»
S
I
D
E
B
A
R
«
ทานน้ำตาลมากอาจส่งผลให้ “โง่” ได้
Jul 12th, 2012 by Valaiporn Changkid 59 views

ภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

นักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาฯ ระบุว่า อาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลในปริมาณสูง อาจจะมีส่วนทำลายระบบความจำและความสามารถทางการเรียนรู้ของผู้บริโภคได้ เฟอร์นันโด โกเมซ-พินิลลา นักวิจัยจาก David Geffen School of Medicine สหรัฐอเมริกา ได้ทำการศึกษาและเปรียบเทียบโดยใช้หนูทดลอง 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้กินน้ำที่ผสมน้ำตาลฟรักโทส และกลุ่มที่ 2 ให้กินอาหารที่ผสมโอเมกา-3 ติดต่อกันเป็นเวลา 6 สัปดาห์ จากการทดลองดังกล่าวพบว่าหนูที่ดื่มน้ำผสมน้ำตาลฟรักโทสหาทางออกจากเขาวงกตที่นักวิจัยสร้างขึ้นได้ช้ากว่าหนูที่กินอาหารที่ผสมโอเมกา-3 ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าสมองของหนูกลุ่มที่ 1 มีประสิทธิภาพแย่กว่าหนูทดลองในกลุ่มที่ 2 นอกจากนี้หนูกลุ่มที่ 1 ยังมีระดับไตรกลีเซอไรด์ กลูโคส และอินซูลิน มากกว่าหนูในกลุ่มที่ 2 ซึ่งจะทำให้หนูเหล่านี้เข้าสู่ภาวะต่อต้านอินซูลิน ผลก็คือ เมื่อร่างกายอยู่ในภาวะนี้อินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่คอยลดระดับน้ำตาลในเลือดก็จะด้อยประสิทธิภาพลง และส่งผลเสียต่อ “ฮิปโปแคมปัส” หรือเซลล์สมองที่ดูและในส่วนของระบบความจำระยะสั้นและระยะยาว

รายการอ้างอิง : “Health Trips : นักวิจัยสหรัฐฯ เตือน ทานน้ำตาลมาก อาจทำให้โง่ลงได้” a day bulletin. 39. 6-12 มิถุนายน 2555.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa