»
S
I
D
E
B
A
R
«
สวทช. – ซีเกท ร่วมจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับไทยรับ AEC
Sep 19th, 2012 by wanutwira 122 views

สวทช.และซีเกทจัด “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อปั้นดาวดวงใหม่แห่งวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ยกระดับความรู้เยาวชนไทยเพื่อก้าวสู่ AEC 2015 โดยจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปหลากหลายอาทิ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์ และ การรับมือภัยพิบัติ

Read the rest of this entry »

Share
เด็กไทยกับการศึกษาเพื่อไปสู่อาเซียน…ไหวหรือไม่?
Sep 5th, 2012 by wanutwira 545 views

เด็กไทยเรียนหนักแค่ไหน แต่ทำไมยังสู้เขาไม่ได้เสียที

จากข้อมูลของ UNESO แสดงให้เห็นว่าจำนวนชั่วโมงเรียนในระดับอายุ 9 – 13 ปีนั้น พบว่า เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับต้นๆ คือ 1,200 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่นับเฉพาะ “เวลาเรียนในโรงเรียน” เท่านั้น ยังไม่รวมเวลาเรียนพิเศษนอกเวลาอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นประเด็นมาโดยตลอดว่า “เรียนหนักแล้วทำไมถึงสู้ประเทศอื่นๆ (ที่พัฒนาแล้ว)ไม่ได้เสียที” หรือ “ทำไมเด็กไทยเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแทบจะหลุดเข้าไปในหนังสือ แต่ทำไมยังพูดไม่ได้เสียที” ฯลฯ ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หลายๆ ภาคส่วนให้ความสนใจ และเร่งหาคำตอบกัน ยิ่งในขณะนี้ประเทศไทยเราได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในอีก 3 ปีข้างหน้า หรือปี พ.ศ. 2558 เราจะรับมือกับปัญหาพื้นฐานที่สำคัญนี้อย่างไร เมื่อเด็กในวันนี้คือผุ้ใหญ่ในวันหน้า วันนี้จึงนำประเด็นที่คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ และคุณญาณิศา  อุดมศักดิ์พิบูลย์ ได้มาแบ่งปันข้อมูลจากการสำรวจและจัดทำเป็น Infographic มาให้ได้อัพเดตกัน Read the rest of this entry »

Share
เด็กที่เกิดก่อนกำหนดมีพัฒนาการทางภาษาช้า
Jul 17th, 2012 by wanutwira 219 views

เด็กคลอดก่อนกำหนด คือทารกที่คลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ ทำให้มีเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแล และระมัดระวังมากกว่าปกติ สาเหตุของการ คลอดก่อนกำหนด เช่น คุณแม่อาจเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ จากการอั้นปัสสาวะนาน ๆ หรือน้ำคร่ำแตกก่อนเวลาอันควร อาจทำให้ติดเชื้อแบคทีเรียลามเข้าไปสู่ทารก ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นทำให้เด็กคลอดก่อนกำหนด และผลกระทบจากการที่เด็กที่เกิดก่อนกำหนดนั้น อาจส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาระดับสูงที่ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน จากการศึกษาของนักวิจัยจากนานาประเทศที่ใช้ข้อมูลของเด็กกว่า 2,000 คน

Read the rest of this entry »

Share
IQ สูงเพราะนมแม่และยีน FADS2
Jun 29th, 2012 by wanutwira 118 views

จากรายงานการวิจัยล่าสุด เด็กที่ IQ สูงอาจไม่ใช่ กรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่อาจมาจาก “การดื่มนมแม่ และยีน FADS2″ แก้ข้อถกเถียงที่ว่าความฉลาดของคนเรามาจากกรรมพันธุ์ภายในหรือสิ่งแวดล้อม ที่มีมานานกว่าร้อยปี

Read the rest of this entry »

Share
IQ และการฉี่รดที่นอน
Jun 29th, 2012 by wanutwira 164 views

ผลงานวิจัยปรากฏในวารสาร Pediatrics ที่ว่าเด็กที่ปัสสาวะรดที่นอนนั้น มีระดับ IQ ต่ำกว่าเด็กปกติ จากการศึกษากับเด็กจำนวนกว่า 6,000 คน ช่วงอายุระหว่าง 7 -9 ขวบ และได้สอบถามเรื่องการปัสสาวะรดที่นอนจากผู้ปกครอง พบว่าเด็กที่ปัสสาวะรดที่นอนมี IQ โดยเฉลี่ยต่ำกว่าเด็กที่ไม่ปัสสาวะรดที่นอนถึง 1.7 โดยแบ่งตามความแตกต่างระหว่างเพศ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในชีวิตและสภาพภูมิหลังทางสังคม แต่ไม่รวมกรณีที่เด็กมี IQ ต่ำมากๆ (ต่ำกว่า 70)

Read the rest of this entry »

Share
คะแนนคณิตศาสตร์ไม่ดี มีเหตุจากความอ้วน?
Jun 18th, 2012 by wanutwira 65 views

เคยสังเกตหรือไม่ว่า ขนาดตัวและน้ำหนักที่มากของเด็กๆ ส่งผลต่อผลการเรียนของเขา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ โดยผลการสังเกตนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลการวิจัยของนักวิจัยจากซีกโลกตะวันตกได้ทำการศึกษาถึงเรื่องว่าความอ้วนในวัยเด็ก จะส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพในการเรียนรู้หรือไม่ และก็พบว่าความอ้วนนั้นสามารถทำให้เด็กมีประสิทธิภาพในการเรียนลดลงได้ รวมถึงกระทบต่อทัศนคติของเด็กเกี่ยวกับอาชีพการงานอีกด้วย

Read the rest of this entry »

Share
งานวิจัยชี้ “มนุษย์นั้นเรียนรู้ความดื้อดึงมาจากพ่อ”
Jun 18th, 2012 by wanutwira 38 views

เมื่อชีวิตประสบกับความยากลำบาก คนที่ฮึดสู้นั้นควรจะนึกขอบคุณพ่อของตัวเอง  งานวิจัยใหม่จาก Brigham Young University นั้นได้ชี้ให้เห็นว่าคุณพ่อทั้งหลายนั้นอยู่ในตำแหน่งพิเศษที่จะช่วยให้ลูกๆ ที่กำลังจะเติบโตมีพัฒนาการในด้านความดึงดันไม่ยอมแพ้ได้

Read the rest of this entry »

Share
ความเครียดส่งผลกระทบต่อสมองของเด็กๆ
Jun 13th, 2012 by wanutwira 183 views

ความเครียดสามารถเกิดได้ทุกแห่ง ทุกเวลา ทุกเพศ และทุกวัย ซึ่งความเครียดนี้สามารถเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเกิดจากปัญหาสุขภาพ จากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็ส่งผลกระทบทำให้เกิดคว่ามเครียดได้ทั้งสิ้น ความเครียดที่เกิดกับวัยผู้ใหญ่นั้น ยังถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะจัดการกับความเครียดนั้นให้บรรเทาได้ และยิ่งหากเกิดกับวัยเด็กย่อมมีผลกระทบค่อนข้างมากกว่าผู้ใหญ่แน่นอน

ความเครียดสะสมนั้นอาจจะสร้างความเสียหายในหัวของเด็กๆได้ เป็นคำอ้างอิงจากนักวิจัยที่ค้นพบว่าส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำนั้นมีขนาดเล็กกว่าในเด็กที่เผชิญกับความเครียดเรื้อรังเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ค่อยมีความเครียด ซึ่งความแตกต่างทางสมองนั้นมีผลถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วย โดยเด็กที่ชีวิตมีความเครียดสูงนั้นทำแบบทดสอบความจำได้ไม่ดีเท่าเด็กคนอื่นๆ  เด็กที่มีความเครียดสูงนั้นยังมีปัญหาการทดสอบกับความจำระยะสั้น รวมถึงการทดสอบอย่างการหาเหรียญท่ามกลางกล่องหลายๆ ใบอีกด้วย

Read the rest of this entry »

Share
ถึงแม้เด็กจะมีกิจกรรมสันทนาการน้อยลง แต่การใช้จินตนาการนั้นกลับเพิ่มสูงขึ้น
Jun 1st, 2012 by wanutwira 89 views

Jessica Dillion และ Sandra Russ นักจิตวิทยาเจ้าของผลงานการวิจัยการสันทนาการของเด็กทั้ง 14 ชิ้นที่เคยทำไว้ระหว่างปี 1985 และปี 2008  ซึ่งได้รายงานไว้ในบทความ “ความเปลี่ยนแปลงของการสันทนาการของเด็กในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา” ของวารสาร Creativity Research Journal กล่าวถึง การวิเคราะห์ข้อมูลที่บ่งบอกถึงเรื่องราวที่ตรงกันข้ามกับสมมุติฐานปกติ  อย่างแรกก็คือ การใช้จิตนาการของเด็กในการสันทการ ความมีส่วนร่วมและความผ่อนคลายกับกิจกรรมสันทนาการนั้นเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา ยิ่งไปกว่านั้น ผลลัพธ์ยังชี้ให้เห็นอีกว่าเด็กในวันนี้แสดงอารมณ์ด้านลบในการสันทนาการน้อยลงกว่าแต่ก่อน ส่วนความสามารถในการแสดงอารมณ์ด้านบวกอย่างหลากหลาย การเล่าเรื่องและการจัดเรียงความคิดต่างๆนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยที่พวกเขาได้ตรวจสอบว่าการมีเวลาสันทนาการน้อยลงนั้นจะส่งผลต่อกระบวนการการเรียนรู้และพัฒนาการทางอารมณ์หรือไม่ ถึงแม้ว่าทุกวันนี้เด็กจะมีเวลาสันทนาการน้อยลง Russ ก็ยังแนะนำว่าควรให้เวลากับพวกเขาบ้าง เพราะว่ามันจะช่วยให้เด็กๆ มีพัฒนาการทางอารมณ์และความสามารถทางด้านการเรียนรู้อีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก :

http://www.vcharkarn.com/vnews/154363

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/05/120530133720.htm

Share
รู้หรือไม่เด็กคิดอย่างไร
Sep 20th, 2010 by titima 79 views

วิธีการศึกษาแบบใหม่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าเด็กนั้นรู้เรื่องรอบตัวมากกว่าที่คิด ต่างจากที่ผ่านมาที่มักคิดว่าเด็กไม่มีเหตุผล ไม่รู้ประสีประสา และคิดว่าเด็กคือผู้ใหญ่ที่ยังมีข้อบกพร่อง เพียงเพราะการที่เด็กไม่สามารถพูดสื่อสารได้

วิธีการศึกษาที่ว่าก็คือ การเน้นการสังเกตสิ่งที่เด็กทำมากกว่าสิ่งที่เด็กพูด ตัวอย่างการทดลองและผลที่พบ

เด็กมีทักษะการเรียนรู้เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ คือ มีการทดลอง วิเคราะห์สถิติและสร้างกฎเกณฑ์ทางกายภาพ ชีวภาพและจิตวิทยา เด็กมีความสามารถพิเศษในการเรียนรู้จากรูปแบบทางสถิติเพื่อแยกแยะข้อมูลที่ตนรับมาอย่างแม่นยำและว่องไว จากตัวอย่างการทดลองของ Fei Xu จาก University of Californai, Berkeley ที่แสดงให้เห็นว่าเด็กอายุ ๘ เดือน สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ทางสถิติดังเช่นการสุ่มตัวอย่างประชากร

เด็กใช้ความน่าจะเป็นในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ และความจริงต่างๆ ในโลก จากการทดลองของ Alison Gopnik ที่ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า “Blicket detector” เพื่อดูว่าเด็กใช้สถิติแก้ปัญหาได้อย่างไร

อีกหนึ่งการทดลองของ Laura Schulz จาก MIT กับการใช้ของเล่นที่มีคันโยกสองอันทดลองกับเด็กสองกลุ่ม จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าขณะที่เด็กลงมือเล่นหรือเข้าหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทันทีนั้นพวกเขากำลังทดลองหาเหตุและผล ซึ่งนับเป็นวิธีที่มีประสิทภาพในการเรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆ ในโลกทำงานอย่างไร และนักวิจัยเชื่อว่าสมองของเด็ก สามารถจัดการข้อมูล แบบเดียวกับที่ผู้ใหญ่

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยล่าสุดที่พบว่าเด็กที่กำลังถูกสอน ทำให้เด็กปรับเปลี่ยนการวิเคราะห์ทางสถิติของตน และจะมีความคิดสร้างสรรค์น้อยลง ต่างจากเด็กอีกกลุ่มที่ไม่ได้ถูกสอน เด็กจะหาวิธีทำให้ของเล่นเสียงดังด้วยวิธีที่สั้นที่สุดโดยสังเกตจากสถิติที่ผู้ทำการทดลองแสดงให้เห็นก่อน

การที่มนุษย์มีช่วงวัยเด็กที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้และต้องการการดูแลจากผู้ใหญ่นานกว่าสัตว์สปีชีส์อื่นๆ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ แต่สมองของเด็กและผู้ใหญ่มีคุณสมบัติตรงข้ามกัน โดยสมองเด็กเหมาะกับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพราะมีจุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทเยอะกว่าผู้ใหญ่ และมีชั้นคอร์เทกซ์ของสมองส่วนหน้าที่ควบคุมให้ทำแต่เฉพาะเรื่องที่สัมพันธ์กันยังพัฒนาไม่เต็มที่ ทำให้เด็กสามารถสำรวจสิ่งต่างๆ อย่างอิสระ ต่างจากผู้ใหญ่เครือข่ายสมองถูกลดทอนเหลือแต่จุดเชื่อมต่อที่จำเป็นทำให้ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ และจากสมองส่วนหน้าที่สมบูรณ์ทำให้ผู้ใหญ่สามารถจดจ่อ มีสมาธิ วางแผน และเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดก็มาจากการใช้เวลายาวนานในการพัฒนาและเรียนรู้ของสมองในช่วงวัยเด็กนั่นเอง

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/229—-22553

Share
NSTDA Children’s Day 2010
Jan 6th, 2010 by Courseware2u 404 views

NSTDA Children's Day 2010Invitation to attend

7-8 January 2010
Sirindhorn Science Home
Thailand Science Park (Klong 1, Pathumthani)

09:00 – 16:00 hrs.

Activities:

  • ไขปริศนาคดีอำพรางด้วยแว่นตานาโน (science quiz competition)
  • ประกอบของเล่นวิทย์เด็ดๆ จากวัสดุใกล้ตัว (complete the puzzle competition)
  • สร้างโรงเรือนจิ๋ว ด้วยนวัตกรรมพลาสติกควบคุมความร้อน (construct mini building blocks)
  • พับโอริงามิแบบเท่ ๆ ด้วยคณิตศาสตร์มหัศจรรย์ (folding origami competition)
  • ตะลุยป่าฐานความรู้ ค้นความลี้ลับธรรมชาติไทย (science rally jungle race)
  • เปิดโลกจินตนาการล้ำสมัยกับการ์ตูนไซไฟไทย (cartoon sci-fi movies)

For additional information, please contact:
สนใจติดต่อฝ่ายประสานงานวันเด็ก
โทร 02-564 – 7000 ต่อ 1461 – 2 , 1483 – 1489
หรือ email :camp@nstda.or.th

Share
เพลงวันเด็ก
Dec 29th, 2009 by Valaiporn Changkid 1,808 views

เพลงหน้าที่ของเด็ก (เนื้อเพลง)
เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
หนึ่ง นับถือศาสนา
สอง รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สี่ วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
ห้า ยึดมั่นกตัญญู
หก เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ
ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน
แปด รู้จักออมประหยัด
เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล
น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ
ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา
สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์
รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา
เด็กสมัยชาติพัฒนา
จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ
เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
(ซ้ำตั้งแต่ต้นอีกครั้ง)

เพลงหน้าที่ของเด็ก

หน้าที่เด็ก

อ่านเพิ่มเติม01ebook

Share
คำขวัญวันเด็ก
Dec 29th, 2009 by Valaiporn Changkid 373 views
  • คำขวัญวันเด็กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ.2499 จอมพล ป.พิบูลสงคราม จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
พ.ศ.2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
พ.ศ.2503 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
พ.ศ.2504 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
พ.ศ.2505 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
พ.ศ.2506 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด
พ.ศ.2507 จอมพล ถนอม กิตติขจร ไม่มีคำขวัญ เนื่องจากงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
พ.ศ.2508 จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
พ.ศ.2509 จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี
พ.ศ.2510 จอมพล ถนอม กิตติขจร อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย
พ.ศ.2511 จอมพล ถนอม กิตติขจร ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง
พ.ศ.2512 จอมพล ถนอม กิตติขจร รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
พ.ศ.2513 จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
พ.ศ.2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
พ.ศ.2515 จอมพล ถนอม กิตติขจร เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
พ.ศ.2516 จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
พ.ศ.2517 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ สามัคคีคือพลัง
พ.ศ.2518 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี
พ.ศ.2519 หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้
พ.ศ.2520 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
พ.ศ.2521 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
พ.ศ.2522 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
พ.ศ.2523 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
พ.ศ.2524 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
พ.ศ.2525 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
พ.ศ.2526 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม
พ.ศ.2527 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา
พ.ศ.2528 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
พ.ศ.2529 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ.2530 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ.2531 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ.2532 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ.2533 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ.2534 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
พ.ศ.2535 นายอานันท์ ปันยารชุน สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
พ.ศ.2536 นายชวน หลีกภัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2537 นายชวน หลีกภัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2538 นายชวน หลีกภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
พ.ศ.2540 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
พ.ศ.2541 นายชวน หลีกภัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
พ.ศ.2542 นายชวน หลีกภัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
พ.ศ.2543 นายชวน หลีกภัย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
พ.ศ.2544 นายชวน หลีกภัย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
พ.ศ.2545 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
พ.ศ.2546 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
พ.ศ.2547 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน
พ.ศ.2548 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
พ.ศ.2549 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
พ.ศ.2550 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
พ.ศ.2551 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
พ.ศ.2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
พ.ศ.2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
พ.ศ.2554 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
Share
“วันเด็กแห่งชาติ” เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่?
Dec 28th, 2009 by Valaiporn Changkid 1,419 views

งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ วันเด็กแห่งชาตินั้นกำหนดให้จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ได้รับรู้ถึงสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม
Read the rest of this entry »

Share
Lego Digital Designer
Aug 28th, 2009 by Courseware2u 499 views

โปรแกรมสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการด้วยการประกอบชิ้นส่วน lego ของเล่นประเทืองปัญญาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ได้แปรสภาพให้ใ้ช้งานได้งานยิ่งขึ้น เพียงเข้าสู่เว็บไซต์ http://ldd.lego.com/ แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมมาฝึกหัดสร้างสรรค์ผลงานกันได้ครับ

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa