»
S
I
D
E
B
A
R
«
เมื่อคนเมือง ขาดวิตามิน ‘ดี’
May 22nd, 2012 by pensiri 112 views

จากผลการตรวจสุขภาพ เราพบว่าเมื่อนำข้อมูลของคนในเมืองกับคนในชนบทมาเปรียบเทียบกันในทุกภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นชัดเลยว่าคนในเมืองขาดวิตามินดีสูงกว่าแทบทั้งสิ้น

อุณหภูมิความร้อนแรงของแสงอาทิตย์ที่พุ่งสูงถึง 41.6 องศาเซลเซียสในฤดูร้อนนี้ กลับสวนทางกับตัวเลขปริมาณการสังเคราะห์วิตามินดีในร่างกายของ “คนเมือง” อย่างน่าประหลาดใจ เมื่อผลการสุ่มตรวจสุขภาพในกลุ่มตัวอย่างประชากร 2,500 คน จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดย ดร.ละออ ชัยลือกิจ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย เอกพลากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีวิตามินดีในร่างกายต่ำ ถึงขั้นที่เรียกว่า “ขาดวิตามินดี” เฉลี่ย 5 % ในทุกภูมิภาค ขณะที่คนกรุงเทพฯ ขาดวิตามินดีมากถึง 14.3% เลยทีเดียว
ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยโดยเฉพาะคนเมืองขาดวิตามินดีมากขึ้น สันนิษฐานว่าเพราะวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป คือจากเดิมที่เคยอาศัยอยู่กลางแจ้งใช้ชีวิตแบบสังคมชนบท มาสู่สังคมเมืองที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตทั้งการกิน นอน และทำงาน วนเวียนอยู่ภายใต้ชายคาของตึกสูงแทบตลอดทั้งวัน

“จากผลการตรวจสุขภาพ เราพบว่าเมื่อนำข้อมูลของคนในเมืองกับคนในชนบทมาเปรียบเทียบกันในทุกภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นชัดเลยว่าคนในเมืองขาดวิตามินดีสูงกว่าแทบทั้งสิ้น และพบในคนอายุน้อยมากกว่าคนสูงอายุ สอดคล้องกับข้อมูลการติดตามตรวจสุขภาพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ของ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่พบว่าคนอายุน้อยขาดวิตามินดีมากกว่าคนสูงอายุ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าการขาดวิตามินดีของคนไทย น่าจะมาจากพฤติกรรมการได้รับแสงแดดที่ไม่เหมาะสม”

Read the rest of this entry »

Share
แสงเลเซอร์แตกต่างจากแสงอย่างไร?
Aug 19th, 2010 by pensiri 415 views

0002แสง ไม่ว่าจะเกิดจากแหล่งกำเนิดใด (ไฟฟ้า เปลวเพลิง หรือแสงจากดวงอาทิตย์) จะประกอบไปด้วยสีต่าง ๆ หลายสีที่แผ่ หรือเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงไปในทุกทิศทาง
แสงเลเซอร์ เป็นแสงที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากแสงทั่ว ๆ ไป มีทิศทางแน่นอน เป็นแสงที่มีความถี่และตำแหน่งของการเคลื่อนที่ (เฟส) เดียวกัน ซึ่งเรียกว่า อาพันธ์ มากกว่านั้นคือ แสงเลเซอร์มีความสูงกว่าแสงธรรมดา สามารถมองเห็นได้ชัด ยิงแสงไปได้ไกล โดยที่ความเข้มของแสงไม่ลดลง

ที่มา: นิทรรศการแสงและเลเซอร์, มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553, วันที่ 7–22 สิงหาคม 2553, ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Share
แสงอาทิตย์มีกี่สี
Oct 22nd, 2009 by pensiri 526 views

แสงอาทิตย์ที่มาจากดวงอาทิตย์นั้นผสมอยู่ด้วยหลายสี คือ แดง ส้ม เหลือง เขียว น้ำเงิน คราม และม่วง ด้วยกระจกปริซึม เราอาจจะมองเห็นสีทั้งเจ็ดนั้นได้ ซึ่งเป็นสีเดียวกับที่เห็นในสายรุ้ง เวลาแสงแดดผ่านกระจกปริซึม มันจะเบี่ยงจนแต่ละสีส่องออกมาในมุมต่างๆ กัน สีม่วงเบี่ยงมากที่สุด และสีแดงเบี่ยงน้อยที่สุด

Share
ทำไมหิ่งห้อย ต้องกะพริบแสง
Oct 10th, 2008 by supaporn 601 views

เืมื่อสองสัปดาห์ก่อน ไปอัมพวามาค่ะ ได้ล่องเรือชมหิ่งห้อย ครบสูตรของการท่องเที่ยว พอเรือแล่นไปตรงบริเวณที่มีหิ่งห้อยอยู่กันมากๆ นักท่องเที่ยวต่างพากันฮือฮา ในความเรืองแสงของมัน มองดูเหมือนต้นไม้ออกลูกเป็นไฟ ประดับประดาอยู่บนต้นไม้ สวยงามมากในเวลากลางคืน Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa