»
S
I
D
E
B
A
R
«
อันตรายตะกั่วจากหม้อก๋วยเตี๋ยว
Jun 21st, 2011 by kusa 94 views

กรมอนามัย เตือนอันตรายตะกั่วจากหม้อก๋วยเตี๋ยวด้อยคุณภาพ ชี้ พิษสะสมมากเสี่ยงอัมพาต
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หวั่นอันตรายจากหม้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้คุณภาพเสี่ยงปนเปื้อนตะกั่ว ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค หากได้รับสะสมในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้ระบบประสาทส่วนปลายเป็นอัมพาต แนะทางป้องกันควรเลือกใช้หม้อก๋วยเตี๋ยวที่ได้มาตรฐาน มอก. ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงอันตรายจากสารตะกั่วในหม้อก๋วยเตี๋ยวเก่าไม่ได้คุณภาพว่า Read the rest of this entry »

Share
อันตรายจากสารตะกั่วในปลา
Sep 29th, 2010 by waree 225 views

ปลาเป็นเนื้อสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ทุกเพศและทุกวัย แต่ปัญหาสารพิษที่ตกค้างอยู่ในเนื้อปลา โดยเฉพาะสารตะกั่วที่แพร่กระจายไปในน้ำ แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ภายในน้ำจะเปลี่ยนสารตะกั่วให้อยู่ในรูปของ methylmercury ซึ่งเป็นพิษมากขึ้น

การศึกษานี้ได้มุ่งเน้นที่ปลาทูน่า ซึ่งเป็นปลาที่นิยมบริโภคมากในประเทศสหรัฐ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้เก็บตัวอย่างปลาทูน่า จากร้านค้า ร้านอาหาร โดยเฉพาะปลาทูน่าชนิด bigeye bluefine และ yellowfin ที่ใช้ทำซูชิ พบว่ามีปริมาณสารตะกั่วที่กำหนดของ Environmental Protection Agency (EPA) ที่กำหนดไว้ที่ 0.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม (ppm) และกำหนดปริมาณสารตะกั่วขององค์การอาหาร และยาสหรัฐฯ (FDA) อยู่ที่ 1 ppm

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/238—-52553

Share
สูตรเคลือบไร้สารตะกั่วสำหรับเคลือบเซรามิกอุณหภูมิต่ำ
Oct 2nd, 2009 by supaporn 267 views

เคลือบไร้สารตะกั่วที่พัฒนาขึ้นนี้มีเป้าหมายที่จะให้อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาเคลือบต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส โดยการใช้สารประกอบต่างๆ เช่น อัลคาไลน์ และ อัลคาไลน์เอิธ์ท ทดแทนตะกั่วในสัดส่วนที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงวิธีการเตรียมวัตถุดิบ วิธีการเคลือบ และวิธีการเผาเคลือบ เช่น การปรับขนาดอนุภาคของดิน การปรับความหนาแน่นที่เหมาะสม ความหนาบางของเคลือบ และการปรับ firing curve เป็นต้น ซึ่งจะช่วยในการปรับอุณหภูมิการเผาให้ลดต่ำลงได้ ทีมวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (โดยมี ดร.อนุชา วรรณก้อน เป็นหัวหน้าโครงการ) ได้พัฒนาต้นแบบภาคสนามรวม 4 ต้นแบบ ได้แก่ ต้นแบบเคลือบชุด 1-1 สูตร Na-1 ต้นแบบเคลือบชุด 1-2 สูตร GP-3 ต้นแบบเคลือบชุด 3-1 สูตร L-8 และต้นแบบเคลือบชุด 3-1 สูตร L-5 และยื่นขอจดสิทธิบัตร สูตรเคลือบไร้สารตะกั่ว เลขที่ 0801004895 วันที่ยื่นคำขอ 24 กันยายน 2551

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa