»
S
I
D
E
B
A
R
«
การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์แบบ National Site License: กรณีศึกษาประเทศสหราชอาณาจักร
Jul 1st, 2012 by supaporn 54 views

การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของสัญญาใบอนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เดียวระดับชาติ (National Site License) หลาย ประเทศได้ให้ความสำคัญ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างอำนาจต่อรองกับสำนักพิมพ์ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเงื่อนไข ระยะเวลา ราคา เป็นต้น ซึ่งอาจแตกต่างกันบ้างในด้านที่มาของโครงการ รูปแบบการดำเนินการ รูปแบบและวิธีการเจรจาต่อรอง วิธีการกำหนดราคา การจัดสรรงบประมาณ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกการบอกรับ และผลการดำเนินงาน บทความต่อไปนี้ ขอนำเสนอแนวทางการริเริ่มการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของสัญญาใบ อนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เดียวระดับชาติ (National Site License) ของประเทศสหราชอาณาจักร รายละเอียดเพิ่มเติม

Share
ระเบียบการเข้าเมืองใหม่ของสหราชอาณาจักร
Mar 1st, 2011 by rungsima 38 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
หมวดนโยบาย : UK Visa rules.

สหราชอาณาจักรมีความต้องการให้นักวิทยาศาสตร์เข้าไปทำงานในประเทศ โดยที่จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกสุดของกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ที่ขอเข้าไปทำงาน ตามโควต้าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่จะมีผลในเดือนเมษายนนี้ นี้เป็นการรณรงค์สำหรับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จากกลุ่มผู้สนับสนุนที่มีฐานที่กรุงลอนดอน ที่มีความเกรงกลัว
ในการตัดสินของรัฐบาล เมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้ว ในการจำกัดผู้เข้าเมืองที่มีทักษะสูงจากนอกทวีปยุโรป ประเทศได้ออกระบบการคัดสรร จัดลำดับในสมัคร และกฎระเบียบใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ ส่วนแผนการจำกัดจำนวนนักศึกษาเข้าเมืองยังไม่ชัดเจน

แหล่งที่มา :
UK. Visa rules.  (2011). Seven days : The News in  brief. เนเจอร์., 470 (7335), 440 – 441.

Share
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นสูง
Nov 17th, 2010 by rungsima 29 views

(Education cost)

เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์   ฉบับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553   หมวดนโยบาย
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้แจ้งประกาศว่า มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเล่าเรียน ของนักศึกษาได้สูงขึ้นจากเดิม สูงได้ถึง 6,000 ปอนด์ ต่อปี ( US$9,700) และในกลุ่มนักศึกษาที่ต้องมีการใช้ห้องปฏิบัติการ สามารถเรียกเก็บค่าเล่าเรียนได้ถึง 9,000 ปอนด์ ถือเป็นกลุ่มที่จะเผชิญกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากที่สุด
การเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงใหม่หรือ ยกเครื่อง ในแผนงานของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ให้การให้งบประมาณแก่มหาวิทยาลัย หลังจากที่มีการตัดสินใจเรื่องนี้ เมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา  ที่กำหนดตัดงบประมาณให้แก่ระบบการศึกษาขั้นสูงของประเทศ ลง 2.9 พันล้านปอนด์  ในช่วงเวลา 4 ปี ต่อจากนี้ไป
ปัจจุบันค่าธรรมเนียมการเล่าเรียน ของนักศึกษา เท่ากับ 3,290 ปอนด์ต่อปี

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง 7 วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์ ฉบับที่ 7321  ฉบับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

Share
งบประมาณงานวิจัยของสหราชอาณาจักร (UK funding)
Nov 3rd, 2010 by rungsima 82 views

เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์   ฉบับ 28 ตุลาคม  2553  หมวดทุนวิจัย

นักวิทยาศาสตร์อังกฤษ ต่างแสดงความยินดี ปรีดา ในการรอดพ้นสภาวะที่เลวร้ายที่สุด โดยที่ผ่านมารัฐบาลตัดงบประมาณการวิจัยลงมาก ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ว่าจากการแช่แข็งงบประมาณวิจัย ต่อไปนี้รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณให้ราว 4.6 พันล้านปอนด์ (7.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ)  ในทุกๆปี ต่อเนื่องไปเป็นเวลา 4 ปี ถึงแม้ว่ามีการรายงานว่า มีหน่วยงานของรัฐเห็นว่างบประมาณวิจัยลดลงเฉลี่ยร้อยละ 19

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง 7 วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์ ฉบับที่ 7319  ฉบับวันที่ 28 ตุลาคม  2553

Share
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Apr 11th, 2009 by supaporn 594 views
ประเทศ สัดส่วนของไฟฟ้า จำนวนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ฝรั่งเศส 77% 59
เกาหลีใต้ 35% 20
ญี่ปุ่น 28% 55
สหรัฐอเมริกา 19% 104
รัสเซีย 16% 31
สหราชอาณาจักร 15% 19
อินเดีย 3% 17
จีน 2% 11

จากตารางข้างบนจะเห็นว่าประเทศฝรั่งเศสมีสัดส่วนของไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์สูงสุด (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ปี 2008) นับตั้งแต่วิกฤติการณ์น้ำมันในทศวรรษ 1970 ทำให้ฝรั่งเศสสร้างเครือข่ายเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใน 20 แห่ง ที่ปัจจุบันผลิตไฟฟ้าได้เกือบสี่ในห้าของกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ

ข้อมูลจาก: National Geographic ฉบับภาษาไทย 8,91 (ก.พ. 52) : 16

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa