»
S
I
D
E
B
A
R
«
มจธ.วิจัย“ดินไบโอ” ฮีโร่สิ่งแวดล้อม บล็อกสารพิษในดิน เก็บอาหารให้พืช
Apr 19th, 2012 by suthiwan 77 views

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมากเป็นอันดับที่ 48 ของโลก แต่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงเป็นอันดับ 5 ของโลก ซึ่งเป็นเหตุให้ผลิตผลมีการปนเปื้อนสารเคมีรวมถึงสารเคมีตกค้างในดินที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช ทำให้ดินเสื่อมสภาพลงและมากที่สุดคือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่บางพื้นที่ของประ เทศไทยต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งมากขึ้นเช่นนี้ โอกาสในการแพร่กระจายของสารเคมีในดิน และน้ำยิ่งเพิ่มมากขึ้น เป็นสิ่งที่ต้องการการป้องกัน และแก้ไขปัจ จุบันจึงมีหลายหน่วยงานให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว มีการนำเทคโนโลยีใหม่ เข้าจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นไม่เว้นแม้แต่ปัญหาดินเสื่อมโทรมจาการเกษตร ล่าสุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) คิดค้นนวัตกรรมในการกักเก็บสารพิษไว้ที่เดิม ในผลงาน “ดินไบโอ” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะมีคุณ สมบัติสามารถบล็อกสารพิษไว้ในดินอีกทั้งยังสามารถกักเก็บธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการปลูกพืชได้อีกด้วย
Read the rest of this entry »

Share
สารพิษที่สำคัญในควันบุหรี่
Aug 25th, 2011 by kusa 30 views

 สารพิษที่สำคัญในควันบุหรี่นอกจากสารก่อมะเร็งคือ
1 นิโคติน (Nicotine) เป็นสารที่มีลักษณะคล้ายน้ำมันไม่มีสี เป็นสารที่ทำให้เกิดการเสพติด และทำให้เกิดโรคหัวใจ นิโคตินส่วนใหญ่จะไปจับอยู่ที่ปอด และบางส่วนถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด
2 ทาร์ (Tar) ประกอบด้วยสารหลายชนิด เป็นละอองเหลวเหนีว สีน้ำตาลคล้ายน้ำมันดินร้อยละ 50 ของทาร์จะจับอยู่ที่ปอด ทำให้เยื่อบุหลอดลมไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ
3 คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) ซึ่งเป็นก๊าซชนิดเดียวกับที่พ่นออกจากท่อไอเสียรถยนต์ ก๊าซนี้จะขัดขวางการลำเลียงออกซิเจนของเม็ดเลือดแดงทำให้ผู้สูบบุหรี่ได้รับออกซิเจนน้อยลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10-15 หัวใจต้องเต้นเร็วขึ้นและทำงานมากขึ้น
4 ไฮโดรเจนไดออกไซด์ (Hydrogen dioxide) เป็นก๊าซพิษที่ใช้ในสงคราม ก่อให้เกิดอาการไอ มีเสมหะ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
5 ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide) เป็นสาเหตุของโรคถุงลมปอดโป่งพอง เพราะไปทำลายเยื่อบุหลอดลมส่วนปลาย และถุงลม
6 แอมโมเนีย (Ammonia) มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อ ทำให้แสบตา แสบจมูก หลอดลมอักเสบ
7 ไซยาไนด์ (Cyanide) ซึ่งปกติเป็ยาเบื่อหนู พบในบุหรี่ด้วยเช่นกัน
บรรณานุกรม : วารสารอพวช.  7, 78( ธันวาคม 2551) : 39

Share
การใช้อนุภาคนาโนเป็นยาต้านพิษจากการกินยาเกินขนาด
Dec 26th, 2010 by wilailuck 29 views

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในเมืองนิวยอร์กพบว่าเทคโนโลยีนาโนสามารถช่วยชีวิตคนที่ได้รับยาเกินขนาดได้เนื่องจากอนุภาคนาโนสามารถออกฤทธิ์เป็นยาต้านพิษ จากสถิติในสหรัฐ พบว่า ประชาชนสหรัฐฯเสียชีวิต 20,000 คนต่อปีเพราะการได้รับยาเกินขนาดและจากสภาพพิษของยา เช่น amitriptyline เป็นยาในกลุ่มยารักษาโรคซึมเศร้า เมื่อได้รับยานี้เกินขนาดจะทำให้เกิดอาการหัวใจล้มเหลวได้ นักวิจัยค้นพบว่าด้วยโครงสร้างของอนุภาคนาโนที่เป็นรูพรุนเหมือนฟองน้ำและขนาดที่เล็กมาก นอกจากจะนำมาใช้เป็นตัวกลางส่งผ่านยาและควบคุมการปล่อยปริมาณยาที่เหมาะสมเข้าสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแล้ว ยังเหมาะกับการทำหน้าที่กลับกันโดยช่วยดูดซับสารพิษ

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่: http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/388—-12550

Share
อุปกรณ์ตรวจจับวัสดุสารพิษในสิ่งบรรจุหีบห่อ
Dec 18th, 2010 by titima 41 views

ห้องปฏิบัติการแห่งชาติซานเดียของสหรัฐฯ พัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับ เพื่อตรวจจับสารอันตราย และวัสดุที่มีพิษในหีบห่อหรือซ่อนอยู่ในผ้าหลายๆ ชั้นได้ โดยการใช้คลื่นความถี่ระดับเตระเฮิตช์ (THz) ซึ่งจัดว่าอยู่ระหว่างคลื่นไมโครเวฟและแสงอินฟาเรด โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจจับวัสดุต่างๆ เช่น วัตถุอันตราย หรืออาวุธต้องห้ามที่ถูกซ่อนไว้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ในระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัย และเป็นอุปกรณ์เรดาร์ที่มีความชัดเจนสูง

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/391—-122550

Share
สารปรอท พิษร้ายใกล้ๆ ตัว
Jun 17th, 2009 by supaporn 1,938 views

สารปรอทเป็น 1 ใน 4 สารพิษอันตรายที่อาจพบได้ภายในที่อยู่อาศัย เช่น ควันบุหรี่ เชื้อรา สารปรอท โดยมักมาจากการปนเปื้อนในสารอาหาร โดยเฉพาะในปลาทะเลตัวใหญ่ เช่น ฉลาม ปลาทูน่า ฯลฯ เนื่องจากปลาใหญ่เหล่านี้ มีช่วงชีวิตยืนยาวกินปลาเล็กๆ เป็นอาหาร จึงมีโอกาสที่จะมีสารปรอทสะสมอยู่มาก ซึ่งสารปรอทในทะเล ก็มาจากการปนเปื้อนสารปรอทจากโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเอง Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa