»
S
I
D
E
B
A
R
«
นักวิทยาศาสตร์สามารถเพาะเซลล์ต้นตอจากเซลล์ผิวหนัง
Jan 2nd, 2011 by ratana 25 views

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2550 นักวิทยาศาสตร์จำนวน 3 ทีมแถลงความสำเร็จในการเพาะเซลล์ต้นตอจากเซลล์ผิวหนังของหนูซึ่งนับว่าเป็นวิธีการเพาะเซลล์ต้นตอโดยที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวและทำอันตรายต่อตัวอ่อน (embryo) ดังเป็นที่
ถกเถียงด้านจริยธรรมแต่อย่างใด การนำเซลล์ผิวหนังของหนูมาย้อนเวลากลับไปหาขั้นตอนแรกของการแบ่งเซลล์นี้จะนำไปสู่การวิจัยเพื่อนำเซลล์ผิวหนังมนุษย์มาเพาะเซลล์ต้นตอของเจ้าตัวเพื่อพัฒนาเป็นอวัยวะต่างๆต่อไป

ความสำเร็จของทีมงานวิจัยดังกล่าวอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการบริจาคเซลล์ไข่เพื่อการวิจัยเซลล์ต้นตอซึ่งกฎหมายสหรัฐฯ กำหนดไว้ว่าผู้หญิงสามารถบริจาคไข่เฉพาะที่สภาพสมบูรณ์และยังไม่ได้รับการผสมพันธุ์เท่านั้นโดยปราศจากค่าตอบแทนใดๆ แต่เมื่อนักวิจัยสามารถใช้ประโยชน์จากไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์แต่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้เพราะมีปัญหาทางพันธุกรรมนี้จึงนับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยต่อรองเพื่อใช้ตัวอ่อนมนุษย์ที่ไม่ปกติซึ่งมักจะถูกทำลายทิ้งที่คลินิกผสมเทียม แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าคงต้องใช้เวลาอีกนานเช่นกันในการวิจัยกับตัวอ่อนมนุษย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/373—-62550

Share
เซลล์ไข่ของสัตว์ชนิดอื่นไม่เหมาะที่จะนำมาใช้สร้างเซลล์ต้นตอ
Nov 1st, 2010 by tipparat 82 views

เซลล์ไข่ของสัตว์ชนิดอื่นๆ ถูกใช้ทดลองสร้างเซล์ต้นตอแทนเซลล์ไข่ของมนุษย์ที่ได้รับจากการบริจาคซึ่งปัจจุบันมีไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามจากผลงานวิจัยชิ้นล่าสุดที่เผยแพร่ในวารสารที่ชื่อว่า การโคลนและเซลล์ต้นตอ (Cloning and Stem Cells) พบว่าเซลล์ไข่ของสัตว์ไม่มีความสามารถในการเปลี่ยนคุณสมบัติของเซลล์ต้นตอจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้วของมนุษย์ นายแพทย์ Robert Lanza พร้อมด้วยทีมนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ได้วิจัยเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเซลล์โคลนนิ่งมนุษย์ที่ได้เมื่อใช้เซลล์ไข่ของสัตว์ชนิดต่างๆ ได้แก่ วัว กระต่าย และมนุษย์ จากงานวิจัยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้รายงานถึงความสำเร็จในการสร้างตัวอ่อนจากการโคลนโดยทดลองใช้ทั้งเซลล์ไข่ของมนุษย์และสัตว์ ถึงอย่างไรก็ตามนายแพทย์ Lanza และทีมนักวิจัยเป็นกลุ่มแรกที่พบว่าเซลล์ไข่ของมนุษย์มีความสามารถในการควบคุมการแสดงออกของยีน ส่วนเซลล์ไข่ที่เกิดจากการโคลนระหว่างสายพันธุ์ (Interspecies (Human-To-Animal) Cloning) ไม่สามารถควบคุมให้เกิดการแสดงออกของยีนได้ตามปกติ ถึงแม้ว่าเซลล์ไข่ที่เกิดจากการโคลนผสมระหว่างมนุษย์กับวัวและระหว่างมนุษย์กับกระต่ายจะมีลักษณะเหมือนกับเซลล์ไข่ที่เกิดจากการโคลนผสมระหว่างมนุษย์ด้วยกัน

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/262—-22552

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa