»
S
I
D
E
B
A
R
«
อาหารประจําชาติอาเซียน
Sep 6th, 2012 by wanutwira 3,613 views

อาหารประจำชาติอาเซียนนั้น ถือเป็นอีกสีสันหนึ่งของการแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ เพราะอาหารสามารถสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ได้เป็นอย่างดี อย่างที่มีคนกล่าวไว้ว่า ถ้ามาประเทศนั้น ประเทศนี้ หากไม่ได้มารับประทานอาหารสิ่งนี้แล้ว เหมือนมาไม่ถึง เป็นต้น ดังนั้นจึงอยากจะนำทุกคนมาทำความรู้จักอาหารของประเทศต่างๆ ในอาเซียนกัน ว่าเขามีอาหารประจำชาติที่บอกความเป็นประเทศของเขาอย่างไร รวมไปถึงบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าอาหารประจำประเทศไทยของเราคืออาหารจานใดนั้น วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกัน เผื่อว่ากลางวันนี้ หรือเย็นนี้ อาหารที่ได้แนะนำเหล่านี้อาจจะเป็นอาหารมื้อถัดไปก็ได้ค่ะ

Read the rest of this entry »

Share
ชุดประจำชาติอาเซียน
Sep 4th, 2012 by wanutwira 96,623 views

เครื่องแต่งกาย หรือชุดประจำชาตินั้น สามารถเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆ ที่มีแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิอากาศ ทำเลและที่ตั้ง ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ศาสนา สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมไปถึงสภาพงานและอาชีพ ดังนั้นเพื่อให้รู้จักกับประเทศในอาเซียนกันมากขึ้น วันนี้จึงนำชุดประจำชาติมาให้ได้ทำความรู้จักกัน ดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
“สามล้อ” ยานพาหนะท้องถิ่นของประเทศอาเซียน
Sep 4th, 2012 by wanutwira 8,055 views

หากกล่าวถึงยานพาหนะที่อยู่คู่กับคนเอเซียอย่างเราๆ มาช้านาน รับรองว่าบนสายทางของการเดินทาง หลากหลายพาหนะที่นำไปสู่จุดหมายต้องมีคนกล่าวถึง “สามล้อ” หรือชื่อเรียกอื่น เช่น สามล้อพ่วงข้าง สามล้อเครื่อง ซาเล้ง สามล้อแดง ตุ๊ก-ตุ๊ก สามล้อเครื่องยนต์ สกายแล็บ ฯลฯ รวมอยู่ในเหล่ายานพาหนะเป็นแน่ เพราะสามล้อนั้น เป็นอีกวิถีหนึ่งของการเดินทางของคนในยุคก่อน ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป ในปัจจุบันอาจจะมีหลงเหลือให้เดินบ้างประปราย แต่สายทางของสามล้อยังคงผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในประเทศอาเซียนหลายๆ ประเทศ นอกจากนี้ ปัจจุบันยังนำสามล้อมาประดิษฐ์เพื่อที่จะประยุกต์ให้เข้ากับวิชาชีพได้อย่างกลมกลืนอีกด้วย

Read the rest of this entry »

Share
ความร่วมมือเรื่องสื่อดิจิทัลระหว่างประเทศจีนกับสิงคโปร์
May 5th, 2011 by rungsima 35 views

China-Singapore Digital Media Cooperation
เป็นบทความคอลัมน์ความร่วมมือกับนานาชาติ จากจดหมายข่าว China Science and Technology Newsletter  ฉบับเดือน มีนาคม 2011 เลขที่ 612

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จีน ร่วมกับหน่วยงานการพัฒนาสื่อของประเทศสิงคโปร์ (The Media Development Authority of Singapore)  ได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการริเริ่มร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนา เรื่องสื่อดิจิทัลที่มีการโต้ตอบ (Interactive digital media)  ถือเป็นเครื่องหมายสำคัญในการร่วมมือระหว่าง  2 ประเทศ โดยได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้กำลังใจและสนับสนุนความร่วมมือของหน่วยงานระดับ มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัย  บริษัทผู้ผลิตที่มีศักยภาพ  รวมถึงเชื่อมโยงก่อให้เกิดอุตสาหกรรมในเรื่องนี้  ความร่วมมือในขั้นริเริ่มนี้วางแผนชักชวนโครงการจากผู้ประมูลที่มีศักยภาพ ในจำนวน 5 โครงการในแต่ละปี
แต่ละโครงการมีเวลาดำเนินการสูงถึง 3 ปี  การเปิดรับชักชวนจะเริ่มต้นเปิดในอนาคตอันใกล้นี้  ผู้สนใจสามารถยื่นขอร่วมโครงการขอรับคู่มือและแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ของจีนและที่หน่วยงาน China International S&T Cooperation

บรรณานุกรม: The Ministry of Science and Technology  People’s Republic of  China “China-Singapore Digital Media Cooperation” China Science and Technology Newsletter  No.612 (March 10, 2011)

Share
KM Experiences in IE Singapore
Nov 14th, 2010 by supaporn 86 views

IE Singapore หรือ International Enterprise Singapore มีสาขาอยู่หลายประเทศทั่วโลกด้วยการที่ต้องทำหน้าที่สนับสนุนให้มีการลงทุนของต่างประเทศเพือให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ IE Singapore เองก็มีการจัดการความรู้ หรือ KM ด้วยเช่นกัน  ด้วยเหตุผล:

Read the rest of this entry »

Share
ไบออนิกส์ : อวัยวะเทียมรุ่นใหม่ทำให้ผู้พิการกลับมาเหมือนเดิม
Jan 9th, 2010 by supaporn 334 views

100106-nationalgeographic-thaiNational Geographic ฉบับภาษาไทย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๓ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๐๒ ยังคงอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเหมือนเดิม พบกับ

  • ไบออนิกส์ อวัยวะเทียมรุ่นใหม่ล่าสุดที่สร้างปาฏิหาร์ยด้วยการทำให้ผู้พิการกลับมากใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้ง
  • ทำไมเกาะเล็กๆ อย่างสิงคโปร์จึงกลายเป็นเสือเศรษฐกิจของโลกภายในไม่กี่สิบปี
  • ตามล่าหินดวงจันทร์ หินดวงจันทร์ที่เคยเป็นของสะสมหายากอาจกลายเป็นของที่ใครๆ หาซื้อได้ เมื่อองค์การนาซาเตรียมส่งยานอวกาศกลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้ง
  • เพราะเหตุใดประเทศที่ใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลสูงที่สุดในโลก กลับล้าหลังในเรื่องประกันสุขภาพ
  • พบกับความลับของมัมมี่ จากเทคโนโลยีการถ่ายภาพทางการแพทย์อย่างเอกซเรย์และซีทีสแกน ช่วยให้นักโบราณคดีไขปริศนาเก่าแก่เกี่ยวกับมัมมี่โบราณโดยแทบไม่แตะต้องรบกวนมัมมี่เลย

สนใจบทความต่างๆ ของ National Geographic ฉบับภาษาไทยเล่าล่าสุดและตามหาบทความเก่าๆ ได้ที่ ห้องสมุดกลาง สวทช.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa