»
S
I
D
E
B
A
R
«
สวทน.จัดสัมมนา “Sinnovation” เดินหน้าประชาคมอาเซียน
Jul 24th, 2012 by pensiri 361 views

สวทน.ร่วมกับหน่วยงาน GIZ จากประเทศเยอรมนี จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “SInnovation ASEAN-Germany 1st International Conference: Increase Innovativeness / More Value Innovations – From Policy to Practical Implementation / Pursuing the Krabi Initiative” ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคมที่ผ่านมา
Read the rest of this entry »

Share
STKS ร่วมกิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาบรรณารักษ์ มช.
Feb 26th, 2010 by Courseware2u 277 views

2010-02-25_09-17-45วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2553 ผอ.สุภาพร และอาจารย์บุญเลิศ ได้รับเชิญจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมสัมมนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่นำเสนอประเด็นน่าสนใจหลากหลายเกี่ยวกับกาีรศึกษาและแนวทางการประยุกต์ใช้ Open Source Software, Freeware และเทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อการจัดการห้องสมุด การบริการทรัพยากรสารสนเทศ อันเป็นหนึ่งรายวิชาที่ภาควิชาฯ ดำเนินการร่วมกับ STKS ทั้งนี้นักศึกษาได้นำเสนออย่างหลากหลาย และมีแนวทางการศึกษาที่น่าสนใจมาก หากมีโอกาส STKS จะร่วมกับภาควิชาฯ นำเสนอผลการศึกษาต่อไป

Read the rest of this entry »

Share
การส่งเสริม OSS & Freeware กรณีศึกษาของ STKS
Sep 24th, 2009 by Courseware2u 439 views

STKS โดยนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติครั้งที่ 9 โดยเนคเทค วันที่ 24 กันยายน 2552 ให้นำเสนอกรณีศึกษาจาก STKS ที่ทำกิจกรรมส่งเสริม OSS & Freeware โดยมีรายละเอียดดังสไลด์

Read the rest of this entry »

Share
คำกล่าวงาน Joomla Day 2009 โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
Aug 27th, 2009 by Thaweesak 2,758 views

Joomla! ทางเลือกสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ สวัสดีครับ ท่านผู้เข้าร่วมงานสัมนาเชิงปฏิบัติการทุกท่าน

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมงาน Joomla Day 2009 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้และวันพรุ่งนี้  ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา การพัฒนาของโลกน่าจะกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นเร็วมาเพราะ world-wide web ควบคู่ไปกับสิ่งอื่นๆ อีกสามสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงในระดับใกล้เคียงกับกฎของ Moore ได้แก่ ความเร็วของคอมพิวเตอร์  ความจุของฮาร์ดดิสก์ และความเร็วของการรับส่งข้อมูลระหว่างประเทศทั่วโลก  ทั้งสามสิ่ง เก่งขึ้นสองเท่า ทุกๆ 12 – 24 เดือน ควบคู่ไปกับราคาที่ลดลงครึ่งหนึ่งทุกๆ 24 เดือน Read the rest of this entry »

Share
ชา่ว Blogger ห้องสมุดอย่าพลาด LibCamp ครั้งที่ 2
Aug 3rd, 2009 by Courseware2u 284 views

ชา่ว Blogger ห้องสมุดทุกท่านอย่าพลาดงาน LibCamp ครั้งที่ 2 หรือโครงการสัมมนาเครือข่ายบรรณารักษ์ยุคใหม่ ครั้งที่ 2  วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

libcamp2-sponsor

Share
วิทยากรบรรยาย KM ให้กับสำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
May 18th, 2009 by Courseware2u 1,016 views

บุคลากร ศวท. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และนายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแนะนำพัฒนาระบบจัดการความรู้ โดยเน้นการแนะนำการใช้เครื่องมือในกลุ่ม Open Source Software ที่เหมาะสม ทั้งที่เป็น Social Tools และ Digital Repository ให้กับบุคลากรสำนักบรรณสาร และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 – 16 พ.ค. 2552 ณ ห้องสัมมนาสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 120 คน นับเป็นจุดเิริ่มต้นของความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ ระหว่าง STKS กับสำนักบรรณสาร ม.สุรนารีในอนาคต

20090515-km01.jpg

Picture 1 of 5

Share
สัมมนาความร่วมมือกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Mar 19th, 2009 by Courseware2u 770 views

STKS ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบความร่วมมือกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2552 โดยเน้นการประยุำกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยสำหรับห้องสมุด

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa