»
S
I
D
E
B
A
R
«
ดีเอ็นเอของคนอยู่อย่างไรในเซลล์
Sep 28th, 2012 by tipparat 53 views

ดีเอ็นเอของคนซึ่งประกอบด้วยยีนจำนวนมากซึ่งกำหนดลักษณะของคนที่แสดงออก มีความยาวมากถ้าเอามาทำเป็นเส้นตรงจะมีความยาวมากกว่าเซลล์ ดังนั้นจะต้องมีวิธีบรรจุดีอ็นเอทั้งหมดเข้าไปในเซลล์ วิธีที่ใช้คือให้เดีเอ็นเอซึ่งมีประจุลบเนื่องจากมีหมู่ฟอสเฟตยื่นออกมาโดยรอบทบกันไปมา แต่เนื่องจากประจุลบนั้นผลักกันเอง ทำให้เซลล์ต้องใช้โปรตีนที่มีประจุบวกเรียกว่า histone มาเป็นแกนกลางในการพันทบกัน ซึ่งดีเอ็นเอจะพันทบกันไปมาหลายชั้นอย่างแน่นมากจนได้เป็นแท่งของดีเอ็นเอที่มีขนาดพอที่จะบรรจุในเซลล์เรียกว่า โครโมโซม

ที่มา : สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.

Share
พ่ออายุมาก กลับสร้างลูกอายุยืนยาว
Jun 18th, 2012 by suthiwan 53 views

วารสาร “สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ของสหรัฐฯ รายงานว่า นักวิจัยมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลได้รู้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ดีเอ็นเอของหนุ่มฉกรรจ์ 1,779 คน พบว่า องค์ประกอบทางพันธุกรรมของตัวเชื้ออสุจิ ก็จะเปลี่ยนแปรไปตามอายุของเจ้าของ ซึ่งมีผลทำให้อายุยืน และจะถ่ายทอดไปถึงลูกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญรู้มานานแล้วว่า อายุขัยขึ้นอยู่กับความยาวของส่วนปลายของโครโมโซม อันเป็นโครงสร้างทางพันธุกรรม ที่เรียกว่า “เทโลเมียร์” มีลักษณะเหมือนกับปลอกพลาสติกหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า ซึ่งจะสึกสั้นลงไปตามอายุ แต่ของตัวอสุจิมันกลับยาวออกไปตามอายุของเจ้าของ ยิ่งในผู้ที่มีพ่อและปู่ ที่มามีลูกเต้าเมื่อมีอายุมากแบบเดียวกันด้วยแล้ว มันจะยิ่งยาวขึ้นไปอีก.

รายการอ้างอิง: พ่ออายุมากกลับสร้างลูกอายุยืนยาว ยิ่งเป็นแบบเดียว 2 ชั้นซ้ำยิ่งดีใหญ่. ไทยรัฐออนไลน์ฉบับวันที่ 14 มิถุนายน 2555

Share
เชื่อหรือไม่ว่า นกแก้ว กับ เหยี่ยวเป็นญาติใกล้ชิดกัน
Mar 31st, 2009 by supaporn 436 views

การค้นพบของโครงการเออร์ลีเบิร์ด ได้เปรียบเทียบยีนของนก 169 ชนิด และจัดลำดับนิวเคลียร์ดีเอ็นเอจากโครโมโซม 15 คู่ เพื่อไขปริศนาวิวัฒนาการของนก ข้อมูลใหม่ที่เก็บรวบรวมมาเป็นเวลาห้าปี อาจทำให้ความเชื่อเก่าๆ ตกไป เนื่องจากที่ผ่่านมามีหลักฐานซากดึกดำบรรพ์ไม่มากพอที่จะศึกษาลำดับขั้นของวิวัฒนาการ จึงต้องอาศัยภายวิภาคศาสตร์ รูปลักษณ์ และพฤติกรรมเป็นช่องทางหลักในการเชื่อมโยงความเกี่ยวดองระหว่างนกแต่ละชนิด

ที่มา:National Geographic ฉบับภาษาไทย  8, 93 (เม.ย. 2552) : 18

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa