»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดการความรู้ : กรณีศึกษาของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
Sep 6th, 2010 by titima 2,873 views

กรณีศึกษาการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยคุณพรเทพ จรัสศรี KM Manager SCG

Read the rest of this entry »

Share
3 องค์กรยักษ์ใหญ่กับวิธีบริหารจัดการนักวิจัยอย่างมืออาชีพ (ตอนจบ)
Sep 8th, 2009 by titima 420 views

จากตอนที่แล้วที่ได้เสนอถึงวิธีบริหารจัดการนักวิจัยของ NASA ซึ่งจะเหมือนหรือแตกต่างกับบริษัทเอกชนอย่าง IBM บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ Lucent-Bell Labs เจ้าของกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่
Read the rest of this entry »

Share
3 องค์กรยักษ์ใหญ่ กับวิธีบริหารจัดการนักวิจัยอย่างมืออาชีพ
Sep 7th, 2009 by titima 601 views

สำหรับองค์กรที่ดำเนินงานด้าน R & D เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วงชิงพื้นที่ทางการตลาด หรือมีตัวชี้วัดที่ต้องส่งมอบ เพื่อตอบโจทย์ แต่จะทำอย่างไรให้ทีมงานของเราที่มีนั้นเหนือไปอีกขั้น เพื่อผลลัพธ์ที่คุ้มค่า เรียนรู้วิธีบริหารจัดการนักวิจัยจาก 3 องค์กรอย่าง NASA IBM และ Lucent-Bell Labs
Read the rest of this entry »

Share
องค์กรแห่งการเรียนรู้(6)
Feb 10th, 2008 by Faci' 488 views

The Benefits of Silence

เมื่อครั้งก่อนได้นำเรื่อง The Left Hand Column มานำเสนอเป็นการแนะนำวิธีการปรับปรุงการสื่อสารในองค์กรในการที่จะก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบ ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติด้วยการบันทึกสิ่งที่เราได้พูดกับคนอื่นลงใน column ขวาและบันทึกสิ่งที่อยู่ในความคิดแต่ไม่ได่พูดออกมาอยู่ใน column ซ้าย ซึ่งบางครั้งหรือบ่อยครั้งเราจะเห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นในตัวเราสิ่งที่เราพูดไม่ใช่สิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราคิดแต่ไม่ได้พูด จะทำอย่างไรที่จะพูดอย่างที่คิดหรือสื่อให้คนอื่นเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของเราโดยไม่มีผลกระทบ

วันนี้ผมขอนำ The Benefits of Silence ของท่าน Thich Nhat Hanh มาฝากครับซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ไม่แตกต่างจากกันนัก ท่านนิช ทัช ฮัน กล่าวว่า ถ้าเราใช้วิธีการบันทึกสิ่งที่อยากพูดลงในกระดาษโน๊ตแล้วทิ้งไว้สักสองวัน จึงค่อยกลับมาอ่านใหม่บางครั้งเราจะตกใจว่านี่คือสิ่งที่เราคิดจะพูดจริงๆหรือ การฝึกปฏิบัติเช่นนี้จะทำให้จิตใจเราปรับสภาพให้สามารถคิดไตร่ตรองในสิ่งที่จะพูดและผลกระทบจากการพูดออกไป

ครั้งหนึ่งท่านฝึกให้แม่ชีรูปหนึ่งซึ่งมักจะมีคำพูดกระทบกระทั่งคนอื่นๆอยู่สมอ โดยให้พูดแค่ 3 ประโยคเป็นเวลา 3 เดือนและ 3 ประโยคนี้จะพูดกี่ครั้งก็ได้ 3 ประโยคนี้ได้แก่

  1. Is there anything I can do for help you?
  2. Did you like what I did to help you?
  3. Would you have any suggestion that I can do it better?

สิ่งที่ได้รับจากการกระทำนี้ส่งผลให้คนอื่นมีความสุขเป็นการสร้างมิตรภาพเกิดขึ้นกับคนทุกระดับในองค์กร และสุดท้ายผู้ที่ได้รับความสุขที่สุดคือผู้กระทำนั่นคือตัวแม่ชีท่านนั้น หรือตัวเราเองถ้าเราลงมือปฏิบัติ

เราจะเริ่มกันเมื่อไหร่ดีครับ? 

Share
Learning Organization (4)
Jan 28th, 2008 by Faci' 865 views

The Left-Hand Column

Boss: งานที่ผมมอบหมายใหคุณเมื่อเดือนก่อน ผมต้องการได้รายงานปลายสัปดาห์นี้

น้อง: ได้ครับผม เป็นความรับผิดชอบของผมอยู่แล้วที่จะต้องทำให้เสร็จตามเวลา

(ในความคิดของน้อง): ทุกอย่างจะเอาให้ได้ตามใจหมด หารู้ไม่ว่างานบางอย่างมันมีขั้นตอนมากมายอย่างไร และความต้องการก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ)

สิ่งที่น้องคิดแต่ไม่ได้พูดออกไปเรียกว่า “Left-Hand Column” สิ่งที่คิดกับสิ่งที่พูดมักจะไม่เหมือนกันเพราะคนเราย่อมอยู่ในสังคมที่ไม่อยู่บนฐานของความจริงเสมอไป การพูดให้คนอื่นรับรู้ในสิ่งที่เราคิดย่อมมีทั้งผลบวกและลบในเวลาเดียวกัน ขึ้นอยู่กับคนที่เราสนทนาด้วยหรือสถานะการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้น The Left-Hand Column นั้นเป็นวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาในการสื่อสารระหว่างคนหรือกลุ่มคน เป็นหลักการอย่างหนึ่งขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่นำเสนอโดย Chris Argyris และ Donald A. Schon ในหนังสือชื่อ The Theory of Practice (1974, Jossey-Bass) และใน The Fifth Disciplines, page 195, The Fifth Disciplines Fieldbook, page 246 Read the rest of this entry »

Share
การแบ่งปันความรู้ด้วยการสร้าง CoPs (Community of Practices) จากประสบการณ์ของปตท. สผ
Dec 23rd, 2007 by supaporn 1,426 views

ผู้เขียน ได้เข้าร่วมฟังการเล่าประสบการณ์ของคุณสุกันยา วรรณเกษม ผู้จัดการอาวุโส ผ่ายศึกษาและพัฒนาความรู้เทคนิค บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งคุณกันยา ได้เล่าถึงประสบการณ์การจัดการความรู้ของบริษัท ปตท. ให้ฟังได้อย่างน่าสนใจว่า Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa