»
S
I
D
E
B
A
R
«
กาแฟที่มีคาเฟอีนช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ได้
Jun 29th, 2012 by wanutwira 175 views

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเซาธ์ ฟลอริดาพบว่าสารตัวหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนในส่วนประกอบของกาแฟที่มีคาเฟอีนนั้นเป็นต้นเหตุที่ทำให้การบริโภคกาแฟทุกวันนั้นสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้

Read the rest of this entry »

Share
พัฒนาดักแด้ไหมเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคอัลไซเมอร์
Jun 25th, 2012 by suthiwan 51 views

กรมหม่อนไหมร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อยอดงานวิจัยเพื่อสุขภาพ โดยนำผลหม่อนและดักแด้ไหมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ โรคสมองเสื่อมและโรคหลอดเลือดสมอง ช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารราคาแพงจากต่างประเทศ พร้อมจดอนุสิทธิบัตรและผลิตเพื่อการแพทย์ทางเลือก

กรมหม่อนไหม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตกลงความร่วมมือในเรื่องการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านหม่อนไหม ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางวิชาการและห้องปฏิบัติการทั้งสองหน่วยงาน ที่จะนำไปสู่การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์แก่เกษตรกร ทำการวิจัยร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรม การแปรรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การต่อยอดผลงานวิจัย รวมทั้งการตรวจสอบย้อนกลับในสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์องค์รวมต่อประเทศ ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งประโยชน์ต่อการเกษตรของประเทศและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนกระทั่งถึงผู้บริโภค ตลอดจนทดสอบมาตรฐานและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรรม และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรและนักวิจัยสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้โดยง่าย
Read the rest of this entry »

Share
สารสกัดใบหม่อนเพิ่มสมรรถภาพทางกาย จิตใจและจดจำดีขึ้น
Nov 30th, 2010 by wilailuck 79 views

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัยพบสารสกัดใบหม่อนมีฤทธิ์ต่อสมรรถภาพทางกายและจิตใจทำให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรง การเรียนรู้และจดจำดีขึ้น พร้อมต่อยอดขยายผลสู่การผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยต่อไป
นางมาลี บรรจบ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า หม่อน (Morus alba Linn.) เป็นสมุนไพรทั้งในการแพทย์แผนไทยและจีน จากการศึกษาวิจัยในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองที่ผ่านมาพบว่า ใบหม่อนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดความบกพร่องในการเรียนรู้และความจำที่เกิดจากความบกพร่องของระบบประสาทโคลิเนอร์จิก ที่จำลองภาวะความบกพร่องในภาวะสูงอายุ และโรคอัลไซเมอร์ นอกจากนั้นใบหม่อนยังมีสารอาหารหลายชนิด ได้แก่ กลูโคส, วิตามินเอ, บี1, บี12, และซี  จากการศึกษาความเป็นพิษในสัตว์ทดลองและความปลอดภัยในคน สารสกัดหม่อนขนาดที่ใช้ในการรักษาไม่ทำให้เกิดพิษ จึงมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นอาหารเสริมสุขภาพ เพื่อชะลอความเสื่อมของร่างกาย เพิ่มสมรรถภาพทางกายและจิต ตลอดจนคุณภาพชีวิตได้

แหล่งที่มา: “สารสกัดใบหม่อนเพิ่มสมรรถภาพทางกาย จิตใจและจดจำดีขึ้น”. Update 25, 277 (ต.ค.2553) : 122.

Share
ยารักษาโรคอัลไซเมอร์
Nov 30th, 2008 by supaporn 1,262 views

การรักษาโรคอัลไซเมอร์ในปัจจุบันเน้นการให้ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลิเนสเอสเทอเรส เพื่อเพิ่มระดับสารสื่อประสาทอะเซทิลโคลีน ในสมอง ยารักษาโรคอัลไซเมอร์ปัจจุบันคือ ยากาเลนทามิน ซึ่งมาจากสมุนไพรจีน ชื่อ ต้นสโนว์ดรอป (snowdrop) แต่จากการวิจัยของไทย พบว่า สารสกัดจากต้นพุดจีบ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหาตัวยาเพื่อใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์ต่อไป Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa