»
S
I
D
E
B
A
R
«
พัฒนางานวิจัยเป็นสินค้าลุยตลาด “เนคเทค”ดันเครื่องช่วยฟังดิจิทัลไทยทำสู้ของนอก
Aug 20th, 2012 by pensiri 203 views

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า เนคเทคมีนโยบายวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีไปช่วยเหลือคนพิการมากว่า 10 ปี เพราะพบว่าอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคนพิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่มักนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งเป้าหมายในการสร้างงานวิจัยของเนคเทคคือต้องนำไปใช้ได้จริง จึงต้องคำนึงถึงการสร้างงานให้ถูกใจทั้งคนใช้และคนให้ทุน จึงมีเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ มาช่วยคิด ล่าสุด ร่วมกับเอกชนในโครงการการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้พิการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการเปิดตัวอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังดิจิทัล รุ่น P02
Read the rest of this entry »

Share
เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่น P02
Aug 14th, 2012 by Valaiporn Changkid 350 views

ดร.พันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เนคเทคจับมือเอกชนต่อยอดงานวิจัยเพื่อคนพิการ เปิดตัว “เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่น P02” ขนาดพกพา ปรับระยะการฟังได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน

ดร.พันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค เปิดเผยว่า เนคเทคร่วมกับบริษัทไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด เปิดตัว เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่นพี 02 ( P02) ซึ่งร่วมกันวิจัยและพัฒนาขึ้นตั้งแต่ 2553 โดยเนคเทคเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์ ส่วน บ.ไอเมดฯ รับผิดชอบในการทำวิจัยการตลาด การออกแบบรูปลักษณ์ และการขึ้นรูปอุปกรณ์ห่อหุ้มพลาสติก รวมทั้งการศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตตามมาตรฐานทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa