»
S
I
D
E
B
A
R
«
โครงสร้างของดีเอ็นเอ
Sep 21st, 2011 by kusa 303 views

โครงสร้างของดีเอ็นเอ
สิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เดียว ไปจนถึงสิ่งมีชีวิตที่มีหลายล้านเซลล์ มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน สิ่งที่น่าประหลาดใจคือ เซลล์แต่ละเซลล์ที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตมีดีเอ็นเอ และดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกัน ในปีพ.ศ. 2496 นักวิทยาศาสตร์ชื่อ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa