»
S
I
D
E
B
A
R
«
เทคโนโลยีไดโอดเปล่งแสง (LED) และโอกาสของไทย
Aug 25th, 2012 by boonkiat 111 views

วันที่ 23 สิงหาคม 2555 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะ ได้เข้านำเสนอข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ที่อาคารรัฐสภา ๓ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีไดโอดเปล่งแสง (LED) และโอกาส ของไทย” โดยเนื้อหาหลักได้กล่าวถึง องค์ความรู้ด้าน LED การ ประยุกต์ใช้งาน สถานภาพและโอกาสของอุตสาหกรรม แนวทางสนับสนุนการวิจัยพัฒนา ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม LED ของไทย (ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ)

ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีให้ความสนใจต่อเรื่อง LED อย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันได้เริ่มมีการนำ LED มาใช้งาน กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยในที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างขีด ความสามารถของประเทศเพื่อการต่อยอดในอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรฐาน LED ในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่นำ LED ไปใช้งาน

นอกจากนี้ ทางกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้เรียนเชิญผู้ แทนจากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ LED ในครั้ง นี้ด้วย

Share
หลอดไฟ วิทยาการสร้างโลกสว่างไสว
Feb 2nd, 2010 by kannika burawong 376 views

20100204-jlpr-feb-02Update ฉบับที่ ๒๖๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๓ จะพาคุณไปพบกับข่าวสาร วิทยาการสมัยใหม่จากทั่วทุกมุมโลก การเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟ วิทยาการสร้างโลกให้สว่างไสว จากการใช้แสงไฟจากสันดาปเผาไหม้ กลายเป็นหลอดไฟดวงกลมส่งแสงเหลืองแดง พัฒนาต่อเนื่องมาเป็นหลอดไฟสีขาวที่เราใช้จนถึงทุกวันนี้ ต่อด้วยเรื่องราวของคนรักสุขภาพ”ความเข้าใจผิดเรื่องแคลอรี : ทำไมฉลากอาหารจึงผิด” พลิกโฉม..กำจัดโรคร้ายจากไวรัส ตามติดแนวคิดใหม่เกี่ยวกับระบำสื่อสารของผึ้ง ปิดท้ายด้วย “อัจฉริยะสร้างได้ จริงหรือ?” และร่วมค้นหาคำตอบว่าทำไมสีแดงจึงเป็นสัญลักษณ์ในวันแห่งความรัก?ทำไมนักกีฬาระดับโลกอย่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หรือลิเวอร์พูลจึงใช้ชุดทีมสีแดง?

สนใจหาคำตอบได้ที่ ห้องสมุดกลาง สวทช.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa