»
S
I
D
E
B
A
R
«
“อินเทอร์เน็ต” หน่วยกู้ภัยยามวิกฤติ
Aug 7th, 2012 by pensiri 79 views

เมื่อเร็วๆ นี้ “กูเกิล” เป็นเจ้าภาพจัดงานการตอบสนองต่อการบรรเทาภัยพิบัติและวิกฤติ งานนี้จัดขึ้นที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น

มีภาครัฐและผู้นำภาคเอกชนมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ และมองไปในข้างหน้าในเรื่องของการทำงานร่วมกันมากขึ้นในเวลาที่เกิดวิกฤติต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
Read the rest of this entry »

Share
คนไทยเข้าถึงเน็ตทะลุ 25 ล้านราย ใช้ ‘ไอโฟน’ มากสุด
May 14th, 2012 by suthiwan 48 views

บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด ทำการสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เมื่อเดือน ก.พ.2555 ที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 25 ล้านราย ซึ่งอัตราการใช้งานยังกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 33% ภาคกลาง 22% ภาคเหนือ 10% และภาคตะวันออก 9%
Read the rest of this entry »

Share
“เกาหลีใต้”ซิวแชมป์”อินเทอร์เน็ตเร็วที่สุดในโลก” 17.5 Mbps
May 10th, 2012 by suthiwan 37 views

บริษัท อากาไม จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบคลาวด์  ได้เปิดเผยอันดับประเทศที่มีความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยเร็วที่สุด ในรายงานเรื่อง “สถานการณ์ของอินเทอร์เน็ต” (State of the Internet) ซึ่งมีการจัดทำมาตั้งแต่ปี 2008

สำหรับรายงานฉบับล่าสุด ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555ที่ผ่านมา ระบุถึงประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเร็วสุดสำหรับไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ถูกรวบรวมจาก “อากาไม อินเทลลิเจนท์” แพลตฟอร์ม คลาวด์ของบริษัททั้งหมด เพื่อชี้ให้เห็นแนวโน้มความเร็วในการเชื่อมต่อ การโจมตีระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงสถานะการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายและอื่นๆ
Read the rest of this entry »

Share
สถิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน ปี2554
Jan 21st, 2012 by suthiwan 1,485 views

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เริ่มมีการสำรวจสถิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน ครั้งแรกเมื่อปี 2544 และตั้งแต่ปี 2546 ได้มีการสำรวจต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบถึงจำนวนประชากรและพฤติกรรม การใช้ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ การสำรวจดังกล่าวใช้วิธีสัมภาษณ์จากหัวหน้าครัวเรือนตัวอย่าง 79,650 ครัวเรือน เริ่มจากนับสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไป  แบ่งรายละเอียดการสำรวจเป็น 4 ข้อหลักๆ

  1. การใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ในปี 2554 นับจากประชากรที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไปทั้งประเทศ มีจำนวน 62.4 ล้านคน ซึ่งมีการใช้โทรศัพท์มือถือมากที่สุด ถึงร้อยละ 66.4   หรือ 44.1 ล้านคน ตามด้วยคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 32 และอินเทอร์เน็ตร้อยละ 23.7 Read the rest of this entry »
Share
โลกไซเบอร์ทำลายสุขภาวะครอบครัว
Aug 13th, 2011 by kusa 45 views

บางครั้งการย่อโลกให้ใกล้กันอาจทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวยิ่งห่างเหิน เมื่อวิกฤตนี้ลุกลามไปทุกทวีป สถาบันวิจัยและบริการด้านครอบครัวและเด็ก (SERFAC) จึงจัดงานประชุมเรื่อง “การปกป้องสถาบันครอบครัว : ความผูกพันในครอบครัว เด็ก และการรักษา Read the rest of this entry »

Share
“แค่เราปรับ… โลกก็เปลี่ยน”
Jan 14th, 2011 by pensiri 87 views

1. “ใกล้-ไกล ใช้โทรศัพท์ได้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น คืนความสดใสให้ท้องฟ้า”
- ส่งเอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต ลดการใช้กระดาษ จำกัดการเผยแพร่กระจายของก๊าซกรีนเฮาส์ปีละ 1.9 ล้านตัน
- ใช้โทรศัพท์บ้านในการติดต่อทางไกล แทนการเดินทางลดการเผาผลาญน้ำมัน ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ เพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ ให้สิ่งมีชีวิตได้รับอากาศบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้น

Read the rest of this entry »

Share
3G คืออะไร
Nov 17th, 2010 by suthiwan 35 views

3G ย่อมาจาก The Third Generation of Wireless Communication Technology หรือเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายความเร็วสูงที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะส่งและรับข้อมูล บริการในรูปแบบของมัลติมีเดีย นอกจากนั้นผู้ใช้สามารถนำอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้ได้ทั่วโลก โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องและการให้บริการเป็นในลักษณะที่ไม่ขาดตอน (Seamless Delivery Service)

เทคโนโลยี 3G ไม่จำกัดอยู่เพียงโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น แต่ยังปรากฏในรูปของอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เช่น PDA Laptop PC เพราะจุดเด่นของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3 หรือ 3G คือการผสมผสานการนำเสนอข้อมูลและเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน

อ้างอิง: จากเอกสารเผยแพร่ของ TOT3G

Share
การโจรกรรมบริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง และการป้องกัน
Oct 19th, 2010 by khansiri 174 views

ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารในแบบออนไลน์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณสื่อสาร เช่น ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการ และ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยสามารถประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดความเสี่ยงในการถือเงินสด และใช้บริการได้ไม่จำกัดสถานที่และเวลา เพียงแต่ขอให้มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านระบบสื่อสารสัญญาณ

แต่ในขณะเดียวกันนั้นเอง กลุ่มมิจฉาชีพและโจรผู้ร้าย ก็ได้อาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้เอง ซึ่งก็มีช่องโหว่ทั้งในทางระบบ รวมถึงความไม่เข้าใจในขั้นตอนและวิธีการใช้งาน และ/หรือ ความไม่รู้เท่าทันของผู้ใช้งาน เป็นช่องทางในการใช้กลโกง หลอกล่อ เพื่อสับเปลี่ยน แก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ขโมยข้อมูลที่จำเป็น จากผู้ใช้ในการทำธุรกรรม จนในที่สุดคนร้ายสามารถโจรกรรมเงินในบัญชีออกไปได้

Read the rest of this entry »

Share
อินเตอร์เน็ต อินเทอร์เน็ท หรือ อินเทอร์เน็ต?
Aug 24th, 2010 by titima 696 views

Internet เขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยอย่างไรแน่ ระหว่าง อินเตอร์เน็ต อินเทอร์เน็ท หรือ อินเทอร์เน็ต?

ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่กำหนดโดยราชบัณฑิตยสถาน ได้เสนอหลักเกณฑ์ไว้ในตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ ว่า
พยัญชนะภาษาอังกฤษ “t” เมื่อเป็นพยัญชนะต้นใช้ “ท” เช่น Tasmania = แทสมาเนีย
แต่เมื่อเป็นตัวสะกดและตัวการันต์ ใช้ “ต” เช่น Kuwait = คูเวต

เพราะฉะนั้น Internet คำว่า ter เมื่อ t เป็นพยัญชนะต้นใช้ ท เป็น เทอร์
แต่ net นั้น t เป็นตัวสะกด จึงใช้ ต เป็น เน็ต

ดังนั้นที่ถูกต้อง คือ  Internet อินเทอร์เน็ต  (จากหนังสือศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ หน้า ๘๓)

หมายเหตุ เมื่อเป็นพยัญชนะต้นให้ ใช้  “ท” โดยตลอด ยกเว้นกลุ่มพยัญชนะบางกลุ่มที่ไทยเรานิยมใช้ เสียง ต ให้ใช้ ต เช่น antibody = แอนติบอดี Computer = คอมพิวเตอร์

แหล่งอ้างอิง : สนใจอ่านตัวเล่มได้ที่ห้องสมุดกลาง สวทช. ชั้น ๒ อาคารส่วนงานกลาง
๑. นิตยา กาญจนะวรรณ. “เกณฑ์การทับศัพท์กับปัญหาบางประการ”. วารสารราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕, ๓ (มิ.ย-ก.ย. ๒๕๔๓) : ๖๐-๖๘.
๒. นิตยา กาญจนะวรรณ. “ทับศัพท์ ทาบศัพท์ เทียบศัพท์ ทาบทับศัพท์”. วารสารราชบัณฑิตยสถาน. ๑๔, ๒ (ม.ค. – มี.ค. ๒๕๓๒) : ๗๑.
๔. นิตยา กาญจนะวรรณ. “หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษกับการลงเสียงเน้น”. วารสารราชบัณฑิตยสถาน. ๑๕, ๒ (ม.ค. – มี.ค. ๒๕๓๓) : ๕๕.
๕. ราชบัณฑิตยสถาน. ศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๓.
๖. สิริภัค สระตันติ์. “หลักในการบัญญัติศัพท์และเขียนทับศัพท์ทางวิชาการ”. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง. ๗, ๑ (ส.ค. ๒๕๔๐) : ๑.
๗. หลักเกณ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ราชบัณฑิตยสถาน. เข้าถึงที่ http://www.sc.chula.ac.th/graduate/files/grad2.doc เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๓.

Share
ภาพจากอินเทอร์เน็ต
Apr 10th, 2010 by Courseware2u 184 views

มีอยู่ครั้งได้มีโอกาสเดินผ่านอาคารหลายอาคารของหน่วยงานราชการหน่วยหนึ่ง (จริงๆ ก็เจอมาหลายหน่วยงานแล้ว) พบบอร์ดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน บนบอร์ดมีเอกสารชุดหนึ่งน่าสนใจจากฝ่ายคอมพิวเตอร์ นำเสนอความรู้ให้กับผู้อ่าน “วิธีนำภาพจากเน็ตมาใช้ไม่ยาก เริ่มจากเปิด Google พิมพ์คำค้น แล้วคลิก Image เพื่อสืบค้นภาพ เมื่อได้ภาพที่ต้องการก็คลิกที่ภาพนั้นๆ แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์เพื่อ Save แล้วนำไปใช้กับเอกสารหรือสไลด์ได้ต่อไป”

โดยส่วนตัวแล้ว เห็นว่าการนำเสนอเพียงข้างต้น กำลังพาหน่วยงานเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ค่อนข้างเสี่ยง เพราะเราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าภาพนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ อยากให้หลายๆ หน่วยงานลองคิดกระบวนการเผยแพร่ความรู้ที่ไม่อยู่บนฐานความเสี่ยงอีกนิดดีไหมครับ หรือจะแนะนำเพิ่มให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะได้รับประกอบด้วยก็ดีครับ ไว้ว่างๆ จะมาแนะนำเว็บไซต์และ/หรือกระบวนการอื่นๆ ที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการนำภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ต่อไปนะครับ

Share
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเทศไทย
Oct 9th, 2009 by supaporn 458 views

เทคโนโลยีการตรวจสอบและประมวลผลสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเทศไทย เป็นเทคโนโลยีโดยฝีมือคนไทย โดยบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด ถือว่าเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่ให้ข้อมูลลักษณะดังกล่าว และสามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ ให้บริการสอดคล้องและตอบสนองการทำธุรกิจออนไลน์ ทั้งนี้มีการประมวลผลในเรื่องการจัดอันดับเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากสุดในแต่ละหมวด หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ นำไปใช้อ้างอิง จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของตัวเองให้มีผู้เยี่ยมชมมากขึ้น เพื่อการซื้อขายโฆษณาออนไลน์ เป็นต้น

Share
เจ้า firefox เอ๋ยเจ้ายังมีข้อดีอีกอย่าง
Feb 13th, 2009 by watinee 569 views

ข้าน้อยเคยเขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับหมาป่าไฟท่องเน็ตไว้หลายเรื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นการเล่าจากประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการได้ใช้งานอยู่เป็นประจำทุกวัน ด้วยความที่ชอบเพราะนอกจะเป็น open source software แล้ว features ต่างๆ ที่เพิ่มมาใหม่มาขาดสายจากกลุ่มคนรัก firefox ยิ่งช่วยตอกย้ำความน่าใช้งานให้กับหมาป่าไฟตัวนี้ และคราวนี้ก็อีกเช่นเดียวกัน Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa