»
S
I
D
E
B
A
R
«
ลายผ้าเนรมิต
May 16th, 2012 by pensiri 178 views

สิ่งทอสองชิ้นแม้จะมีลวดลายเดียวกัน แต่ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ต่างกัน ระหว่างวาดลายบนกระดาษกับวาดผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่งผลให้มูลค่าของผลิตภัณฑ์เทียบกันไม่ติด ยังไม่นับรวมเรื่องสีและลวดลายที่แม่นยำตามความต้องการของคู่ค้า ซึ่งถือเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Read the rest of this entry »

Share
เนคเทค เปิดตัวโครงการป้ายแจ้งระดับน้ำ
May 13th, 2012 by suthiwan 37 views

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555  นายพันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดตัวโครงการป้ายแจ้งระดับน้ำ จัดเก็บข้อมูลดิบเพื่อใช้คำนวณและจัดทำฐานข้อมูล พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น FloodSign ให้แจ้งข้อมูลสำคัญและภาพผ่านมือถือ เน้นใช้แหล่งข้อมูลจากประชาชน โดยการเชิญชวนให้ติดป้ายแจ้งระดับน้ำที่เคยท่วมสูงสุดเมื่อปี 2554 โดยเริ่มต้นจากจังหวัดปทุมธานี  ก่อนขยายไปจังหวัดอื่นในภาคกลาง

Read the rest of this entry »

Share
ตรวจสอบความเร็วรถโดยสารสาธารณะผ่าน “แอพพลิเคชั่น” จับความเร็ว
Apr 17th, 2012 by suthiwan 104 views

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนมีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่นำมาใช้ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะอย่าง RFID ที่เริ่มนำมาใช้กันเมื่อวันที่ 1 เม.ย.2555 ที่ผ่านมา เป็นผลมาจากบทเรียนอุบัติเหตุรถตู้หลายครั้ง แต่ยังมีข้อถกเถียงถึงข้อดีข้อเสียรวมถึงเปรียบเทียบกับวิธีอื่น สำหรับกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนมีอีกทางเลือกหนึ่งในการตรวจสอบว่า รถโดยสารสาธารณะที่ใช้บริการปลอดภัย หรือ ไม่ ด้วยแอพลิเคชั่นนี้

แอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า Traffybsafe แอพนี้พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคม 2554  ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ใช้สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี โดยการทำงานของแอพฯจะมีลักษณะคล้ายกับเข็มไมล์บนรถ คือ ปรากฏเป็นขีดวัดความเร็ว พร้อมตัวเลขบอกอัตราเร็วของรถในขณะนั้น แต่ที่ต้องสังเกต คือ สีของขีดวัดความเร็ว อัตราเร็วที่ปลอดภัยขีดวัดความเร็วจะเป็นสีเขียว พอความเร็วเพิ่มจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และ สูงสุดคือสีแดง เมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือว่าเข้าข่ายอันตราย
Read the rest of this entry »

Share
นักวิจัยเนคเทค พัฒนาเครื่องเตือนแผ่นดินไหว และเครื่องวัดอัตราเร่ง
Apr 17th, 2012 by pensiri 96 views

นักวิจัยเนคเทค พัฒนาเครื่องเตือนแผ่นดินไหว และเครื่องวัดอัตราเร่ง เพื่อวัดแผ่นดินไหวจากแรงสั่นสะเทือนของพื้นดิน เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อน

นายอุดม ลิ่วลมไพศาล นักวิจัยของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า เนคเทค ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพัฒนาเครื่องเตือนแผ่นดินไหว และเครื่องวัดอัตราเร่ง ซึ่งขณะนี้ติดตั้งที่เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวัดแผ่นดินไหวจากแรงสั่นสะเทือนของพื้นดิน แล้วนำมาวิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อน ช่วยลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง โดยใช้ระยะเวลาในการพัฒนา 2 ปี ที่ผ่านมามีการนำไปติดตั้งที่สถานีวัดแผ่นดินไหวทั้งหมด 5 จุด รอบเขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งตัวเครื่องจะสามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ครอบคลุมพื้นที่ในระยะ 200 กิโลเมตร หากพบแรงสั่นสะเทือนตามค่าที่ตั้งไว้ จะแจ้งเตือนภัยไปยังเจ้าหน้าที่ทันที

นอกจากนี้ ในอนาคตจะขยายผลงานวิจัย โดยนำเครื่องวัดแผ่นดินไหวไปติดตั้งยังเขื่อนขนาดใหญ่ของประเทศไทย รวมทั้งในพื้นที่เสี่ยงด้วย

รายการอ้างอิง :

“นักวิจัยเนคเทค พัฒนาเครื่องเตือนแผ่นดินไหว และเครื่องวัดอัตราเร่ง”. ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 19:01:59 น.

Share
ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูดเพื่อแจ้งเหตุ/ขอรับการช่วยเหลือ
Apr 13th, 2012 by supaporn 49 views

พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สวทช.

ในช่วงมหาอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมา มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. โดยการสนับ สนุนของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดตั้งศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (เพื่อคนหูหนวก) ขึ้นโดย ได้เปิดบริการพิเศษ เพื่อช่วยเหลือคนหูหนวก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารและการรับรู้ข้อมูล จึงทำให้ไม่สามารถได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วม การช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ และการร้องขอความช่วยเหลือเมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วน โดยศูนย์ช่วยเหลือคนหูหนวกฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (ล่ามภาษามือ) จำนวน 8 คน ประจำใน 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 เวลา 08.30 – 15.30 น. และช่วงที่ 2 เวลา 15.30 – 21.00 น. พร้อมทั้งมีทีมประชาสัมพันธ์ ทีมติดต่อประสานงานทีมลงพื้นที่ ทีมงานกลาง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือคนหูหนวกที่ประสบอุทกภัยบริการของศูนย์ฯ ประกอบด้วย

1. บริการรับแจ้งเหตุด่วน การขอความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นในภาวะน้ำท่วมภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
2. ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลแก่คนหูหนวกตามที่ร้องขอ
3. ประสานงานให้ความช่วยเหลือกรณีคนหูหนวกต้องการอพยพโดยจัดหารถหรือเรือเข้าไป รับพร้อมเจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือ รวมทั้งการจัดหาศูนย์พักพิงสำหรับคนหูหนวก
4. บริการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมให้กับคนหูหนวก
5. ประสานกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารของสมาชิกคนหูหนวกและ การปักหมุดที่อยู่บนแผนที่ เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือคนหูหนวกได้ทันท่วงที

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
Flood Sign และ Flood Sign Application on Mobile Phone
Apr 13th, 2012 by supaporn 125 views

พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สวทช.

เป็น เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานระดับคราบน้ำท่วมสูงสุดสำหรับอุทกภัยปี 2554 หลักการที่ใช้ในการพัฒนาคือเพื่อส่งเสริมการใช้Crowd Sourcing (แหล่งข้อมูลจากประชาชน) ในการช่วยรายงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัย พิบัติ เพื่อให้ข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่และมีความทันสมัยหรือเป็นปัจจุบันมากที่ สุด และเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลระดับคราบน้ำท่วมและนำไปทำการวิจัยต่อยอด เช่นการพัฒนากระบวนการประมาณค่าในช่วงที่ไม่มีผู้รายงานข้อมูลเข้ามา (interpo-lation) และการนำเสนอสถานการณน้ำท่วมจริงที่ประชาชนสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย โดยแสดงความสูง-ต่ำของระดับน้ำเชิงพื้นที่

Flood sign และ Flood sign application on mobile phone

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
จ่าเฉยอัจฉริยะ
Apr 13th, 2012 by supaporn 39 views

พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และบริษัทเมเจอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด

จ่าเฉยอัจฉริยะ

จ่าเฉย คือ หุ่นจำลองตำรวจที่ติดตั้งเทคโนโลยี sensor อยู่ตามตัวเพื่อใช้ในการตรวจจับความเร็วของรถที่วิ่งผ่าน และตรวจการแซงทับเส้นขาว (จุดห้ามจอด หรือคอสะพาน) อย่างไรก็ดี เพื่อตอบสนองต่อการรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้น ได้มีการพัฒนาการตรวจสอบระดับน้ำบนพื้นถนนเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรายงานสถานภาพน้ำท่วมบนพื้นถนนได้ตามความเป็นจริง โดยใช้การประมวลภาพน้ำบนพื้นถนนเทียบกับถนนปกติ ทำใหผู้ใช้ถนนสามารถตรวจสอบข้อมูลว่า สามารถที่จะวิ่งผ่านถนนดังกล่าวได้หรือไม่

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
การนำระบบประเมินและรายงานสถานภาพการจราจร (Traffy) มาประยุกต์ใช้ในการรายงานสถานการณ์น้ำท่วม
Apr 13th, 2012 by supaporn 58 views

พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สวทช.

การนำระบบประเมินและรายงานสภาพการจราจร หรือ Traffy มาประยุกต์ใช้รายงานสถานการณ์น้ำท่วม โดยการดึงข้อมูลการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมตามจุดต่างๆ จาก Social Media ด้วยการพัฒนาโปรแกรมให้มีการดึงข้อมูลจากคำสำคัญที่เกี่ยวกับน้ำท่วมโดย อัตโนมัติ จากนั้นจะมีการคัดแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจราจรและน้ำท่วมเป็น หลักและนำข้อมูลมาคัดกรองและแยกประเภท เช่น ด้านสถานการณ์น้ำท่วม ด้านปัญหาจราจร ด้านการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น ซึ่งวิธีการเลือกข้อมูลจะเลือกจากข้อมูลที่มีการทวิตเตอร์ซ้ำๆ หรือคล้ายๆ กัน จากนั้นนำข้อมูลที่มีการทวิตเตอร์มาผูกกับพิกัดในพื้นที่นั้นๆ ว่ามีกล้องวงจรปิดของหน่วยงานในเครือข่ายของ Traffy ติดตั้งอยู่บริเวณดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีก็จะมีการถ่ายทอดภาพในบริเวณนั้นๆ เลยว่ามีสถานการณน้ำท่วมเป็นอย่างไร โดยเชื่อมต่อข้อมูลกล้องผ่านเว็บ http://info.traffy.in.th ซึ่งผู้ใช้สามารถเช็คข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือที่ http://info.traffy.in.th/i เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

การนำ Traffy มาประยุกต์ใช้ในการรายงานสถานการณ์น้ำท่วม

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
บ้านลอยน้ำ
Apr 13th, 2012 by supaporn 295 views

พัฒนาโดย: สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ร่วมกับบริษัทเมเจอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.

เป็นบ้านชั้นเดียวที่สามารถลอยน้ำได้เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมรอบบริเวณบ้าน โดยใช้ทุ่นด้านล่างของตัวบ้านที่สามารถยกให้บ้านลอยขึ้นมาบนน้ำได้ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้แผง Solar Cell ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบแสงสว่างและประกอบอาหารได้ (บริษัทฯ มีความร่วมมือกับเนคเทคสวทช.นำเทคโนโลยีหลอดสุญญากาศใช้ในการเก็บไฟจากแผงโซล่าเซลส์เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าใช้กับหลอดไฟ/ปลั๊กไฟภายในบ้าน)

บ้านลอยน้ำ

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
เนคเทค จัดสัมมนา OpenOfficd Day 2011 แถลงความก้าวหน้าของไทยในการพัฒนาโอเพนซอร์ส
May 23rd, 2011 by pensiri 83 views

เผยความสำเร็จในการ นำOpenOffice ไปใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ พร้อมเปิดตัวLibreOffice โปรแกรมออฟฟิศล่าสุดในตระกูล OpenOffice

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค), การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย (TOSF) จะร่วมกันแถลงข่าวความก้าวหน้าในโครงการพัฒนาปรับปรุงการจัดการภาษาไทย ในOpenOffice ซึ่งเป็นชุดออฟฟิศที่หลายองค์กรนำมาใช้ทดแทนซอฟต์แวร์ราคาแพงที่ต้องนำเข้า จากต่างประเทศ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, บริษัท ไทยประกันชีวิต, บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน), บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา ฯลฯ โดยองค์กรชั้นนำเหล่านี้จะมาเผยถึงเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จในการ นำOpenOffice มาใช้ในองค์กร ภายในงานสัมมนา OpenOffice Day 2011

Read the rest of this entry »

Share
นักเรียนไทยคว้ารางวัลที่ 1 มหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โลก
May 16th, 2011 by Courseware2u 168 views

เด็กไทยปีนี้ ได้แสดงศักยภาพในระดับโลก โดยคว้ารางวัลใหญ่มาทั้ง 2 เวที การแข่ง ประกอบด้วย

  1. รางวัล 1 เหรียญ ทอง 1 เหรียญ เงินและรางวัลพิเศษด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเวที การ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ The 4th International Sustainable World (Energy, Engineering, and Environment) Project Olympiad (I-SWEEEP) 2011
  2. รางวัล Intel Foundation Young Scientist Award และ รางวัลที่ 4 ประเภท Grand Award จาก เวทีมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก Intel International Science and Engineering Fair 2011 (Intel ISEF 2011)

Read the rest of this entry »

Share
คลื่นยักษ์สึนามิ คลื่นอภิมหาภัย
Jan 10th, 2011 by supaporn 128 views

นอกเหนือจากหนังสือ ชุดคู่มือเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่พิมพ์เผยแพร่ ๓ เล่ม คือ ๑.การบริหารจัดการพิบัติภัย: คู่มือผู้บริหารสถานศึกษา ๒. สึนามิ: ประสบการณ์เด็กไทย และ ๓. การบริหารจัดการพิบัติภัย: คู่มือครู แล้ว หนังสือ “คลื่นยักษ์สึนามิ” หรือ “คลื่นยักษ์สึนามิ คลื่นอภิมหาภัย” เป็นหนังสือที่สวทช.​โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  หรือ เนคเทค ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็เป็นเล่มหนึ่ง ที่ได้แจกให้แก่โรงเรียนไทยทั่วประเทศตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นหนังสือที่ได้รับการอ้างอิงจากหนังสือที่ Unicef ให้การสนับสนุนในการจัดพิมพ์ทั้ง ๓ เล่มดังกล่าวข้างต้น

“คลื่นยักษ์สึนามิ” เป็นเรื่องที่แปลจาก Tsunami: The Great Waves ต้นฉบับภาษาอังกฤษโดย U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, UNESCO/Intergovernmental Oceanographic Commission, International Tsunami Information Center, Laboratorie de Geophysique, France สืบเนื่องจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นวันที่เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ที่เริ่มต้นมาจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลทางตะวันตกของสุมาตราตอนเหนือ คลื่นยักษ์โถมซัดเข้าใส่ชายฝั่งของหลายประเทศในมหาสมุทรอินเดีย ทำให้ผู้คนจำนวนกว่า ๒๒๑,๐๐๐ คน (ตัวเลขขณะตีพิมพ์) เสียชีวิต แต่ความสูญเสียอาจจะไม่รุนแรงถึงเพียงนี้ หากมีความรู้และมีระบบการเตือนภัยที่ได้ผลทันท่วงที รวมทั้งการกระจายข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้ จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิให้แก่สาธารณชน โดยเฉพาะเยาวชนและนักศึกษา สำหรับใช้ประกอบการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสึนามิ รวมถึงวิธีการป้องกันภัยจากคลื่นสึนามิ เพราะการที่รู้จักธรรมชาติของคลื่นยักษ์ไว้บ้าง อาจสามารถรักษาชีวิตของเราและคนที่เรารักได้ ซึ่งท่านที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้รับความรู้แบบปฐมบทของคำว่า คลื่นยักษ์ เหตุที่ทำให้เกิดคลื่นสึนามิ ควรจะทำอย่างไรเมื่อเกิดคลื่นสึนามิ ติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ http://nstda.or.th

Share
เครื่องชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยน้ำท่วม
Oct 23rd, 2010 by Courseware2u 78 views

จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลให้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ถูกตัด และดับเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประสบภัยธรรมชาติ สู่บุคคล/องค์กรต่างๆ เป็นไปได้อย่างลำบาก สวทช. โดยเนคเทค ขอนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างง่าย โดยการนำแบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์จากรถยนต์มาประยุกต์ใช้สร้างเป็นเครื่องชาร์จไฟโทรศัพท์ใช้กันเอง รายละเอียด

Share
เทคโนโลยีรหัสแท่งสองมิติกับมาตรฐานภาษาไทย
Mar 5th, 2010 by supaporn 580 views
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดการสัมมนา

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดการสัมมนา ถ่ายภาพร่วมกับ Mr. Kunitaka Hashizume (Center of the International Cooperation for Computerization, Japan) และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (สวทช.)

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา เทคโนโลยีรหัสแท่งสองมิติกับมาตรฐานภาษาไทย ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี QR Code และข้อมูลเกี่ยวกับร่างมาตรฐานนี้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอุตสาหกรรมพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ของไทย เพื่อประโยชน์ในการศึกษา และนำไปประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงร่างมาตรฐานให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง และมีความสมบูรณ์มากขึ้น
Read the rest of this entry »

Share
VAJA ซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง
Oct 26th, 2009 by supaporn 405 views

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค (ประกอบด้วย ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย นายชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิง นางสาวรุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย นางสาวอโณชา รักชาติเจริญ และนายอัษฎางค์ แตงไทย) ได้พัฒนาซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (VAJA) สามารถสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยได้ทุกคำ เนื่องจากมีส่วนวิเคราะห์คำอ่านที่สามารถวิเคราะห์ได้แม้แต่คำที่ไม่เคยปรากฏในพจนานุกรม และผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มคำเฉพาะ เช่น ชื่อบุคคล พร้อมทั้งกำหนดคำอ่านได้อย่างอิสระ เพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถแปลงข้อความมาเป็นเสียงพูดได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเป็นซอฟต์แวร์ไลบรารี่ที่สะดวกสำหรับผู้นำไปพัฒนาต่อ

ปัจจุบันซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยนี้ ได้รับการถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์แล้ว และยังได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อช่วยในการตรวจสอบอีเมล์ อีกทั้งยังได้พัฒนาเป็นโปรแกรมต้นแบบสำหรับท่องเว็บ (Web browser) ที่มีความพิเศษที่สามารถอ่านข้อความที่อยู่บนเว็บนั้นได้ และรายงานสถานะการทำงานด้วยเสียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสายตา

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa