»
S
I
D
E
B
A
R
«
Dog Caller ปลอกคออัจฉริยะ
Aug 29th, 2012 by wanutwira 84 views

อีกไม่นานเราคงได้ใช้งานนวัตกรรมใหม่ Dog Caller ที่เหมาะกับสภาพอากาศร้อนอย่างบ้านเรา มันจะมาเป็นตัวช่วยรับหน้าที่รายงานอุณหภูมิความร้อนในตัวเจ้าตูบ ไม่ว่าเจ้าของเจ้า 4 ขา จะอยู่ที่ใดก็ตาม

ปลอกคอไฮเทค Dog Caller ตัวนี้ ถูกสร้างขึ้นเป็นต้นแบบเพื่อทำการทดลองใช้งานจริง และคณะผู้คิดค้นคาดว่าผู้คนจะรู้จักนวัตกรรมตัวนี้มากขึ้นในปี 2013 โดยคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันคือ ช่วยตรวจสอบอุณหภูมิภายในร่างกายของเจ้าตูบแสนรัก มีหลักการง่ายๆ คือ เจ้าปลอก Dog Caller นี้จะมีซิมการ์ดและเทอร์มิสเตอร์ (Thermistor) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนรอบๆ ตัวสุนัข หากพบว่าระดับความร้อนเข้าขั้นวิกฤติที่อาจเป็นอันตรายต่อสุนัขได้ Dog Caller  จะส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าของ เพื่อรายงานด้วยระบบ SMS

รายการอ้างอิง : RYT9.COM. (2555).  Dog Caller ปลอกคออัจฉริยะ รายงานความร้อนน้องหมา.  ค้นเมื่อ 29 สิงหาคม 2555, จาก http://www.ryt9.com/s/iqry/1474651.

Share
วัสดุนาโนคาร์บอนรูปแบบใหม่ที่ใช้เป็นสารกึ่งตัวนำ
Dec 1st, 2010 by tipparat 35 views

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการสร้างแถบริบบอนคาร์บอนที่มีขนาดความกว้างน้อยกว่า 10 นาโนเมตร และมีความหนาเพียง 1 อะตอม สารดังกล่าวเรียกว่า แถบนาโนริบบอนกราฟีน มีคุณสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำ ในอนาคตอาจนำไปใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทีมวิจัยทำการทดลองโดยนำแกรไฟท์ (Graphite) มาสกัดออกเป็นชั้นๆ โดยการอาบด้วยแก๊สอาร์กอนที่มีก๊าซไฮโดรเจนอยู่ 3 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 วินาที ผลที่ได้จะเป็นกราฟีน หลังจากนั้นจะฉีกกราฟีนเป็นชิ้นๆ โดยใช้เสียงสั่นสะเทือนด้วยเสียงอุลตราซาวน์ในสารละลาย วิธีนี้ทำให้ได้แถบริบบอนกราฟีนที่เส้นเล็กกว่า ตลอดจนมีปลายที่เรียบกว่า และมีคุณสมบัตินำไฟฟ้าเป็นทรานซิสเตอร์ที่ดีในการประยุกต์ใช้ในวงจรต่างๆ และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ นอกจากนี้หากแถบริบบอนกราฟีนที่ผลิตได้มีความกว้างน้อยกว่า 10 นาโนเมตรจะกลายเป็นสารกึ่งตัวนำ อย่างไรก็ตามการทำงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ของริบบอนกราฟีนยังต้องการงานวิจัยสนับสนุนเพิ่มเติม

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/340—-22551

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa