบโดยระบบลดความดัน และอุปกรณ์และโปรแกรมวิเคราะห์ความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจนในชิ้นงานทดสอบ ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ ระบบควบคุมการทำงานกึ่งอัตโนมัติ สามารถควบคุมอุณหภูมิในการเริ่มเก็บตัวอย่างชิ้นงาน รวมถึงระดับความดันในขณะทำการเตรียมชิ้นงานให้คงที่ นอกจากยังสามารถปรับตั้งระดับความดันให้เหมาะสมกับอัลลอยหรือโลหะผสมอะลูมิเนียมแต่ละเกรด สามารถปรับตั้งระยะเวลาในการหล่องานทดสอบภายใต้แรงดันที่กำหนดได้ตามความเหมาะสมกับอุณหภูมิที่ใช้โดยตัวแปรดังกล่าวข่างต้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความถูกต้องในการเตรียมชิ้นงานสำหรับประเมินวัดความพรุน/ปริมาณไฮโดรเจน อุปกรณ์นี้สามารถทำการวิเคราะห์ผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณค่าระดับความพรุน และมีฐานข้อมูลอะลูมิเนียมหล่อเกรดต่างๆ สามารถสร้างฐานข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อเชื่อมต่อกับระบบควบคุมคุณภาพการผลิตในโรงงาน

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa