»
S
I
D
E
B
A
R
«
Haptic technology
Sep 21st, 2012 by satapon 440 views

Haptic technology  1 ใน 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ ประจำปี 2555 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้าน IT)

Haptic technology คือ เทคโนโลยีการป้อนกลับเพื่อให้รู้สึกถึงการสัมผัส โดยใช้หลักการของแรง การสั่นและการเคลื่อนไหว ของพื้นผิวสัมผัส เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเกมส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และในด้านการแพทย์ เช่น ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพ การผ่าตัดทางไกล
เป็นต้น

Share
Kinect อุปกรณ์เสริม…ที่ให้มากกว่าการเล่นเกม
Sep 12th, 2012 by wanutwira 359 views

หากจะกล่าวถึงอุปกรณ์เล่นเกมที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ คงต้องมีชื่อ Kinect ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมของเครื่องเล่นเกมส์ XBOX 360 จากบริษัท Microsoft อยู่ในกลุ่มอย่างแน่นอน แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นกับชื่อของอุปกรณ์เล่นเกมตัวนี้ และความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อทางการแพทย์อย่างไรนั้น มาให้ได้ทำความรู้จักกัน

Read the rest of this entry »

Share
Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร
Apr 23rd, 2012 by ratana 50 views

บทสรุปจากการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการใช้ Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร” โดย รศ. ยืน ภู่วรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ในช่วงที่ผ่านมา คงไม่มีใครไม่รู้จักวลี “เรื่องนี้ถึงครูอังคณาแน่” นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน Social Media และเป็นตัวอย่างหนึ่งของการสื่อสารในสังคมยุคใหม่ของเด็กๆ

“เมื่อสังคมเปลี่ยน คนก็เปลี่ยน สื่อก็เปลี่ยน”  เมื่อสังคมเปลี่ยน ความสัมพันธ์ระหว่างคนก็เปลี่ยนไป จากความสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าสู่ความสัมพันธ์แบบการมีเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อม ซึ่งก่อให้เกิดสังคมแบบใหม่

จากครูอังคณา ตัวแทนของคุณครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลทุกๆ อย่างตามที่เด็กๆต้องการ มาสู่ครูของคนรุ่นใหม่ “อากู้(Google) น้องวิกกี้(Wikipedia) และอีตูป(YouTube)” ทำให้การสื่อสารในโลกสมัยใหม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นไร้ทิศทางมากขึ้น การที่จะสื่อสารสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จำเป็นต้องหาแนวทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น   สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/22900

ที่มา  BIOTEC Newsletter 1– 15 April 2012

Share
สถิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน ปี2554
Jan 21st, 2012 by suthiwan 1,487 views

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เริ่มมีการสำรวจสถิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน ครั้งแรกเมื่อปี 2544 และตั้งแต่ปี 2546 ได้มีการสำรวจต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบถึงจำนวนประชากรและพฤติกรรม การใช้ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ การสำรวจดังกล่าวใช้วิธีสัมภาษณ์จากหัวหน้าครัวเรือนตัวอย่าง 79,650 ครัวเรือน เริ่มจากนับสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไป  แบ่งรายละเอียดการสำรวจเป็น 4 ข้อหลักๆ

  1. การใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ในปี 2554 นับจากประชากรที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไปทั้งประเทศ มีจำนวน 62.4 ล้านคน ซึ่งมีการใช้โทรศัพท์มือถือมากที่สุด ถึงร้อยละ 66.4   หรือ 44.1 ล้านคน ตามด้วยคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 32 และอินเทอร์เน็ตร้อยละ 23.7 Read the rest of this entry »
Share
Steve Jobs กับผลงานสิทธิบัตร 317 ชิ้น
Oct 9th, 2011 by supaporn 160 views

คุณทราบหรือไม่ว่า Steve Jobs มีสิทธิบัตรภายใต้ชื่อตัวเองถึง 317 สิทธิบัตร โดยมีชื่อของ Steve Jobs เป็นผู้จดสิทธิบัตรคนแรกในการออกแบบ iPod และยังจดสิทธิบัตรในการออกแบบ laptop ที่หลากหลาย ยิ่งไปกว่านั้น ได้มีการจดสิทธิบัตรถึงผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างของ iPhone และ iPod ถึง 13 ชิ้น และจากการเปิดเผยโดยหน่วยงายปกป้องสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ทางปัญญาและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ถึงรูปภาพประกอบการขอลิขสิทธิ์ทางปัญญา โดย Apple ตั้งชื่อ ประกอบการจดสิทธิบัตรนี้ว่า “Three State Icon for Opearations” ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบชิ้นสุดท้ายของ Steve Jobs ก่อนที่จะเสียชีวิต

บรรณานุกรม:

Steve Jobs’ Secret Formula: How He Won Over Critics, Scored 317 Patents & Changed the World. Mashable Business. http://bit.ly/pyFfx5 (Oct 9, 2011)

Steve Jobs’s Patents. The New York Times. http://www.nytimes.com/interactive/2011/08/24/technology/steve-jobs-patents.html
(Oct 9,2011)

MacTogether. Steve Jobs กับงานจากความคิดสร้างสรรค์ชิ้นสุดท้ายของเขาเพื่อทุกคน. http://www.mactogether.com/archives/2571?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=mactogether (Oct 9, 2011)

Share
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโลกใต้ทะเล
May 17th, 2011 by ratana 123 views

ประเทศไทยเป็นประเทศทีมีแนวปะการังที่สวยงามหลายจุดทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน  ผลผลิตและความหลายหลากทางชีวภาพที่สูงมากของแนวประการังรองรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สัตว์ทั้งหลายพี่งพาแนวปะการังเป็นที่หลบภัย เป็นแหล่งอาหารและเป็นที่อยู่อาศัย  ปัจจุบันนี้ระบบนิเวศปะการังทั่วโลกเสื่อมโทรมลงในอัตราเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อน รวมทั้งเหตุการณ์ธรรมชาติที่ทำให้ปะการังเสื่อมโทรม ประกอบด้วย พายุ น้ำท่วม อุณหภูมิสูงและต่ำมากเกินไป ปรากฏการณ์เอลนิโญ Read the rest of this entry »

Share
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวสุนทรพจน์ “สถานการณ์บ้านเมืองประจาปี” (State of the Union)
Mar 3rd, 2011 by satapon 87 views
state-of-the-union

บารัก โอบามา

นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ขึ้นกล่าว สุนทรพจน์แถลงถึงสถานการณ์บ้านเมืองประจาปี หรือ State of  the Union เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 โดยมีสาระสาคัญมุ่งเน้นไปยัง ประเด็นทางด้านการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ ศึกษา พลังงานสะอาด (Clean Energy) และการสร้างงาน ซึ่งจาก ผลสรุปโดยภาพรวมนั้น ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก State of the Union ที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ขึ้นกล่าวเมื่อปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในปี 2011 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังคงมีนโยบายสนับสนุนการ พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่จะส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมต่อไปในอนาคต
แม้ว่าปัจจุบันจะเป็นยุคการกลับมาของพรรครีพับลิ-กัน (Republican) ซึ่งมุ่งเน้นในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐให้น้อยที่สุด ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้เน้นย้าถึงการสร้างงานที่อาจเกิดขึ้น จากการลงทุนในงานวิจัยและการพัฒนาที่รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุน โดยคาดว่า ในงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถสร้างงานและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมแนวใหม่ที่จะ พัฒนาเป็นรากฐานของธุรกิจในสหรัฐฯ หรือประเทศอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/463—-32554

Share
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการท่องเที่ยวเชิงรุก
Oct 14th, 2010 by supaporn 173 views

ปัจจุบัน ห้องสมุดต้องหาวิธีดำเินินการต่างๆ เพื่อเสริมบทบาทของห้องสมุดที่แต่เดิมมีแต่บริการเชิงรับ หรือ Demand management คือ บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ห้องสมุดต้องปรับเปลี่ยนให้มีแนวคิดในเชิงรุกหรือ Demand creation โดยการสร้างให้เกิดความต้องการใช้ ต้องการอ่านเกิดขึ้น และต้องการมาใช้ บทความนี้ เสนอตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดเพื่อบริการเชิงรุก จากห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวความคิดและเป็นแนวทางในการหาวิธีการเชิงรุกที่อาจจะนำมาประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://stks.or.th

Share
Applied ICT for Executive Librarians
Aug 14th, 2010 by supaporn 235 views

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัด STKS สัญจร ร่วมกับ ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในหัวข้อเรื่อง Applied ICT for Executive Librarians เพื่อแนะนำเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ พร้อมทั้งรับทราบทิศทาง แนวโน้ม สำหรับบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศในอนาคต เพราะฉะนั้น จึงได้เชิญผู้บริหารห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศเป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับฟัง

หลักๆ ของงาน คือ การเชิญผู้บริหารจากห้องสมุดหลายแห่ง ได้แก่ ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผอ. ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผอ.สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเสวนาในฐานะผู้บริหาร ที่จะต้องมีการวางแผน มีมุมมอง มีทัศนคติ มีวิสัยทัศน์อย่างไร

ในช่วงของการเสวนาดังกล่าว ด้วยผู้บริหารแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการบริหารงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ รวมกันแล้ว ร่วม ๑๐๐ ปี จึงมีผู้ร่วมฟัง กล่าวว่า เป็นการเรื่องเล่าร้อยปี ตอนแรกนึกว่า อายุของผู้ร่วมเสวนา กลับกลายเป็นว่า ถ้ารวมอายุ น่าจะเกิน ๑๐๐ ปี (เป็นงั้นไป) ผู้บริหารแต่ละท่านได้ร่วมเสวนา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บางท่านก็ทำการบ้านและได้จากแหล่งเดียวกันอีกด้วย เช่น จาก 2010 top ten trends in academic libraries : a review of the current literature โดยเฉพาะ ผอ. สุวคนธ์ ได้ทำสไลด์สรุปเนื้อหาของบทความดังกล่าว ทำให้ผู้ฟังเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จะขอสรุปจากบทความ สไลด์ และเก็บตกจากการเสวนา รวมๆ ได้ดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
25+5 Librarian Bloggers
Feb 21st, 2010 by supaporn 391 views

จากงานวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง Librarians and information scientists in the blogosphere: an exploraatory analysis ของ Noa Aharony ที่วิเคราะห์บล็อคทั้งหลายของบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ (ต่างประเทศ) ที่เขียนกันนั้นมีลักษณะการใช้ แท็ก อย่างไร โดยรวบรวมข้อมูลจาก Top 25 Librarian Bloggers ของ Online Education Database (http://oedb.org/) และมีการสืบค้นบล็อค โดยใช้คำว่า library and information science จาก Technorati เพิ่มเิติม  สามารถคัดเลือกได้ 30 บล็อค ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า บล็อคที่ถูกเลือกมานั้นเขียนโดยบรรณารักษ์หรือนักเอกสารสนเทศ และยังเป็นบล็อคที่ใช้งานอยู่ในระหว่างการสำรวจ คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ปี ค.ศ. 2008 Read the rest of this entry »

Share
iLibrarian แหล่งความรู้น่าสนสำหรับบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ
Feb 21st, 2010 by supaporn 361 views

http://oedb.org/blogs/ilibrarian/  ลองเข้าไปท่องเว็บนี้ดูนะคะ มีบทความที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่น่าติดตามมากมายเลยทีเดียว ตามอ่านจนไม่อยากหยุด เช่น

  • Top 25 librarian bloggers
  • How social gaming is improving education
  • Facebook limites news feed content to 250 friends,
  • 10 Technology ideas your library can implement next week
  • 17+Things to do with your online photos
  • 6 Free web conferencing tools librarians will love
  • 40 Useful Firefox add-ons for librarians
  • A guide to Twitter in libraries
  • etc.
Share
Start small, succeed well, then expand
May 9th, 2009 by supaporn 508 views

ขออัญเชิญพระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปาฐกถานำ เรื่อง ไอซีที สานความรู้และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุมแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (UNCTAD) ครั้งที่ 12 การประชุมโต๊ะกลมระดับสูง หัวข้อที่ 5: การนำความรู้ไปใช้และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนา วันที่ 24 เมษายน 2551 ณ กรุงอักกรา สาธารณรัฐกานา แอฟริกา Read the rest of this entry »

Share
APIN : Objectives
Nov 30th, 2008 by supaporn 571 views

วัตถุประสงค์ของเครือข่ายสารสนเทศเอเชีย – แปซิฟิก หรือ Asia – Pacific Information Network – APIN ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างประเทศและการทำงานร่วมกันระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคที่มุ่งการพัฒนาสารสนเทศเพื่อมวลชน สนับสนุนใหุ้ทุกประเทศดำเนินนโยบาย กลยุทธ์ในทำนองเดียวกัน เพื่อนำไปสู่สังคมสารสนเทศทีุ่ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศอย่างเสรีและเป็นธรรม วัตถุประสงค์จำแนกเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้ Read the rest of this entry »

Share
ปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการความรู้
Feb 1st, 2008 by supaporn 2,237 views

จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ ได้นำเสนอแนวความคิดของ Keyser ว่ามีการจัดกลุ่มปัจจัยออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการจัดการความรู้ ด้านการประเมินและวัดผลการจัดการความรู้ และด้านกลยุทธ์การจัดการความรู้ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa