»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิกฤติน้ำโลก 2552 ตอน 1
Aug 19th, 2010 by waree 186 views

วิกฤติของน้ำ ปี 2552 – 2553 ซึ่งกำลังมาแรงในปีนี้ ไม่ว่าน้ำท่วม ภัยแร้ง ปี 2553 น้ำสร้างความเสียหาย ปริมาณน้ำในอ่าง

วิกฤติน้ำโลก
97% ของน้ำคือ น้ำเค็มอยู่
2.4% อยู่ในรูปธารน้ำแข้งและน้ำแข็งขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกใต้
0.6% อยู่ในแม่น้ำทะเลสาป ห้วย หนอง คลอง บึง
0.2% น้ำที่สามารถนำมาใช้ด้านอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม 0.02% เท่านั้น
แม่น้ำจะคลอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก แต่รู้หรือไม่ว่าน้ำที่มนุษย์สามารถนำน้ำมาใช้สอบทางด้านอุปโภค บริโภค เกษตรและอุตสาหกรรม

กลับเหลือเพียง 0.02% เท่านั้น  น้ำจึงเป็นทรัพยากรที่มีค่า แต่ประชาชนทั่วไปยังใช้น้ำแบบทิ้งขว้าง โดยไม่ใส่ใจ จึงทำให้เกิดผลตามมาของ “วิกฤติน้ำ” Read the rest of this entry »

Share
ภัยแร้งปี 2553 ก่อปัญหาใหญ่
Aug 19th, 2010 by waree 151 views

ภัยแล้งปี 2553 ก่อปัญหาใหญ่
ภาคเหนือ 12 จังหวัด จังหวดักำแพงเพรช เชียงราย ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิร์ นครสวรรค์ และพิจิต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
ภาคตะวันออก 3 จังหวัด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดจันทบุรี
ภาคกลาง 5 จังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณี และกาญจนบุรี
ภาคใต้ จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ต่ำกว่า 30% กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัด แม่หลวง ถั่วคอหมอ แควน้อย ลำปาง ลำตะคอง น้ำอูน ห้วยกลอง น้ำพุง ทับเสลา คลองสีผัด และคลองท่าด่าน เมื่อน้ำน้อย ชาวบ้านเดือนร้อนขาดแคลน น้ำดื่มน้ำใช้ขาดแคลนต่อเนื่องไป ถึงภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม

แหล่งที่มา : www.thaiwater.net

Read the rest of this entry »

Share
วิกฤติน้ำโลก 2553 ตอน 2
Aug 19th, 2010 by waree 138 views

วิกฤติน้ำโลก ปี 2553
น้ำสร้างความเสียหายหลายประเทศ
เดือนมิถุนายน น้ำท่วมฉับพลันในรัฐอาร์คันชอส์ มีผู้เสียหาย 40 คน
น้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล ประชาชนนับแสนคนไร้ที่อยู่อาศัย
เดือนกรกฎาคม 18-19 ก.ค. พายุ “โกนซิน” ทำให้เกิดน้ำท่วม น้ำป่าไหลลากในบางพื้นที่ของจังหวัดน่าน และจังหวัดหนองคาย ประชาชนได้วัดความเสียหายเดือดร้อน 13,639 ครัวเรือน 56,372 คน

ฝนตกหนักเกิดติดต่อกันหลายวันจนเกิดปัญหาใหญ่ในหลายเมืองของประเทศจีน ประชาชนมากกว่าสิบล้านได้รับผลกระทบ เสียชีวิต 700 คน เสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่า 250,600 ล้านบาทเป็นมหันภัยน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบ 12 ปี ของประเทศจีน

ข้อมูลในหัวข้อที่รวบรวมจากข่าวที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์แล้วออนไลน์ รวมทั้ง www.thaiwater.net

ที่มา: นิทรรศการวิกฤติโลก, มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553, วันที่ 7–22 สิงหาคม 2553, ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa