»
S
I
D
E
B
A
R
«
ความร่วมมือมหาวิทยาลัยซีอาน เจียตง กับเนสท์เล่
May 26th, 2011 by pornpan 114 views

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยซีอาน เจียตง (Xi’an Jiaotong University) ประเทศจีน กับบริษัทเนสท์เล่ มีความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการในการสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยด้านโภชนาการและสุขภาพ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยโภชนาการและสุขภาพ เมืองซีอาน ประเทศจีน

Read the rest of this entry »

Share
รางวัลนวัตกรรมระดับชาติ ประจำปี 2553
Dec 1st, 2010 by wilailuck 80 views

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศและมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553 เป็นปีที่หก โดยแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจซึ่งในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นแปดผลงาน จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 131 ผลงาน ดังนี้
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม
รางวัลชนะเลิศได้แก่ ผลงาน แฮลเซี่ยน ข้อเข่าและขาเทียมแบบสี่จุดหมุน โดยบริษัทแฮลเซี่ยน เมทอล จำกัด  เป็นผลิตภัณฑ์ข้อเข่าและขาเทียมแบบมีจุดหมุนสี่ตำแหน่งเพื่อให้เหมือนกับเข่าของมนุษย์จริง ใช้ Needle Bearing ซึ่งมีความแข็งเพื่อลดการสึกหรอในชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวและมีความลื่นเพื่อลดแรงเสียดทาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้แก่ นมข้าวอะมิโนสำหรับทารกที่แพ้นมทุกชนิด โดยศูนย์รักษาทารกแพ้โปรตีนในนมวัวหน่วยโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มีสองผลงานคือ มิตรผลโมเดล นวัตกรรมการจัดการไร่อ้อยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรรม จำกัด (กลุ่มน้ำตาลมิตรผล) และ Hospital OS ระบบบริหารงานโรงพยาบาลชุมชน โดยบริษัทโอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ
รางวัลชนะเลิศได้แก่ TextPro กระดาษเพื่องานพิมพ์หนังสือแบบเรียน โดยบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด โดยพัฒนากระบวนการฟอกเยื่อในกระบวนการผลิตให้ได้เยื่อที่มีความพิเศษ เมื่อนำไปผลิตเป็นหนังสือเรียนจะทำให้น้ำหนักเบาลงร้อยละ 21 มีค่าความสว่างที่เหมาะสม ถนอมสายตา ช่วยให้สุขภาพตาของนักเรียนไม่เสื่อมเร็ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้แก่ เบเยอร์คูล ยูวี ชิลด์  สีสะท้อนความร้อนและรังสียูวี เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร โดยบริษัทเบเยอร์ จำกัด
ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มีสองผลงานคือ ระบบการผลิตกล้วยไม้ส่งออกทางเรือในห้องมืดปรับอากาศ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรออคิดส์ และ พลาสติกคอมพาวด์สำหรับการผลิตสายไฟเพื่อความปลอดภัย โดยบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
แหล่งที่มา: “รางวัลนวัตกรรมระดับชาติ ประจำปี 2553″. Update 25, 277 (ต.ค.2553) : 123.

Share
Spinoff: ขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหาโดยหุ่นยนต์เพื่อให้ข้อแนะนำทางโภชนาการ
Sep 23rd, 2010 by wilailuck 111 views

บริษัท Vitabot เป็นบริษัทด้านโภชนาการออนไลน์ ในรัฐ Maryland ได้ประยุกต์ใช้หุ่นยนต์บังคับระยะไกลลักษณะเดียวกับ Sojourner (ซึ่งมีขนาดเล็กประมาณเปลเด็กควบคุมระยะไกลจากโลก) บวกกับแนวคิดทางคอมพิวเตอร์ไปพัฒนา Ranger NBV ที่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารลดน้ำหนักแก่ลูกค้า ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเป้าหมายด้านสุขภาพอย่างสมดุล อาทิ น้ำหนักที่จะสมดุลกับทางเลือกในฐานข้อมูลอาหารที่บริโภค และมีการรายงานแบบ interactive ซึ่งแสดงระดับทางเลือกอาหาร แคลอรี่ ไขมัน อิเล็กทรอไลท์ เกลือแร่ และวิตามิน ผู้ใช้สามารถกำหนดเมนูอาหารที่ชอบและสอดคล้องกับข้อมูลโภชนาการได้
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/226—-12553

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa