»
S
I
D
E
B
A
R
«
การทดลองเซลล์ต้นกำเนิด
Oct 6th, 2011 by rungsima 83 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 29  กันยายน  2011
ข่าวหมวดธุรกิจ -  Stem-cell trials.
บริษัทธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพชื่อ Advanced Cell Technology ได้เดินหน้าการทดลองเซลล์ต้นกำเนิดประเภท Human Embryonic Stem Cells (ES)  ในประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นสถานที่แรกที่ได้รับการอนุมัติ  นอกเขตสหรัฐอเมริกา  สำนักงานใหญ่ของบริษัทนี้ตั้งอยู่ที่ เมือง ซานตา มอนนิกา รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ได้ผ่านการทดสอบในสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว

Read the rest of this entry »

Share
สิทธิบัตรเซลล์ต้นกำเนิด
Aug 23rd, 2011 by rungsima 78 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 18  สิงหาคม  2554
ข่าวหมวดธุรกิจ -  Stem-cell patent.
สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า สหรัฐอเมริกา ได้อนุมัติสิทธิบัตรฉบับแรก ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการชักนำเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Pluripotent stem cell (iPS)  ที่มีการพัฒนาจากนักประดิษฐ์ ชื่อ Shinya Yamanaka แห่งมหาวิทยาลัยเกียวโต  ประเทศญี่ปุ่น  ได้มีการอนุมัติรับรองความคุ้มครองเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม นี้
ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Akemi  Nakamura ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัย อาจจะไม่ใช่ประโยชน์ในสิทธิบัตรนี้เพื่อการจำกัดในงานวิจัย iPS ในวัตถุประสงค์ที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร แต่ว่ามหาวิทยาลัย จะจัดตั้งบริษัทแยกตัวออกมาเป็น iPS Academia Japan ในกรุงเกียวโต อาจมีการร้องขอค่าใบอนุญาต จากบริษัทเชิงพาณิชย์ทีมีการใช้เซลล์ iPS โดยที่มหาวิทยาลัยเกียวโตได้รับการคุ้มครองจากการที่ได้รับสิทธิบัตรเรื่องเซลล์ iPS นี้ ในทวีปยุโรปและที่อื่นๆ เรียบร้อยแล้ว

อ้างอิง : Stem-cell patent.  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 476 (7360), 256 – 257.

http://www.nature.com/news/2011/110817/pdf/476256a.pdf

Share
อวัยวะสังเคราะห์
Jul 18th, 2011 by rungsima 40 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
ข่าวหมวดวิจัย – Synthetic organs .
ศัลยแพทย์ประสบความสำเร็จในการแทนที่หลอดลมสังเคราะห์ให้แก่คนไข้โรคมะเร็งที่เป็นอวัยวะจากวัสดุสังเคราะห์ทั้งหมด แสดงให้ทราบว่าผู้บริจาคอาจจะไม่ต้องการการปลูกถ่าย หลอดลมสังเคราะห์ ผู้ป่วยชื่อ  Andemariam Teklesenbet Beyene เป็นนักศึกษาสาขาวิชาธรณีวิทยา ของมหาวิทยาลัยไอซ์แลนด์  เมือง Reykjavik  ประเทศสวีเดน ถูกขนย้ายมาจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย Karolinska กรุงสต๊อกโฮมล์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม หลังจาก ครบ 1 เดือนในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell)  จากไขกระดูกของผู้ป่วยที่เติบโตกลายเป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายหลอดลม scaffold พัฒนามาจาก วัสดุด้านนาโนจาก มหาวิทยาลัยลอนดอน

อ้างอิง :   Synthetic organs . (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 475 (7355), 144-145.

http://www.nature.com/news/2011/110713/pdf/475144a.pdf

Share
การปิดคลินิกสเต็มเซลล์
May 20th, 2011 by rungsima 97 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม  2554
ข่าวหมวดนโยบาย -  Clinic shut down.
สถานพยาบาลด้านการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ (เซลล์ต้นกำเนิด) ที่มีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีมากที่สุด แห่งหนึ่งของโลก  XCell-Center  ยุติการดำเนินการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  หลังจากที่กฎหมายของเยอรมนีจับได้ว่ามีวิธีปฏิบัติที่
ก่อให้เกิดการประณาม กล่าวโทษ อย่างมากมาย คลินิกนี้ ตั้งอยู่ที่เมือง Dusseldort และ Cologne  ได้ฉีดเซลล์ต้นกำเนิดจากไขกระดูกนี้เข้าสู่สมอง เส้นประสาทไขสันหลัง และส่วนอื่นๆ ของร่างกายผู้ป่วย
มีเด็กอายุ 18 เดือน เสียชีวิตหลังจากการรักษาที่ศูนย์ เมือง Dusseldort  เมื่อปี 2010 ถึงแม้ว่ามีสื่อจำนวนมากมายที่เสนอข่าวนี้ออกมาแต่กิจกรรมของศูนย์นี้ยังดำเนินการต่อเนื่องมา แต่ขณะนี้ถึงเวลาที่หมดอายุของการได้รับอนุญาตเรื่อง วิศวกรรมเนื้อเยื่อ  จากระเบียบของยุโรปปี 2007 ที่เป็นที่ยอมรับในกฎหมายของเยอรมนีปี 2009

อ้างอิง : Clinic shut down.  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 473 (7346), 128 – 129.

http://www.nature.com/news/2011/110511/pdf/473128a.pdf

Share
ฝังเซลล์ต้นตอในการเย็บแผลเพิ่มประสิทธิภาพสมานแผล
Oct 26th, 2010 by Valaiporn Changkid 61 views

นักศึกษาได้ทดลองฝังเซลล์ต้นตอลงไปในขั้นตอนการเย็บแผลเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสมานแผล
นักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) จากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพกินส์ ทำการสาธิตการฝังเซลล์ต้นตอซึ่งได้รับจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้วของตัวผู้ป่วยเองลงไปในเส้นด้ายเย็นแผลที่แพทย์นำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกขั้นร้ายแรง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสมานบาดแผลรวมทั้งลดอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บซ้ำปัจจัยสำคัญคือเซลล์ต้นตอที่ได้นี้มาจากตัวผู้ป่วยเองดังนั้นจึงช่วยลดปัญหาการต่อต้านจากร่างกายของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี กลุ่มนักศึกษาเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้สามารถใช้รักษาอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวกับเอ็นและกล้ามเนื้อได้ในอนาคต ในการทดลองขั้นต้นใช้สัตว์เป็นต้นแบบจากการทดลองพบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยเซลล์ต้นตอที่ทำการฝังลงไปในเส้นด้านสามารถอยู่รอดได้หลังจากผ่านกระบวนการผ่าตัด และยังมีคุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อเยื่อต่างๆ เช่น เอ็น และกระดูกอ่อนได้

Read the rest of this entry »

Share
“Stem Cell” … Talk of the Town
Oct 30th, 2009 by ilada 470 views

ความคิดเห็นต่อประเด็นการพัฒนาเซลล์ต้นแบบอวัยวะที่กำลังถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันอย่างแพร่หลายนี้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนักวิทยาศาสตร์ และภาคธุรกิจที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ที่เชื่อว่า หากการค้นคว้าวิจัยประสบความสำเร็จ มนุษย์จะสามารถใช้การทดลองเพาะเลี้ยง-ปลูกถ่ายอวัยวะมนุษย์นี้มาแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยและทุพพลภาพของอวัยวะต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ได้ เช่น การพัฒนาเซลล์เนื้อเยื่อทดแทนได้อย่างไม่มีที่จำกัด อย่างเซลล์ตับอ่อนที่ช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือสร้างเนื้อเยื่อใหม่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง หัวใจล้มเหลว และพาร์คินสัน “เซลล์มหัศจรรย์” นี้อาจนำไปสู่การรักษาโรค การสร้างอวัยวะเทียม หรือแม้แต่การทำให้อายุยืนยาวขึ้น รวมทั้งยังอาจเปลี่ยนวิธีการรักษาในวงการแพทย์อย่างสิ้นเชิงอีกด้วย
Read the rest of this entry »

Share
“สเต็มเซลล์” … เซลล์มหัศจรรย์
Oct 30th, 2009 by ilada 562 views

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือเซลล์ต้นกำเนิด มีคุณสมบัติเด่นที่เป็นปัจจัยให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกสนใจเซลล์ชนิดนี้กันมาก เนื่องจากเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง แต่สามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงได้ และสเต็มเซลล์เป็นเซลล์ที่มีความสามารถแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า
Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa