»
S
I
D
E
B
A
R
«
ริมฝีปากบอกโรค
Aug 6th, 2012 by Valaiporn Changkid 2,381 views

การดูแลรักษาร่างกายให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดภายในร่างกายดูแลได้ไม่ยากเพราะร่างกายของมนุษย์เราจะพยายามส่งสัญญาณบอกให้เรารู้ตลอดเวลาว่าเรากำลังขาดหรือต้องการอะไร อย่างเช่น ริมฝีปากของเราก็สามารถบ่งบอกโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังจะเกิดขึ้นได้

Share
พวงเล็ก…แคลเซียมสูง
Jun 24th, 2012 by pensiri 148 views

มะเขือพวง มหัศจรรย์จากธรรมชาติช่วยขจัดอันตรายจากโรคเบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดตีบ

มะเขือพวง มหัศจรรย์จากธรรมชาติช่วยขจัดอันตรายจากโรคเบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดตีบ

เป็นพืชที่อยู่คู่ครัวไทยมานาน ซึ่งปู่ ย่าตายาย มิได้คำนึงถึงรสชาติแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมองถึงทางด้านสรรพคุณของเครื่องเทศและสมุนไพรที่ใช้ไว้อีกด้วย ตามตำราแพทย์แผนไทยมะเขือพวง มีสรรพคุณหลายประการ เช่น ช่วยเจริญอาหาร และย่อยอาหาร ช่วยระบบขับถ่าย บำรุงธาตุ ขับเสมหะ แก้ไอ ทำให้โลหิตหมุนเวียนดี แก้ปวด ฟกช้ำ ปวดกระเพาะ ฝีบวมหนอง อาการบวมอักเสบ ขับปัสสาวะ

Read the rest of this entry »

Share
สถานการณ์น้ำท่วมและงานวิจัยเกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำท่วม
Mar 30th, 2012 by wanutwira 161 views

เหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมา สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินครอบคลุมกว่า 57 จังหวัด และสิ่งที่สูญเสียอีกหนึ่งสิ่งที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้ที่ประสบภัยและผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยคือ “เสียสุขภาพ” ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งเราจะมีการวางแผนดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือพิบัติภัยต่างๆ ในอนาคตเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างไร และมีแนวปฏิบัติเพื่อจะดูแลสุขภาพของตนเบื้องต้นได้อย่างไร

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa