»
S
I
D
E
B
A
R
«
พบโมเลกุลสำคัญที่ทำให้เจ็บปวดจากผิวหนังไหม้
Jul 25th, 2012 by wanutwira 52 views

เมื่อผิวหนังของมนุษย์สำหรับกับสิ่งที่ส่งผลให้ตอบสนองอย่างรุนแรง เกิดเป็นอาการเจ็บปวดนั้น ร่างกายจะมีโมเลกุลชนิกหนึ่งที่ควบคุมความรู้สึกเจ็บปวดจากการผิวหนังไหม้อาจจะช่วยให้นักวิจัยสามารถค้นพบยาตัวใหม่ในการต่อกรกับความเจ็บปวดอื่นๆ ที่มีเงื่อนไขร่วมกัน เช่น โรคข้ออักเสบ

Read the rest of this entry »

Share
พลาสติกที่มีอายุการใช้งานนาน
Feb 16th, 2012 by tipparat 56 views

วัสดุชนิดนี้มีลักษณะเฉพาะและมีศักยภาพสูง สามารถถูกหลอมและปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ ได้มีรายงานในวารสาร Science เดือนพฤศจิกายน 2554 ว่า ความเชื่อมโยงทางเคมีของวัสดุนี้มีการสลายและรวมตัวกันอยู่ตลอดเวลา เวลาอยู่ในอุณหภูมิที่สูงมากวัสดุนี้จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ และในขณะที่อยู่ในอุณหภูมิปกติการปรับเปลี่ยนรูปทรงของวัสดุเป็นไปได้ยาก กลุ่มนักวิจัยจาก National Center for Scientific Research ประเทศฝรั่งเศสได้ผสมสารเรซิ่นที่สามารถทนความร้อนสูงและมีความแข็งแรงมากเข้ากับกรด หลังจากนั้นผสมกับสารผสมที่มีธาตุสังกะสีเป็นองค์ประกอบหลักเพื่อช่วยให้ส่วนผสมอื่นๆ ทำปฏิกิริยาต่อกัน ส่วนผสมที่ได้จะประกอบด้วยโมเลกุลหลายโมเลกุลโดยแต่ละโมเลกุลจะยึดเกาะกับโมเลกุลอีกสี่ตัว และมีการสับเปลี่ยนการยึดเกาะกับโมเลกุลตัวอื่นๆ อยู่ตลอดเวลา แต่จำนวนโมเลกุลที่ยึดเกาะจะไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อสัมผัสกับความร้อนโมเลกุลจะสับเปลี่ยนการยึดเกาะเร็วมาก ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้วัสดุมีความอ่อนตัวและสามารถจัดรูปทรงใหม่ได้

ดูเพิ่มเติมฉบับเต็มได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/988—-22555

Share
นักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯประสบความสำเร็จในการสร้างยีโนม
Nov 24th, 2010 by wilailuck 32 views

ในการประติดประต่อชิ้นส่วนของดี เอ็น เอ (Custom made) ขึ้นเองโดยการสังเคราะห์จากกรดอะมิโนแล้วนำมาเชื่อมต่อกันจนเป็นยีโนมของจุลชีพ (Microbial genome) ในห้องปฏิบัติการ ยีโนมที่ครบสมบูรณ์เป็นโมเลกุลเดี่ยวของ ดี เอ็น เอ
โดยมีรหัสพันธุกรรมอยู่ 583,000 รหัสซึ่งมากเป็น 18 เท่าของขนาดยีโนมที่เคยผลิตขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์ในห้องปฏิบัติการ  ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดหมายจะนำ ดี เอ็น เอ ไปใส่ในแบคทีเรียอีโคไล (E. Coli) เพื่อเลี้ยงให้ผลิตสำเนา ดี เอ็น เอ อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าโมเลกุลของ ดี เอ็น เอ มีความใหญ่เกินไปที่จะใส่เข้าไปในแบคทีเรีย อีโคไล ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาทีมวิจัยจึงใส่ส่วนของ ดี เอ็น เอ ที่อยากทำสำเนาเข้าไปในเซลของยีสต์ที่ใช้หมักเหล้าคือ Sacharonces Cereviside ซึ่งจะมีเอนไซม์ที่ซ่อมแซม ดี เอ็น เอ เพื่อต่อ ดี เอ็น เอ 4 สายจนเป็นยีโนมสำเร็จตามต้องการและมีลำดับโค้ดตามที่ออกแบบไว้แต่แรกอย่างแม่นยำแน่นอน

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/343—-12551

Share
เทฟลอน
Nov 1st, 2010 by duangkamol 199 views

ทุก ๆ คนคงคุ้นหูกับคำว่ากระทะเทฟลอนกันอยู่บ้าง เจ้าสารตัวนี้ทำให้เราทอดไข่ไม่ติดกระทะอีกต่อไป  เทฟลอนหรือ พอลิเททระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) ได้จากการเกิดพอลิเมอร์ของเททระฟลูออโร เอทิลีน (TFE) ที่มีการแทนที่ไฮโดรเจนบางตัวหรือทั้งหมดด้วยฟลูออไรด์ มีน้ำหนักโมเลกุลมากกว่า 30 ล้าน จึงเป็นโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตัวหนึ่ง เป็นพลาสติกที่สามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 300 องศาเซลเซียส มีความทนทานต่อการชะล้าง ทนเปลวไฟเพราะมีจุดหลอมเหลวสูง  ทนการกัดกร่อนทั้งจากสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ Read the rest of this entry »

Share
การใช้เซลล์ต้นตอในการสร้างสารที่มีคุณสมบัติทดแทนเลือด
Oct 16th, 2010 by ilada 92 views

นักเคมีได้พยายามทดลองสร้างเลือดเทียมจากโมเลกุลชนิดต่างๆ ตั้งแต่เพอร์ฟลูโอโรคาร์บอน (Perfluorocarbons) จนถึงฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) และเมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว นักวิจัยได้มีแนวคิดที่จะทดลองใช้เซลล์ต้นตอเพื่อสร้างเลือดซึ่งมีความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย จนประสบความสําเร็จในการสร้างเซลล์เม็ดแดงที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วของมนุษย์จากเซลล์ต้นตอเม็ดโลหิต (Hematopoietic Stem Cells)

ปัจจุบันความต้องการเลือดมีสูงถึงหลายล้านยูนิตต่อปี ดังนั้นกระบวนการสร้างเม็ดเลือดจาดเซลล์ต้นตอนี้ยังคงไม่สามารถผลิตเลือดได้เพียงพอต่อความต้องการ และไม่สามารถนํามาใช้เป็นวิธีทดแทนการรับบริจาคเลือดได้อย่างสมบูรณ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. 2552 นาย Douay  ได้ทําการทดลองถ่ายเซลล์เม็ดเลือดแดงจากเซลล์ต้นตอให้กับมนุษย์เป็นครั้งแรก การทดลองครั้งนี้จะมีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบระยะเวลาที่เซลล์เม็ดเลือดแดงนี้อยู่รอดได้ในมนุษย์ โดยเปรียบเทียบกับเซลล์เม็ดเลือดแดงปกติในมนุษย์ซึ่งมีอายุประมาณ 120 วัน และเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ได้จากการรับบริจาคและถ่ายให้กับมนุษย์ ซึ่งจะมีอายุประมาณ 30 วัน ในอนาคตถ้าการทดลองนี้ประสบความสําเร็จ นาน Douay วางแผนทีจะผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงชนิด O-Negative จากเซลล์ต้นตอเพื่อออกจําหน่าย เนื่องจากในร่างกายของผู้ป่วยที่มีเลือดกลุ่มนี้จะปราศจากอิมมูโนเจน (Immunogen) ที่จะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการต่อต้านหรือการปฏิเสธการปลูกถ่ายเลือดได้

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่: http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/268—-42552

Share
ทำไมเราจึงไม่เห็นกลิ่น
Oct 26th, 2009 by pensiri 183 views

กลิ่นเกิดจากโมเลกุลที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ มันเล็กมากเสียจนตาเรามองไม่เห็น แต่จะรู้สึกได้ด้วยการดมกลิ่นของจมูก และจะส่งสัญญาณไปที่สมอง เพื่อให้เกิดการรับรู้กลิ่นเหล่านั้น เช่น กลิ่นหอมของดอกไม้หรือกลิ่นอื่นๆ ที่เรารับรู้ได้

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa