»
S
I
D
E
B
A
R
«
“เกาหลีใต้”ซิวแชมป์”อินเทอร์เน็ตเร็วที่สุดในโลก” 17.5 Mbps
May 10th, 2012 by suthiwan 37 views

บริษัท อากาไม จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบคลาวด์  ได้เปิดเผยอันดับประเทศที่มีความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยเร็วที่สุด ในรายงานเรื่อง “สถานการณ์ของอินเทอร์เน็ต” (State of the Internet) ซึ่งมีการจัดทำมาตั้งแต่ปี 2008

สำหรับรายงานฉบับล่าสุด ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555ที่ผ่านมา ระบุถึงประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเร็วสุดสำหรับไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ถูกรวบรวมจาก “อากาไม อินเทลลิเจนท์” แพลตฟอร์ม คลาวด์ของบริษัททั้งหมด เพื่อชี้ให้เห็นแนวโน้มความเร็วในการเชื่อมต่อ การโจมตีระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงสถานะการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายและอื่นๆ
Read the rest of this entry »

Share
โครงการวิทยาศาสตร์ Science Belt เกาหลีใต้
May 28th, 2011 by rungsima 69 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 19 พฤษภาคม  2554
ข่าวหมวดนโยบาย -   Korean science belt.

โครงการวิทยาศาสตร์ฮับขนาดใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้  ที่มีชื่อว่า “Science Belt” ภายใต้งบประมาณ 5.2 แสนล้านวอน (4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เป็นเรื่องที่ไม่ประหลาดใจในการกำหนดฐานที่ตั้ง ให้อยู่ในพื้นที่ที่มีหน่วยงานที่เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศ ทั้งมหาวิทยาลัย  Korean Advanced Institute of Science and Technology รวมถึงห้องปฏิบัติการของภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก
คณะกรรมการการคัดเลือกพื้นที่ ได้ตัดสินใจคัดเลือกเขตวิจัย Daedeok ในเมือง Daejeon  วางแผนให้เป็นสถานที่ตั้งของโครงการในเรื่องเครื่องเร่งไอโซโทป ที่มีมูลค่า  41 พันล้านวอน และจัดตั้งห้องปฏิบัติการใหม่ 25 แห่งสำหรับสถาบันวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้วางแผนก่อสร้างในปี 2017

อ้างอิง :  Korean science belt.  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 473 (7347), 258 – 259.

http://www.nature.com/news/2011/110518/pdf/473258a.pdf

Share
Study Meeting on Knowledge Management in Public Sector
Nov 29th, 2010 by supaporn 40 views

จากการเข้าร่วมโครงการ Study Meeting on Knowledge Management in Public Sector ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2553 ณ เมืองชุนชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดย Asian Productivity Organization (APO) ผ่านสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เนื่องจาก APO เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน จำเป็นต้องมีคุณภาพการบริการ มีการปรับปรุงคุณภาพ มีการเปรียบเทียบกับหน่วยงานภาคธุรกิจ ภาคเอกชน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน APO ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต การพัฒนา การปรับปรุงกระบวนการ โดยการนำเครื่องมือ เทคนิค วิธีการต่างๆ เช่น การนำการจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เข้าไปมีส่วนผลักดันให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพการบริการภาครัฐ จึงได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการอภิปราย การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อหวังให้เกิดการพัฒนาและเกิดแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกลุ่มสมาชิกของ APO โดยเน้นให้นำเครื่องมือ เทคนิควิธีการ มาสนับสนุนเพื่อให้เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการผ่านหน่วยงานภาค รัฐ ทั้งนี้ ได้รวบรวมองค์ความรู้จากวิทยากร 4 ท่าน โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังนี้

Share
แอบตามรอย Winter Sonata เพลงรักในสายลมหนาว
Nov 27th, 2010 by supaporn 207 views

ถึงแม้ว่ากระแสละครเกาหลีจะแรงมากๆ ในไทยมาหลายปีดีดัก จนการท่องเที่ยวของเกาหลีฉวยโอกาสทองประชาสัมพันธ์จนประสบผลสำเร็จให้คนหันไปท่องเที่ยวที่เกาหลี ทำรายได้จากการท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาล พี่ๆ เพื่อนๆ หลายๆ กลุ่มก็ไปกันหลายครั้ง เราก็ยังไม่ได้ไปกะเค้าซักที จนมีหนังสือจากองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization-APO) ผ่านสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Thailand Productivity Institute) ถึงหน่วยงานเพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ Study Meeting on Knowledge Management in Public Sector ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2553 ที่เมืองชุนชอน ประเทศเกาหลีใต้  ได้รับมอบหมายให้ไปร่วมโครงการดังกล่าว ต้องส่งหลักฐานการสมัครเข้าโครงการอีกหลายชุดเพื่อเป็นข้อมูลในการให้ APO พิจารณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  เอกสารมีมากมายที่จะต้องอ่านและศึกษาก่อนกรอกรายละเอียด แต่ด้วยระบบการรับสมัคร การกรอกแบบฟอร์ม เป็นแบบมืออาชีพ ทุกอย่างก็เลยสะดวกไปหมด จนผ่านการพิจารณาแล้วว่าได้เข้าร่วมโครงการ โดยมีคนไทยอีก 2 ท่านคือ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1 คน และจาก TOT อีก 1 คน จากนั้น งานที่ต้องทำก็เริ่มมา ด้วยการต้องทำ Country report เพื่อนำไปเสนอในโครงการ (หลังจากกลับต้องมีรายงานส่ง คือ รายงานการเข้าร่วมโครงการ  เพราะทาง APO สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปครั้งนี้ทั้งหมด และเป็นส่วนร่วมในการพิจารณาการเข้าโครงการ APO ครั้งต่อไปอีกด้วย และมีอีก 2 คือ บทความกึ่งวิชาการ เพื่อนำลงใน APO Digest)

Read the rest of this entry »

Share
KM in the Industrial Development Bureau (ROC)
Nov 10th, 2010 by supaporn 88 views

การสัมมนา Study Meeting on Knowledge Management  in the Public Sector ที่เมือง Chuncheon ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2553  จัดโดย Asian Pacific Organization ผู้แทนของประเทศไต้หวัน ได้นำเสนอหัวข้อเรื่อง “The Application of Knowledge Share Management in the Industrial Development Bureau”

Read the rest of this entry »

Share
การติดต่อซื้อขาย Super cool (Super cool deal)
Oct 20th, 2010 by rungsima 110 views

เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์   ฉบับ ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๓  หมวดธุกิจ

มีคำสั่งซื้อชุดใหญ่ที่สุดในโลก ในการขอซื้อ สายนำไฟฟ้าอย่างยิ่งยวด (superconducting wire) ข่าวนี้ประกาศเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม
โดยบริษัท American superconductor ที่ตั้งที่เมือง Devens  รัฐแมสซาจูเซส แจ้งว่าได้รับคำสั่งซื้อ สายซูเปอร์คอนดัคเตอร์ความยาว
๓ ล้านเมตร จากบริษัท   LS cable  ของเกาหลีใต้ ที่เมือง Anyang-Si ใกล้กรุงโซล
บริษัท LS cable  มีความต้องการใช้สายนำไฟฟ้ายิ่งยวดนี้ เพื่อการจัดตั้งโครงข่ายสายไฟฟ้าของประเทศเกาหลีใต้ ราคาซื้อขายครั้งนี้
ไม่เปิดเผย สายนำไฟฟ้านี้ทำขึ้นโดย ใช้สาร yttrium barium copper oxide (YBCO) ที่ค้นพบในปี ๑๙๘๗ เป็นส่วนประกอบของเซรามิกส์
ที่นำไฟฟ้าได้สูงถึง ๙๓ เคลวิน หรือ -๑๘๐ องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงสามารถทำให้เย็นลงด้วยน้ำไนโตรเจน

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง ๗ วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์ ฉบับที่ ๗๓๑๗  ฉบับวันที่ ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๓

Share
Ubiquitous Library
Apr 16th, 2009 by supaporn 765 views

Ubiquitous Library เป็นอย่างไร ทำไม จากกรณีศึกษาของประเทศเกาหลีใต้จึงสามารถทำได้ ประเทศไทย จะสามารถมีเทคโนโลยีที่สามารถสร้างให้เป็น Ubiquitous Library ได้หรือไม่ ติดตามอ่าน LG Sangnam Library : Ubiquitous Library ได้ที่ STKS

Share
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Apr 11th, 2009 by supaporn 594 views
ประเทศ สัดส่วนของไฟฟ้า จำนวนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ฝรั่งเศส 77% 59
เกาหลีใต้ 35% 20
ญี่ปุ่น 28% 55
สหรัฐอเมริกา 19% 104
รัสเซีย 16% 31
สหราชอาณาจักร 15% 19
อินเดีย 3% 17
จีน 2% 11

จากตารางข้างบนจะเห็นว่าประเทศฝรั่งเศสมีสัดส่วนของไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์สูงสุด (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ปี 2008) นับตั้งแต่วิกฤติการณ์น้ำมันในทศวรรษ 1970 ทำให้ฝรั่งเศสสร้างเครือข่ายเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใน 20 แห่ง ที่ปัจจุบันผลิตไฟฟ้าได้เกือบสี่ในห้าของกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ

ข้อมูลจาก: National Geographic ฉบับภาษาไทย 8,91 (ก.พ. 52) : 16

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa