»
S
I
D
E
B
A
R
«
เครื่องตรวจสีเชิงคุณภาพ (E-EYE)
Sep 25th, 2012 by wanutwira 57 views

เครื่องตรวจสีเชิงคุณภาพ (E-EYE) มีหลักการทำงานของเครื่องตรวจสีเชิงคุณภาพ คือ เมื่อเซนเซอร์ได้รับแสงที่สะท้อนจากวัตถุตัวอย่างสีที่ต้องการตรวจสอบ จะเกิดสัญญาณไฟฟ้าที่จำเพาะส่งไปยังหน่วยประมวลผล เพื่อเปรีบเทียบกับข้อมูลที่เครื่องจดจำไว้ ว่าเป็นข้อมุลเดียวกันหรือไม่ การตรวจวัดใช้เพียงไม่กี่วินาทีในการวิเคราะห์ผลเพื่อตอบว่าเป้นสีที่ต้องการหรือไม่ และอาศัยหลักการสะท้อนของแสงจากพื้นผิวนี้เองเครื่องจึงสามารถแยกแยะความต่างของพื้นผิวได้ ไม่ต่างจากดวงตาของมนุษย์ ความโดดเด่นของอุปกรณ์ดังกล่าว คือความธรรมดาที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ด้วยหลักการทำงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และเทคนิคการประมวลผลเฉพาะ แบบวิเคราะห์คอมโพเนนท์สำคัญ (Principal Component Analysis) ช่วยเสริมให้เครื่องสามารถแยกความแตกต่างของสีได้ แม้มีความต่างกันเล็กน้อย เครื่องตรวจสีเชิงคุณภาพที่พัฒนาขึ้นนี้ จึงมีต้นทุนต่ำ แต่ความละเอียดในการวัดและความแม่นยำสูง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Share
ทำไมขอบด้านนอกของหนังสือปกอ่อนบางเล่มมีสี
Jul 8th, 2011 by kusa 62 views

ในยุคแรกๆ ของการผลิตหนังสือปกอ่อนนั้น คุณภาพของกระดาษต่ำมาก โดยเฉพาะกับกระดาษหนังสือพิมพ์ ผู้บริโภคต่างปฏิเสธกระดาษที่เปื่อยยุ่ยแถมมีสีซีดจาง ผู้ผลิตหนังสือเกิดปิ๊งไอเดีย “การย้อมสี” ซึ่งทำให้กระดาษดูสดใส สวยงาม และที่สำคัญกว่านั้น ทำให้หนังสือสามารถวางขายบนชั้นได้นานกว่า สำนักพิมพ์บางแห่งได้ใช้สีเดียวต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทั้งนี้เป็นความพยายามเพื่อให้หนังสือจากสำนักพิมพ์จดจำได้ง่าย เป็นเวลายาวนานที Read the rest of this entry »

Share
รางวัลนวัตกรรมระดับชาติ ประจำปี 2553
Dec 1st, 2010 by wilailuck 81 views

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศและมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553 เป็นปีที่หก โดยแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจซึ่งในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นแปดผลงาน จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 131 ผลงาน ดังนี้
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม
รางวัลชนะเลิศได้แก่ ผลงาน แฮลเซี่ยน ข้อเข่าและขาเทียมแบบสี่จุดหมุน โดยบริษัทแฮลเซี่ยน เมทอล จำกัด  เป็นผลิตภัณฑ์ข้อเข่าและขาเทียมแบบมีจุดหมุนสี่ตำแหน่งเพื่อให้เหมือนกับเข่าของมนุษย์จริง ใช้ Needle Bearing ซึ่งมีความแข็งเพื่อลดการสึกหรอในชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวและมีความลื่นเพื่อลดแรงเสียดทาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้แก่ นมข้าวอะมิโนสำหรับทารกที่แพ้นมทุกชนิด โดยศูนย์รักษาทารกแพ้โปรตีนในนมวัวหน่วยโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มีสองผลงานคือ มิตรผลโมเดล นวัตกรรมการจัดการไร่อ้อยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรรม จำกัด (กลุ่มน้ำตาลมิตรผล) และ Hospital OS ระบบบริหารงานโรงพยาบาลชุมชน โดยบริษัทโอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ
รางวัลชนะเลิศได้แก่ TextPro กระดาษเพื่องานพิมพ์หนังสือแบบเรียน โดยบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด โดยพัฒนากระบวนการฟอกเยื่อในกระบวนการผลิตให้ได้เยื่อที่มีความพิเศษ เมื่อนำไปผลิตเป็นหนังสือเรียนจะทำให้น้ำหนักเบาลงร้อยละ 21 มีค่าความสว่างที่เหมาะสม ถนอมสายตา ช่วยให้สุขภาพตาของนักเรียนไม่เสื่อมเร็ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้แก่ เบเยอร์คูล ยูวี ชิลด์  สีสะท้อนความร้อนและรังสียูวี เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร โดยบริษัทเบเยอร์ จำกัด
ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มีสองผลงานคือ ระบบการผลิตกล้วยไม้ส่งออกทางเรือในห้องมืดปรับอากาศ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรออคิดส์ และ พลาสติกคอมพาวด์สำหรับการผลิตสายไฟเพื่อความปลอดภัย โดยบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
แหล่งที่มา: “รางวัลนวัตกรรมระดับชาติ ประจำปี 2553″. Update 25, 277 (ต.ค.2553) : 123.

Share
ความหมายของสี
Nov 20th, 2009 by titima 445 views

เรียนรู้ความหมายของสี องค์ประกอบที่สำคัญของงานศิลปะ ที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความรู้สึก และจิตใจ เพื่อใช้ในการสื่อความหมาย หรือใช้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ…อ่านฉบับเต็ม

Share
เครื่องอ่านค่าสี
Oct 18th, 2009 by supaporn 595 views

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดย รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว สถาพร จันทร์หอม และบุญส่ง สุตะพันธ์ ได้พัฒนา เครื่องอ่านสีสำหรับวัดความเข้มข้นของสารเคมี เพื่อใช้ในการตรวจวัดหาปริมาณสารเคมี หรือสารตกค้างในอาหารหรือยา โดยสามารถใช้งานกับชุดทดสอบได้หลายชนิด และสามารถปรับเปลี่ยนเครื่องมือให้เหมาะสมกับชุดทดสอบที่มีการพัฒนาขึ้นใช้เองในประเทศ ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาชุดทดสอบขึ้นใช้เองในประเทศทำได้ง่ายขึ้น มีราคาไม่แพง และมีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ เนคเทค ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับบริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด และได้จดอนุสิทธิบัตรเรื่อง เครื่องอ่านค่าสีสำหรับวัดความเข้มข้นของสารเคมี และวิธีการอ่านค่าสีเพื่อหาความเข้มข้นของสารเคมี อีกด้วย

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa