»
S
I
D
E
B
A
R
«
พบโมเลกุลสำคัญที่ทำให้เจ็บปวดจากผิวหนังไหม้
Jul 25th, 2012 by wanutwira 52 views

เมื่อผิวหนังของมนุษย์สำหรับกับสิ่งที่ส่งผลให้ตอบสนองอย่างรุนแรง เกิดเป็นอาการเจ็บปวดนั้น ร่างกายจะมีโมเลกุลชนิกหนึ่งที่ควบคุมความรู้สึกเจ็บปวดจากการผิวหนังไหม้อาจจะช่วยให้นักวิจัยสามารถค้นพบยาตัวใหม่ในการต่อกรกับความเจ็บปวดอื่นๆ ที่มีเงื่อนไขร่วมกัน เช่น โรคข้ออักเสบ

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa