»
S
I
D
E
B
A
R
«
จีนและอินเดีย ตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก
Jul 11th, 2012 by wanutwira 76 views

จีนและอินเดีย สองประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของเอเชียในทศวรรษนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนี่อง ค่าแรงราคาถูกและมีคุณภาพทำให้การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของสองประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว โรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หลายแห่งได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี้ มลพิษทางอากาศในรูปของเขม่าควันและละอองซัลเฟตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซึงเป็นผลพลอยจากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนี้ได้ถูกพัดเข้าหามหาสมุทรแปซิฟิก และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศในวงกว้างได้

Read the rest of this entry »

Share
การบำบัดรักษาปัญหาการพูดติดอ่าง
May 17th, 2011 by waree 153 views

การค้นหายืนของ Dr. Dennis Drayna พบว่าการแต่งงานกันเองภายในปากีสถานจะนำไปสู่ความผิดปกติในพันธุกรรม การพูดติดอ่างมีในกลุ่มคนปากีสถานและคนอินเดีย เรียกว่า  GNPTAB ได้มีการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ยังพบว่าการผ่าเหล่าในยีนสองกลุ่ม คือ กลุ่ม GNPTG   และ กลุ่ม NAGPA  หากมีการตรวจรักษาคนพูดติดอ่างอย่างใกล้ชิดของการผ่าเหล่าของทั้งสองประเภท เป็นสาเหตุของความผิดปกติของเอมไซม์ กลุ่มของเซลล์สมองส่วนหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างคำพูดมีความอ่อนไหวต่อความผิดปกติของระบบเอ็มไซม์

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/814—-52554

Share
ภารกิจด้านป่าไม้
Mar 9th, 2011 by rungsima 24 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 3 มีนาคม 2554
หมวดนโยบาย  Forest mission.

ประเทศอินเดียจะได้เงินราว 460 พันล้านรูปี (10 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อปลูกป่าไม้ใหม่ในช่วงทศวรรษนี้ รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของต้นไม้ในป่าด้วย  นี้เป็นแผนงานที่ได้รับอนุมัติ โดยสภาของนายกรัฐมนตรีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เป้าหมายว่าจะได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาต่อไป เป็นภารกิจสำคัญหนึ่งใน
8 ภารกิจ สำคัญของชาติ คือ National Mission for a Green India ที่จะเริ่มในปี 2012 เป็นต้นไป

แหล่งที่มา :
Forest mission. (2011). Seven days : The News in  brief. เนเจอร์., 471 (7336), 10 – 11.

Share
ข้อตกลงทางนิวเคลียร์ Nuclear Agreement
Dec 14th, 2010 by rungsima 27 views

เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์   ฉบับ 9  ธันวาคม 2553   หมวดธุรกิจ

ตามข้อตกลงที่เป็นชุดในเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศฝรั่งเศส กับประเทศอินเดีย  ที่ประกาศเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม คือ อินเดียตกลงให้บริษัทด้านพลังงานของ ฝรั่งเศส ชื่อ Areva  ทำการสร้างปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 2 แห่ง ในรัฐ Maharashtra ของอินเดีย กำหนดแล้วเสร็จในปี 2018 ด้วยมูลค่าราว $US 9.3 ล้านเหรียญ
อินเดียมีแผนงานว่า จะสร้างปฏิกรณ์นิวเคลียร์อีก 20 แห่ง เพื่อทำการผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวน 6 กิกาวัตต์ (คิดเป็นความต้องการเพียง ร้อยละ 10 ของปี 2035)
บริษัท Areva ตังใจจะสร้างให้สำเร็จ 6 แห่ง และบริษัทนิวเคลียร์ที่เป็นของรัฐบาลของประเทศรัสเซีย ได้ทำข้อตกลงเบื้องต้นที่จะทำการจำหน่ายอย่างต่ำสุด 12 แห่ง

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง 7 วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์  ฉบับที่ 7325   ช่วงวันที่ 3  – 9 ธันวาคม  2553

Share
KM กับ Call Center: กรณี KCC-KMS ของอินเดีย
Nov 30th, 2010 by supaporn 60 views

D.K. Saini (Deputy Director, National Productivity Council, India) จากประเทศอินเดีย ผู้เข้าร่วมโครงการ Study Meeting on Knowledge Management in Public Sector ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2553 ณ เมืองชุนชอน ประเทศเกาหลีใต้ นำเสนอ Kisan (Farmer’s)  Call Center (KCC) & KM System ซึ่งเป็นการนำการจัดการความรู้ผ่านระบบ Call Center เพื่อให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรกรรมแก่ชาวนา ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.stks.or.th


Share
การแถลงผลงานและนโยบายปี 2551 ของประธานาธิบดีบุช
Nov 24th, 2010 by wilailuck 29 views

ประธานาธิบดีบุชเสนอให้มีการลงทุนในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทันสมัยและพลังงานที่เกิดใหม่ได้ในรถยนต์และรถบรรทุกในอนาคต ตลอดจนการจัดตั้งกองทุนนานาชาติเทคโนโลยีสะอาดขึ้นใหม่เพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนา เช่น อินเดียและจีนใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานที่สะอาดและยังสนับสนุนการดำเนินการให้แล้วเสร็จในข้อตกลงนานาชาติที่ช่วยชะลอ หยุด และลดการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก จะสัมฤทธิ์ผลหากทุกประเทศ Major economy มีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามสหรัฐฯ มีพันธกรณีในด้านความมั่นคงทางพลังงานและการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ดีที่สุดสำหรับสหรัฐฯ ได้แก่ การดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นและการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/343—-12551

Share
ความผูกพันสหรัฐอเมริกากับอินเดีย
Nov 17th, 2010 by rungsima 40 views

(US-India ties)

เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์    ฉบับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553   หมวดนโยบาย
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บารัก โอบามา ได้เดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ ประเทศอินเดีย  จากนั้นมีคำประกาศจากคณะผู้บริหารของโอบามา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ว่า สหรัฐอเมริกากำลังทบทวนอาจหยุดการควบคุมการส่งออกสินค้าเทคโนโลยี ด้านป้องกันประเทศและสินค้าด้านอวกาศ ที่ส่งออกไปยังอินเดียลง และอาจปฏิรูปเรื่องการควบคุมในการส่งออก  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันใกล้ชิดยิ่งขึ้น ระหว่าง 2 ประเทศ
หลังจากที่ประเทศอินเดียถูกควำบาตร จากสหรัฐอเมริกา ในเรื่องการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง  มาตั้งแต่ปี 1998 ในเรื่อง การสะสมอาวุธนิวเคลียร์

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง 7 วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์ ฉบับที่ 7321  ฉบับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

Share
คฤหาสน์ Anand Bhavan
Sep 27th, 2010 by titima 330 views

สถานที่เกิดและที่อยู่อาศัยของผู้นำทางการเมืองคนสำคัญของอินเดีย และศูนย์กลางกิจกรรมทางการเมืองที่ที่เคยต้อนรับ และเป็นที่ทำงานของ มหาตมา คานธี มหาบุรุษผู้ต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวอินเดีย

Read the rest of this entry »

Share
ชีวิตหลังความตายตามความเชื่อของชาวจีนที่คุณอาจไม่เคยรู้
Feb 2nd, 2010 by kanjana 441 views

National Geographic ปีที่ 9 ฉบับที่ 103 เดือนกุมภาพันธ์ 2553
พบกับบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

  • ชีวิตหลังความตายตามความเชื่อของชาวจีนกับประเพณีเซ่นไหว้บรรณบุรุษในเทศกาลเช็งเม้งที่คุณอาจไม่เคยรู้
  • ความหลากหลายทางชีวภาพแบบย่อส่วนในระบบนิเวศน์ต่างๆกัน
  • ความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรอาหารของไทย คือโอกาสสู่ความมั่งคั่ง จริงหรือ?
  • ชนเผ่าเร่ร่อน 80 ล้านคนของอินเดีย จะทำอย่างไรเมื่อความยากจนบีบบังคับให้ละทิ้งวิถีเก่าแก่นับร้อยปี ไปสู่โลกสมัยใหม่?
  • หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีความเครียด มารู้จักกลไกการทำงานของความเครียด เพื่อให้รู้เท่าทันและไม่
    ตกเป็นเหยื่อ
  • มองลึกสู่มุมมืดของห้วงอวกาศที่ชัดเจนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนกับกล้องโทรทัศน์อากาศฮับเบิลที่ไฉไลกว่าเดิม

20100204-jlpr-feb-01

สนใจบทความที่น่าสนใจของ National Geographic ฉบับภาษาไทยทั้งใหม่และเก่า ได้ที่ ห้องสมุดกลาง สวทช.

Share
มัมมี่ เพื่อนแท้สู่สัมปรายภพ
Nov 5th, 2009 by supaporn 281 views

20091105-ng-novเพื่อนแท้สู่สัมปรายภพ: ในอียิปต์โบราณ มัมมี่สัตว์ได้รับการถนอมรักษาอย่างดีในฐานะเพื่อเดินทางสู่โลกหน้า

ฝนพร่างพรมแดนภารตะ: เกษตรกรอินเดียกับทางเลือกใหม่ในการใช้ประโยชน์จากน้ำฝน

อัศจรรย์แห่งชีวิตบนคมมีด: ป่าหินปูนในมาดากัสการ์เป็นแหล่งพักพิงของส่ำสัตรว์และพืชพรรณหายาก

โซมาเลียที่ย่อยยับ : ประเทศที่ติดอันดับชาติที่ล้มเหลวที่สุดในโลกจะสามารถฟื้นตัวได้หรือไม่

เพลิงเวหา นามนกกระเต็น : ชมภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจของนกกระเต็นตัวน้อยสีสันเจิดจ้าและปราดเปรียว

แอ่งเกลืออีสาน : มรดกความเค็มใต้แผ่นดินอีสาน คือ ขุมทรัพย์ล้ำค่าหรือทุกขลาภกันแน่

(ที่มา: หน้าสารบัญ National Geographic ฉบับภาษาไทย พฤศจิกายน 2552 ปีที่ 9 ฉบับที่ 100)

Share
ไทย ติด 1 ใน 10 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอนำเข้าสหรัฐฯ
May 11th, 2009 by supaporn 521 views

จีนเป็นประเทศที่ผลิตสิ่งทอส่งเข้าสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนไทยเป็นอันดับ 9 นอกนั้น ล้วนแต่เป็นประเทศในเอเชียและละตินอเมริกา Read the rest of this entry »

Share
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Apr 11th, 2009 by supaporn 594 views
ประเทศ สัดส่วนของไฟฟ้า จำนวนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ฝรั่งเศส 77% 59
เกาหลีใต้ 35% 20
ญี่ปุ่น 28% 55
สหรัฐอเมริกา 19% 104
รัสเซีย 16% 31
สหราชอาณาจักร 15% 19
อินเดีย 3% 17
จีน 2% 11

จากตารางข้างบนจะเห็นว่าประเทศฝรั่งเศสมีสัดส่วนของไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์สูงสุด (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ปี 2008) นับตั้งแต่วิกฤติการณ์น้ำมันในทศวรรษ 1970 ทำให้ฝรั่งเศสสร้างเครือข่ายเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใน 20 แห่ง ที่ปัจจุบันผลิตไฟฟ้าได้เกือบสี่ในห้าของกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ

ข้อมูลจาก: National Geographic ฉบับภาษาไทย 8,91 (ก.พ. 52) : 16

Share
Initiatives for Open Source Software
Jan 26th, 2009 by supaporn 573 views

จั่วหัวมาแบบนี้ ขอบอกก่อนว่า เป็นของประเทศอินเดียนะคะ เพราะอินเดียช่างเป็นประเทศที่ใช้ Open Source กันอย่างแพร่หลายและอย่างเข้มข้นมาก ถึงขนาดตั้ง Open Source Software Resource Centre (OSSRC) โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง IBM ที่อินเดีย และ Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) ที่เมืองมุมไบ  และ Indian Institute of Technology ในบอมเบย์ จุดประสงค์ก็คือ ผลักดันให้เกิดการพัฒนา OSS สนับสนุนการใช้มาตรฐานแบบเปิด (Open standard) ในอินเดีย พัฒนาโครงการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยี OSS ให้มีคุณภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนา ประยุกต์ใช้และเผยแพร่ solution ต่างๆ การศึกษา และเนื้อหาที่ใช้มาตรฐานแบบเปิดในการสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจของอินเดีย เพราะฉะนั้น OSSRC จึงถูกคาดหวังว่าเป็นศูนย์กลางสำหรับกิจกรรมทางโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ของอินเดียเลยทีเดียว

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa