»
S
I
D
E
B
A
R
«
การวิเคราะห์และออกแบบไฟหน้าสำหรับรถเกี่ยวข้าว
Oct 14th, 2009 by supaporn 384 views

ที่ผ่านมารถเกี่ยวข้าว มีการออกแบบและสร้างต้นแบบไฟฟ้าหน้ารถ มีความสวยงาม คงทน แต่ให้ความสว่างน้อย มีประสิทธิภาพต่ำ เกิดแสงสะท้อน มารวมตัวกันที่ผิวเลนส์ครอบไฟหน้า ทำให้เกิดความร้อนสูง และนำไปสู่การละลายของพลาสติกของเลนส์ครอบไฟหน้า ทีมวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจึงได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตในการพัฒนาไฟหน้ารถเกี่ยวข้าว  โดยการใช้ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ ช่วยวิเคราะห์ทางแสง ทำให้สามารถคำนวณค่าความสว่างและนำข้อมูลไปออกแบบให้ไฟหน้ารถที่มีประสิทธิภาพสูง การคำนวณหาค่าความร้อนที่เกิดขึ้นบนผิวเลนส์ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างจนสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มความสว่างและลดความร้อนบนผิวเลนส์ไม่ให้เกิดความเสียหายได้

ทางบริษัทผู้ผลิต ได้นำไฟหน้ารถเกี่ยวข้าวแบบใหม่ ไปทำการสร้างแม่พิมพ์ สำหรับการนำไปผลิตแล้ว โดยผ่านการทดสอบความทนทานต่อการใช้งานจริง สามารถเปิดใช้งานไฟหน้าต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ชั่วโมง โดยไม่เกิดการละลายของเลนส์พลาสติก

Share
เทคโนโลยี “รากฟันเทียม”
Oct 13th, 2009 by supaporn 458 views

ปัจจุบันประเทศไทยมีการทำทันตกรรมรากฟันเทียมประมาณ 7,000 ชิ้นงานต่อปี คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ากว่า 105,000,000 บาทต่อปี เป็นเทคโนโลยีที่นำเข้าทั้งหมด
รากฟันเทียมที่ทีมวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้พัฒนาวัสดุโลหะประเภทไทเทเนียมในการผลิต เนื่องจากเป็นวัสดุที่เซลล์กระดูกของมนุษย์ สามารถยึดเกาะในพื้นผิววัสดุได้ดีโดยไม่มีการปฏิเสธของร่างกายและเป็นที่นิยมทางการแพทย์ รวมทั้งทำให้ความเค้นที่เกิดขึ้นบนกระดูกที่ติดกับตัวฝังยึดมีค่าลดลง และจากงานวิจัยนี้ สามารถนำไปใช้งานเป็นหมุดหรือเสาหลักในชุดหูเทียมเอ็นระหว่างข้อต่อเข่า หรือข้อศอก เป็นต้น เป็นการทดแทนอวัยวะส่วนที่ขาดหายไปให้สามารถกลับมาทำหน้าที่ได้เหมือนเดิม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์เทคโนโลยีรากฟันเทียมแบบ “ตัวยึดฝังในกระดูกแบบเกลียวใน” เลขที่คำขอ 0601002048 และได้ขยายผลในเชิงพาณิชย์สิทธิเทคโนโลยีรากฟันเทียมสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยการอนุญาตให้บริษัท พัฒนาวิทย์ จำกัด ผู้ประกอบการรายแรกผลิตและจำหน่ายเทคโนโลยีรากฟันเทียมดังกล่าว

Share
วัสดุพรุนจากขี้เถ้าแกลบสำหรับการบำบัดน้ำทางชีวภาพ
Oct 9th, 2009 by supaporn 431 views

งานวิจัย วัสดุรูพรุนสำหรับการย่อยสลายทางชีวภาพ (Porous media for biodegradation) เป็นผลการวิจัยจากทีม “อีโคเซรา (Ecocera) โดยมี ดร. ผกามาศ แซ่หว่อง และคณะ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สามารถใช้เป็นวัสดุสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีวภาพต่างๆ เช่น ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำประมง น้ำจากชุมชน การย่อยสลายในบ่อเกรอะ

Share
เครื่องบดเมล็ดพืช
Oct 9th, 2009 by supaporn 467 views

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้ทุน ผศ.ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิจัยและพัฒนาเครื่องต้นบดงาต้นแบบ ทำให้สามารถบดงาและเมล็ดพืชต่างๆ เช่น การบดถั่วลิสงเพื่อผลิตเนยถั่วได้ในระยะเวลาอันสั้น และประหยัดพลังงาน แก้ปัญหาความยุ่งยากเรื่องเมล็ดพืชติดที่ใบปาด ล้อบด การกระเด็นและแตกกระจายของเมล็ดพืช เหมาะสำหรับการใช้งานในระดับ SMEs

Share
ชุดทดสอบความเป็นกรดของไบโอดีเซลประเภทอัลคิลเอสเทอร์
Oct 8th, 2009 by supaporn 374 views

ค่าความเป็นกรดของน้ำมันไบโอดีเซลเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ต้องทำการทดสอบเพื่อตรวจเช็คคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซล โดยปริมาณกรดที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำมันไบโอดีเซลนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมากจากไฮโดรไลซ์ของน้ำมันเกิดเป็นกรดไขมันอิสระ ชุดทดสอบนี้สามารถทดสอบคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลได้รวดเร็วเหมาะสำหรับการใช้งานระดับชุมชนหรือบริษัทขนาดเล็ก

Share
สูตรเคลือบเซรามิกส์ไร้สารตะกั่วในระดับอุตสาหกรรม
Oct 8th, 2009 by supaporn 527 views

ภาวะตะกั่วเป็นพิษ มีสาเหตุจากการสูดไอตะกั่วรับประทาน หรือสัมผัสสารตะกั่วเป็นเวลานานจนร่างกายมีการสะสมสารตะกั่วถึงระดับที่เป็นพิษ ซึ่งนอกจากจะป้องกันได้โดยการระมัดระวังสารตะกั่วปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มที่จะนำมารับประทานแล้ว ภาชนะเครื่องใช้ที่สัมผัสโดยตรงกับอาหาร เช่น แก้ว จาน ชาม ทั้งที่เป็นกระเบื้องเคลือบดินเผาเซรามิก และภาชนะแก้ว ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องคำนึงในการเลือกซื้อมาใช้งาน ซึ่งควรอยู่ในระดับมาตรฐานที่ปลอดภัย

ทีมนักวิจัย นายสิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์และคณะ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้พัฒนาสูตรเคลือบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสูตรที่ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว เป็นการเคลือบเผาชิ้นงานแบบเงากึ่งด้าน การเผาชิ้นงานทำที่อุณหภูมิต่ำกว่าสูตรไร้สารตะกั่วทั่วไป คือ เผาที่ 1000 องศาเซลเซียส ใช้ต้นทุนต่ำในการผลิตสารเคลือบ

Share
แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา
Oct 7th, 2009 by supaporn 583 views

อุตสาหกรรมไม้ยางพารา จะมีเศษเหลือทิ้งอย่างมากมาย ประมาณ 50-55% ซึ่งจากการคำนวณในการใช้ประโยชน์จากไม้ซุงยางพารา เพื่อนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ สามารถใช้ประโยชน์ได้เพียง 20-25% เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีเศษไม้ยางพาราอย่างมากมาย จากการวิจัยของ รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ ได้วิจัยแผ่นใยซีเมนต์จากไม้ เป็นการรวมคุณสมบัติพิเศษของไม้และซีเมนต์เข้าด้วยกัน ทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน ต่อสภาวะอากาศ ไม่เปื่อยยุ่ย โก่ง บวม หรือยืดหดตัว ปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม้ ป้องกันไฟ ความร้อน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ ไม้เชิงชาย ไม้บัวพื้น ไม้ฝา ไม้บันได เป็นต้น ทั้งนี้มีบริษัท ผู้รับการถ่ายทอด คือ บริษัท สยามฮันนี่คอมป์ จำกัด

Share
ชุดคำสั่งของระบบหุ่นยนต์พ่นเคลือบด้วยพลาสมา
Oct 6th, 2009 by supaporn 513 views

การพัฒนาระบบการสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่และชุดคำสั่งของระบบหุ่นยนต์พ่นเคลือบด้วยพลาสมา เป็นผลงานวิจัยเด่นของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เนื่องจากการทำงานของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ เชื้อเพลิงจะถูกเผาไหม้เพื่อให้เกิดก๊าซร้อน ซึ่งจะถูกปรับทิศทางการไหลให้เหมาะสมเพื่อให้กระแสก๊าซร้อนปะทะกับใบกังหัน ก่อให้เกิดการหมุนของกังหันก๊าซ เพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้า ชิ้นส่วนภายในต่างๆ เช่น ใบกังหัน จะต้องมีความสามารถในการทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงได้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งสามารถทำได้โดยการพ่นเคลือบ Read the rest of this entry »

Share
เกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย
Oct 6th, 2009 by supaporn 361 views

การเลือกใช้เกราะให้เหมาะกับงานต้องคำนึงถึงปัจจัยเรื่องสมรรถนะที่ดี ในแง่วัสดุศาสตร์ต้องพิจารณาระหว่างสมรรถนะการป้องกันภัยคุกคามที่รุนแรงขึ้นให้สมดุลกับน้ำหนักที่ต้องเบาลง ซึ่งการเลือกใช้วัสดุเซรามิกส์ โลหะ และโพลิเมอร์ ต้องพิจารณาข้อดีและข้อด้อยในสภาวะการใช้งานที่ความเร็วระดับขีปนะ (200-900 เมตรต่อวินาที)
Read the rest of this entry »

Share
เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
Oct 6th, 2009 by supaporn 379 views

ผศ. ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ ได้วิจัยและพัฒนาโดยการนำเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตไปใช้เพื่อประเมินและพัฒนาศักยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ และน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งชนิดต่างๆ ของประเทศไทย ควบคู่กับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานของประเทศ โดยผ่านการดำเนินงานวิจัยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากภาคการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังานและสิ่งแวดล้อม และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Read the rest of this entry »

Share
ผลิตภัณฑ์จากของเสีย วัสดุเพาะปลูกและวัสดุรูพรุนเพื่อการบำบัดน้ำ
Oct 6th, 2009 by supaporn 447 views

ทีมวิจัย Ecocera ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค ประสบผลสำเร็จในการใช้เถ้าแกลบจากโรงไฟฟ้า และตะกอนน้ำทิ้งจากโรงงานอลูมิเนียมมาพัฒนาเป็นมัลไลท์เซรามิกส์ และขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยต่อเนื่องมาในเฟส 2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับทำวัสดุรูพรุน และวัสดุสำหรับใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ โดยใช้เถ้าแกลบเป็นวัตถุดิบหลักรวมกับวัสดุเหลือทิ้ง หรือ by-product ราคาถูกที่หาได้ในประเทศ เพื่อทดแทนวัสดุจากแหล่งธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ และวัสดุนำเข้าที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจของใช้ในชีวิตประจำวัน และวัสดุสำหรับเพาะปลูกพืชแบบไม่ลงดิน Read the rest of this entry »

Share
โครงการออกแบบและพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก
Oct 6th, 2009 by supaporn 265 views

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างส่วนต่างๆ ของต้นแบบรถโดยสารขนาดเล็กที่ใช้กำลังขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยศึกษาถึงกระบวนการและเงื่อนไขการออกแบบ ระบบไฟฟ้า ระบบส่งกำลัง ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบควบคุมความเร็วที่เหมาะสมกับรถโดยสารขนาดเล็ก ผลลัพธ์จากโครงการ คือ ต้นแบบรถโดยสารสำหรับบริการภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำหรับรองรับผู้โดยสาร 20 คน จำนวน 1 คัน

Share
การขึ้นรูปคอมพอสิตแบบ RTM สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์
Oct 6th, 2009 by supaporn 444 views

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์คอมพอสิตในประเทศไทย ยังใช้กระบวนการขึ้นรูปแบบ Hand-lay-up และ Spray-up ที่เหมาะกับการขึ้นรูปชิ้นส่วนไม่เกิน 1,000 ชิ้น เนื่องจากต้องใช้เวลาในการขึ้นรูปหลายชั่วโมงต่อ 1 ชิ้นงาน จึงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในปริมาณมาก  ทีมวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้ทดลองขึ้นรูปวัสดุคอมพอสิตด้วยกระบวนการ Resin Transfer Molding (RTM) โดยสามารถออกแบบและขึ้นรูปชิ้นงานคอมพอสิตได้ 2 โมเดล และ ศึกษาถึงตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพและสมบัติของชิ้นงาน เช่น ความหนืดและความเร็วของการเกิดปฏิกิริยาของเรซิน สมบัติและการวางไฟเบอร์ในแม่พิมพ์ และสภาวะที่เหมาะสมในการฉีดเรซินเข้าไปในแม่พิมพ์ ได้แก่ อุณหภูมิ ความดัน และเวลา ในการศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการขึ้นรูปเหล่านี้ ได้นำเทคนิคการตรวจสอบในขณะขึ้นรูป (On-line monotoring) เข้ามาช่วยในการควบคุมคุณภาพ โดยการประยุกต์ใช้วิธี Dielectric Analysis (DEA) และพัฒนาระบบชุดเครื่องมือในการตรวจสอบและควบคุมการขึ้นรูปคอมพอสิตโดยการตรวจวัดอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการขึ้นรูป นอกจากนี้ ได้ศึกษาปัจจัยที่ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีพื้นผิวสวยงามขจัดปัญหาการเกิดฟองอากาศ หรือลดการยุบตัวของเรซิน เพื่อให้เหมาะกับการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในยานยนต์

Share
หน่วยต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงแบบท่อ 1 kW ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานในบ้าน/ชุมชน
Oct 6th, 2009 by supaporn 428 views

จากที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เล็งเห็นความสำคัญของการแสวงหาพลังงานรูปแบบใหม่ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ใช้งานได้ทั้งในบ้านและชุมชน โดยไม่ก่อให้เกิดสภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมใด จึงได้วิจัยและพัฒนาหน่วยต้นแบบ 1 kW ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในบ้านเรือน/ชุมชน เพื่อสร้างต้นแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กไม่เกิน 3 kW โดยไม่ต้องมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือถ่านหิน สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากปฏิกิริยาเคมีของก๊าซไฮโดรเจน (ก๊าซเชื้อเพลิง) และก๊าซออกซิเจนจากอากาศ และยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการชาร์ตใหม่ ตราบเท่าที่มีก๊าซเชื้อเพลิงและอากาศ ก็จะทำให้มีไฟฟ้าใช้ได้ตลอดเวลา นับว่าเป็นอีกผลงานเด่นของโปรแกรมพลังงานทางเลือกของเอ็มเทค

Share
NEDO และ ADB กับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ
Oct 6th, 2009 by supaporn 365 views

เนื่องจากประเทศไทยจัดเป็นประเทศแกนนำสำคัญในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาพลังงานชีวภาพ องค์กรระหว่างประเทศรวมถึงประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยี จึงสนใจที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีมายังภูมิภาคนี้ กลุ่มวิจัยพลังงานชีวภาพ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น NEDO ของประเทศญี่ปุ่น และ ADB ทำงานวิจัยเชิงนโยบายด้านเทคโนโลยีไบโอดีเซล 2 โครงการ คือ “โครงการยกระดับขีดความสามารถการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย” จาก NEDO เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลภายในประเทศตามแนวทาง EPC-Engineering, Procurement and Construction สำหรับการตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซล และ “โครงการการสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้ไบโอดีเซลในภาคขนส่งในประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง” จาก ADB เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้ไบโอดีเซลในภาคขนส่ง เพื่อช่วยลดมลพิษจากระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม North-South-East-West Corridor ของประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงนี้

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa