»
S
I
D
E
B
A
R
«
ชุดคำสั่งของระบบหุ่นยนต์พ่นเคลือบด้วยพลาสมา
Oct 6th, 2009 by supaporn 513 views

การพัฒนาระบบการสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่และชุดคำสั่งของระบบหุ่นยนต์พ่นเคลือบด้วยพลาสมา เป็นผลงานวิจัยเด่นของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เนื่องจากการทำงานของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ เชื้อเพลิงจะถูกเผาไหม้เพื่อให้เกิดก๊าซร้อน ซึ่งจะถูกปรับทิศทางการไหลให้เหมาะสมเพื่อให้กระแสก๊าซร้อนปะทะกับใบกังหัน ก่อให้เกิดการหมุนของกังหันก๊าซ เพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้า ชิ้นส่วนภายในต่างๆ เช่น ใบกังหัน จะต้องมีความสามารถในการทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงได้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งสามารถทำได้โดยการพ่นเคลือบ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa