»
S
I
D
E
B
A
R
«
Green NSTDA Green Tips. (Vol.7)
Aug 21st, 2012 by wanutwira 93 views

รู้หรือไม่?

การเข้าประชุมตรงต่อเวลา สามารถช่วยลดโลกร้อนได้ในแต่ละวันของการทางาน เพื่อนๆ หลายคนอาจต้องมีการจัดประชุม หรือนาเสนอกลุ่มย่อยกันอยู่บ่อยครั้ง ห้องประชุมในสานักงานที่เห็นว่ามีจานวนมาก แต่บ่อยครั้งมักถูกจับจองใช้งานกันตลอดเวลาทุกครั้งของการประชุม เพื่อนๆ สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดพลังงานและลดโลกร้อนไปพร้อมๆ กันได้ เพียง… (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share
Green NSTDA Green Tips. (Vol.6)
Aug 21st, 2012 by wanutwira 63 views

รู้หรือไม่?

ในแต่ละปี สวทช. มีค่าไฟฟ้าสูงถึงปีละราว 70 ล้านบาท (ลบ.) (ปี ’54 ราว 70 ลบ., ปี ’53 ราว 76 ลบ. และปี ’52 ราว 68 ลบ.) สาหรับเครื่องใช้สานักงานที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เราสามารถมีส่วนร่วมในลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ง่ายๆ โดยใช้ทรัพยากรของระบบอย่างประหยัด และการตั้งค่าระบบประหยัดพลังงานให้เหมาะสม เพียงเพื่อนๆ… (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share
Green NSTDA Green Tips. (Vol.5)
Aug 21st, 2012 by wanutwira 34 views

รู้หรือไม่?

คนไทยบริโภคกระดาษ 56 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 13% ต่อปี นับตั้งแต่ปี 46 – 50* จากข้อมูลการใช้กระดาษของ สก. และ ศจ. ตั้งแต่เดือน ม.ค. – มิ.ย. 55 มีการเบิกกระดาษมากถึง 2,762 รีม ดังนั้น การใช้กระดาษให้คุ้มค่าจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อนๆ สามารถมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน หรือ Paperless ได้เพียง… (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share
Green NSTDA Green Tips. (Vol.4)
Aug 21st, 2012 by wanutwira 104 views

รู้หรือไม่?

สานักงานของเรามีตลาดนัดบ่อยๆ การหันมาใช้ถุงผ้าไปช้อปปิ้งแทนการใช้ถุงพลาสติกย่อมจะช่วยลดโลกร้อนได้ แต่หากทุกครั้งที่เราซื้อของยังใส่ถุงพลาสติกเหมือนเดิมแล้วก็นำไปใส่ในถุงผ้าอีกที แบบนี้มันก็ไม่ได้ช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกเลยนะ “ถุงผ้า” ช่วยลดโลกร้อนได้… ด้วยวิธี Reuse ใช้ซ้ำ ซ้ำ ซ้ำ เลิกพฤติกรรม “ถือถุงผ้าไปใส่ถุงพลาสติก” วิธีการง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ทุกคนทำได้เพียง… (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share
เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่น P02
Aug 14th, 2012 by Valaiporn Changkid 350 views

ดร.พันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เนคเทคจับมือเอกชนต่อยอดงานวิจัยเพื่อคนพิการ เปิดตัว “เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่น P02” ขนาดพกพา ปรับระยะการฟังได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน

ดร.พันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค เปิดเผยว่า เนคเทคร่วมกับบริษัทไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด เปิดตัว เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่นพี 02 ( P02) ซึ่งร่วมกันวิจัยและพัฒนาขึ้นตั้งแต่ 2553 โดยเนคเทคเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์ ส่วน บ.ไอเมดฯ รับผิดชอบในการทำวิจัยการตลาด การออกแบบรูปลักษณ์ และการขึ้นรูปอุปกรณ์ห่อหุ้มพลาสติก รวมทั้งการศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตตามมาตรฐานทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม

Share
Green NSTDA Green Tips. (Vol.3)
Aug 14th, 2012 by wanutwira 30 views

 รู้หรือไม่?

ขยะขวดพลาสติกใสที่เราทิ้งกันทุกครั้งหลังดื่ม ถ้านามารวมๆ กัน 1 กิโลกรัม ขายได้ถึง 11.50 บาทเชียวนะ หรืออย่างกระป๋องน้าอัดลม ราคาสูงมาก ตกกิโลกรัมละ 31.50 บาทเลยทีเดียว เห็นแบบนี้แล้ว เรามาร่วมกันนาขยะที่มักทิ้งเสมอๆ จากที่บ้าน เข้าร่วม “โครงการขยะรีไซเคิล” ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกันดีกว่า… (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

    

Share
Green NSTDA Green Tips. (Vol.2)
Aug 14th, 2012 by wanutwira 87 views

รู้หรือไม่?

ในปีงบประมาณ 2554 สวทช. ของเรามีการใช้น้้าประปา 131,486.22 หน่วย (1 หน่วย คือ 1,000 ลิตร) คิดเป็นเงินกว่า 2.5 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2553 ที่มีการใช้น้้าประปา 10,258.32 หน่วยหรือประหยัดลงไปกว่า 1.8 แสนบาท (ที่ลดลงเพราะเรารดน้้าต้นไม้โดยใช้น้้าจากแหล่งธรรมชาติ รวมทั้งปัญหาน้้าท่วมใหญ่ในปีที่ผ่านมา) เรามาร่วมมือร่วมใจ ให้ปี 2555 นี้มีหน่วยการใช้น้้าลดลงอย่างต่อเนื่องกันดีกว่า เพียงเพื่อนๆ … (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share
Green NSTDA Green Tips. (Vol.1)
Aug 14th, 2012 by wanutwira 44 views

 รู้หรือไม่?

สวทช. ของเรามีการจัดทาโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) มาตั้งแต่ปี 2554 ผลการประเมิน CFO ในครั้งแรก พบว่า สวทช. มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมประมาณ 22,000 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี เกือบ 1 ใน 3 ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดใน สวทช. มาจากการใช้ไฟฟ้าถึงร้อยละ 79 วันนี้เพื่อนๆ สามารถมีส่วนร่วมในลดการใช้ไฟฟ้าทั้งที่บ้านและที่ทางานลงได้ง่ายๆ เพียง… (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share
เยาวชนโครงการ NSC2012 คว้ารางวัล”เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 7
Aug 9th, 2012 by Valaiporn Changkid 85 views

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานประกาศผลรางวัล “เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 7” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลงานที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้แก่ ผลงานของเยาวชน NSC2012 ในชื่อผลงานระบบตอบ สนองต่อสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชั่นและกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย สัญญาณไฟฟ้า เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต ของ นางสาวปิยะรัตน์ สุธรรมพิทักษ์ นายธาดา จิรจรัส นางสาวชุติมา ฉ.โรจน์ประเสริฐ นางสาวชนนิการต์ ง้วนประเสริฐ และ นายธันวา พัฒนพณิชกุล จากมหาวิทย่าลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
เอ็กซ์เรย์ทันตกรรม 3 มิติ ผลงานสุดล้ำของ สวทช.
Aug 7th, 2012 by wanutwira 114 views

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมการสาธิตใช้งานเครื่อง Dental CT หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมทางช่องปากและงานทันตกรรมเครื่องแรกที่ผลิตโดยฝีมือนักวิจัยไทยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สวทช. ที่ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Read the rest of this entry »

Share
2 ผลงาน NSC คว้ารางวัลชนะเลิศจากงานประชุมวิชาการเพื่อคนพิการ ณ ประเทศสิงคโปร์
Jul 26th, 2012 by Valaiporn Changkid 51 views

ผลงานจากโครงการ National Software Contest (NSC) จัดโดยเนคเทค ได้รับรางวัลชนะเลิศในเวทีระดับนานาชาติ iCREATe และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกที่แบ่งการแข่งขัน เป็น 2 สาขาและประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 สาขา คือ Inclusive Technology และ Inclusive Design

  • ผลงานที่ได้รับรางวัลในสาขา Inclusive Technology ได้แก่ ผลงาน “ระบบตอบสนองต่อสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชันและการกระตุ้นกล้ามเนื้อ ด้วยสัญญาณไฟฟ้าเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต” จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ Student Design Challenge 2012 ประเภท Inclusive Technology
  • ผลงานที่ได้รับรางวัลในสาขา Inclusive Design ได้แก่ ผลงาน “บ้านอัจฉริยะเพื่อผู้พิการ” จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ Student Design Challenge 2012 ประเภท Inclusive Design

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Share
สวทช.โชว์ผลงานเจ๋ง เอ็กซ์เรย์ทันตกรรม 3 มิติ
Jul 24th, 2012 by satapon 74 views

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมการสาธิตใช้งานเครื่อง Dental CT  หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมทางช่องปากและงานทันตกรรมเครื่องแรกที่ผลิตโดยฝีมือนักวิจัยไทยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สวทช. ที่ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สวทช.โชว์ผลงานเจ๋ง เอ็กซ์เรย์ทันตกรรม 3 มิติ

สวทช.โชว์ผลงานเจ๋ง เอ็กซ์เรย์ทันตกรรม 3 มิติ

Read the rest of this entry »

Share
การประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 (ตอนที่ 1)
Jul 5th, 2012 by Valaiporn Changkid 52 views

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 เป็นวันแรกของงานประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้อง Hall C โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ โดยมีหัวข้อหลักในการประชุมวิชาการฯ คือ “การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากสภาวะโลกร้อน :  มุมมองของห้องสมุด”

ช่วงแรกของการประชุมวิชาการฯ คือ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานเครือข่าย 3 หน่วยงาน

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานเครือข่าย
ประกอบด้วย (จากซ้าย) ผศ.สิทธิชัย บุษหมั่น รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ นางสาวยุพิน จันทร์เจริญสิน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share
กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับ สวทช. เปิดอบรมหลักสูตรการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์
Jun 18th, 2012 by suthiwan 94 views

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” (Carbon Footprint of Products: CFP)  ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 4-6  กันยายน  2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ของไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงการรับรองให้ติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการสร้างบุคลากรให้มีทักษะความรู้ และประสบการณ์ในการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสินค้า/บริการ ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์การขอรับรองการติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่อไปได้ อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาให้มาดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลการขอรับรองการการติดฉลากฯ

ขณะนี้มีประเทศต่าง ๆ กว่า 240 ประเทศ รวมทั้งประเทศคู่ค้าหลักของไทย ได้แก่ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และออสเตรเลีย ได้รณรงค์ให้สินค้าและบริการที่จำหน่ายในประเทศติดฉลากสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs สามารถสมัครขอรับการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 เพียง 40 รายเท่านั้น ค่าธรรมเนียม การสมัครจำนวน 2,000 บาท  สามารถดูรายละเอียดหรือติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1385

รายการอ้างอิง : Thai PBS NEWS. คต. ร่วมกับ สวทช. เปิดอบรมหลักสูตรการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์. สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 จาก http://news.thaipbs.or.th/content/คต-ร่วมกับ-สวทช-เปิดอบรมหลักสูตรการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์

Share
เทคโนโลยีไทยรอลงหิ้ง
May 24th, 2012 by pensiri 123 views

เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจเจลรักษาแผล ไขรำข้าวเคลือบผิวผลไม้ ตัวอย่างผลงานวิจัยที่รอคอยภาคธุรกิจนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคธุรกิจนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ ภายในงานประชุมวิชาการและการแสดงผลงานประจำปี (NAC 2012) หัวข้อ “รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” งานจัดถึงวันที่ 28 มี.ค.เป็นวันสุดท้าย ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa