»
S
I
D
E
B
A
R
«
กระบวนการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนส จากเชื้อราเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์บก
Apr 16th, 2012 by pensiri 231 views
  • สภาวะที่เหมาะสมในระดับนำร่องอุตสาหกรรมในการเลี้ยงจุลินทรีย์และการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสโดยรวมเพื่อนำมาผสมอาหารสัตว์  โดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ
  • เสริมสร้างให้เกิดการใช้เทคโนโลยีการหมัก  ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
  • ทดแทนการนำเข้าเอนไซม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์สำหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว

เอนไซม์เพนโทซาเนส  หรือไซลาเนส  เป็นเอนไซม์ที่นิยมเสริมในอาหารเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มสมรรถนะการให้ผลผลิตของสัตว์ให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน  ทำให้สามารถเพิ่มอัตราส่วนของวัตถุดิบคุณภาพต่ำราคาถูกในอาหารผสม  ทำให้มีโอกาสลดต้นทุนค่าอาหารได้มากขึ้น

จุดเด่นของเทคโนโลยี :

  • พัฒนากระบวนการผลิตเอนไซม์จนได้เป็นผลิตภัณฑ์เอนไซม์ในรูปผง  รวมทั้งข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพเมื่อใช้เสริมในอาหารสำหรับเลี้ยงลูกสุกร
  • สามารถผลิตภายในประเทศ  มีราคาที่ถูกกว่าการนำเข้า

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
รู้จักนักวิทยาศาสตร์ : เซอร์อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง (Sir Alexander Fleming)
Nov 25th, 2010 by waree 754 views

เซอร์ อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง (ช่วงระหว่าง 2424-2498) เกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2424 เป็นนักชีววิทยาและนักเภสัชวิทยาชาวสก็อตแลนด์ ในดาร์เวล และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2498 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เซอร์ อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง เมื่อสมัยเด็ก ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนคาร์เวล หลังจากนั้นได้เข้าเรียนต่อวิชาแบคทีเรียวิทยา ที่วิทยาลัยการแพทย์ แห่งโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ ในลอนดอน เซอร์ อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิงจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2451 โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หลังจากจบการศึกษาเฟลมมิงทำงานเป็นแพทย์ประจำแผนกภูมิคุ้มกันโรค และเซอร์ อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิงได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ใน พ.ศ. 2488  ค้นพบเชื้อราชนิดหนึ่งชื่อว่า
เพนนิซิเลียม เซอร์ อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง ได้กล่าวไว้ว่า

“I have been trying to point out that in our lives chance may have an as tonishing influence and, if I may offer advice to the young laboratory worker, it would be this never to neglect an extraordinary appearance or happening.

“ผมพยายามชี้ให้เห็นว่า ความบังเอิญในชีวิตของเราอาจมีผลกระทบที่น่าอัศจรรย์และถ้าผมจะให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่มือใหม่ก็คงจะเป็นว่าอย่าละเลยกับความผิดปกติที่เกิดขึ้น”

แหล่งที่มา : ป้าไก๋. “วาทะนักวิทย์ : เซอร์อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง.” Update 23,251 (ส.ค. 2551) : 105.
เซอร์อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง. [ออนไลน์] 2553. แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/อเล็กซานเดอร์_เฟลมมิง [2010, Nov.24 เวลา 16.20 น.]

Share
การย่อยสลายเซลลูโลสโดยเชื้อราเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
Nov 24th, 2010 by waree 58 views

นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอส อลาโมส (Los Alamos National Laboratory) และกระทรวงพลังงานโดยสถาบัน Joint Genome การถอดโค้ดลำดับยีนส์ (Genetic Sequence) ของเชื้อราที่เรียกว่า Trichoderma reesei และการค้นพบช่วยให้นักวิจัยสามารถผลิตเชื้อราที่ออกแบบให้ผลิตเอ็นไซม์หรือสารเร่งปฏิกิริยาที่คุ้มค่าในการลงทุนในการย่อยสลายเซลลูโลส์ในผนังเซลล์พืช ซึ่งจะเป็นขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนชีวมวลไปสู่เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมขนส่งและสารเคมีที่จะใช้เป็นหน่วยแรกในการนำไปสังเคราะห์สารเคมีอื่น ๆ ต่อไป

ติดตามอ่านเพิ่มเติม : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/331—-52551

Share
ชีวินทรีย์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
Oct 18th, 2009 by supaporn 521 views

เกษตรกรมักใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อกำจัดศัตรูพืช ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกรและผู้บริโภค แท้จริงแล้ว ศัตรูพืชจะถูกควบคุมโดยธรรมชาติอยู่แล้ว การนำสิ่งมีชีวิต (หรือผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิต) ที่มีอยู่ในธรรมชาติเหล่านี้ มาเพาะเลี้ยง และนำกลับไปใช้ในการควบคุมศัตรูพืช เรียกว่า การใช้ชีวินทรีย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและปลอดภัย

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือไบโอเทค ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาด้านชีวินทรีย์เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ให้กับ ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในการค้นหาจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่มีศักยภาพจากธรรมชาตินำมาเพาะเลี้ยง พัฒนาเป็นสูตรสำเร็จในลักษณะสูตรผง หรือน้ำ จนได้ มีสูตรผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis) สายพันธุ์ a และ k สำหรับควบคุมหนอนศัตรูพืช ได้แก่ หนอนใยผัก หนอนคืบกะหล่ำ หนอนกระทู้หอม หนอนแปะใบส้ม และสูตรผลิตภัณฑ์แบคทีเรียบีที สายพันธุ์ i สำหรับควบคุมลูกน้ำยุง

นอกจากนี้ ไบโอเทค ยังได้สนับสนุน ดร. สืบศักดิ์ สนธิรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำรวจและรวบรวมเชื้อรา เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม รวมทั้งพัฒนาสูตรอาหารเทียมเลี้ยงเชื้อราที่เหมาะสม และได้ผลิตภัณฑ์เชื้อราเพซิลโลมัยซีสไลลาซินัส ที่สามารถเข้าทำลายไข่ไส้เดือนฝอยรากปมได้ดี

Share
กระบวนการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสจากเชื้อรา
Oct 12th, 2009 by supaporn 830 views

เอนไซม์เพนโทซาเนส หรือไซลาเนส เป็นเอนไซม์ที่นิยมเสริมในอาหารเลี้ยงสัตว์ ดร. วรรณพ วิเศษสงวน แห่งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้พัฒนากระบวนการผลิตเอนไซม์ได้ในสภาวะที่เหมาะสมระดับนำร่องอุตสาหกรรมในการเลี้ยงจุลินทรีย์และการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสโดยรวมและโปรตีเอสโดยรวมเพื่อนำมาผสมอาหารสัตว์ โดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ เป็นการเสริมสร้างให้เกิดการใช้เทคโนโลยีการหมัก ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในเชิวพาณิชย์ และเป็นการทดแทนการนำเข้าเอนไซม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสัตว์สำหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa