»
S
I
D
E
B
A
R
«
10 เกาะดีที่สุดในโลก ประจำปี 2012
Aug 10th, 2012 by wanutwira 9,455 views

หลังจากที่ฤดูร้อนหมดไปแล้วก้าวสู่ฤดูฝนในประเทศไทย หลายๆ คนถึงเลือกทะเลเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในช่วงที่มีวันหยุดยาวในหลายๆ โอกาส และขอถือโอกาสนี้นำผลการคัดเลือกจากนิตยสารด้านการท่องเที่ยวชื่อดัง ทราเวล แอนด์ ลี เชอร์ ในประกาศรางวัล World’s Best Awards 2012 ซึ่งพิจารณาจากความสวยงามทางธรรมชาติ กิจกรรมบนเกาะ ร้านอาหาร/อาหาร ความเป็นมิตรของผู้คน และความคุ้มค่ากับการลงทุนในการพักผ่อนบนเกาะที่เรียกได้ว่าเป็นเกาะสวรรค์แห่งการพักผ่อนที่ดีที่สุดจำนวน 10 เกาะประจำปี 2012 มาให้อัพเดตกัน

Read the rest of this entry »

Share
ปีงบประมาณ 2013 R&D ของอเมริกาเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ พลังงาน และเสริมสร้างทักษะ
Apr 6th, 2012 by wanutwira 89 views

ปีงบประมาณ 2013 R&D ของอเมริกาเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ พลังงาน และเสริมสร้างทักษะ

คณะรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามายังคงเน้นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแกนกลางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างความรุ่งเรืงต่ออนาคตของชาติ ดังนั้น การจัดทำงบประมาณในปี ค.ศ. 2013 จึงเรียกร้องให้เพิ่มการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในวิสาหกิจของสหรัฐฯและเน้นการพัฒนาด้าน STEM (science, technology, engineering and mathematics) การเสนอตั้งงบประมาณปี 2013 จึงเน้นว่า จะเป็นความสำเร็จของการลงทุนที่สำคัญ โดยแสดงให้เห็นถึงข้อชดเชยเปรียบเทียบในสาขาการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อการขาดดุลหรือการลดงบประมาณในกฎหมาย Budget Control Act. 2011

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8242-science-and-technology-news

Share
NSF Strategic Plan 2011 – 2016
Jan 11th, 2012 by rungsima 104 views

มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา  (National Science Foundation, NSF)  ได้เผยแพร่หนังสือแผนกลยุทธ์ขององค์กร ในช่วงปี 2011 – 2016  ที่ตีพิมพ์เมื่อ เดือนเมษายน 2011
NSF เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก คือการกำหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ของรัฐบาลกลาง สหรัฐอเมริกาที่สำคัญที่สุด และยังให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยพัฒนาที่สำคัญระดับชาติ  รวมถึงส่งเสริมการศึกษาในการเรียน การสอน ด้านวิทยาศาสตร์ด้วย โดยมีจุดมุ่งหวังกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและปรับปรุงคุณภาพชีวิต และสุขภาพให้แก่พลเมืองชาวอเมริกัน

คำสำคัญหลักของแผนกลยุทธ์ล่าสุด ของ NSF นี้ คือ Empowering the Nation through Discovery and Innovation สำหรับเป็นทิศทางในช่วง 5 ปีข้างหน้า
ค่านิยมหลักของ NSF (Core Values) ได้แก่
Visionary – จินตนาการภาพของอนาคต
Dedicated to Excellence – ลงทุนทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ
Learning and Growing – ปรับปรุงความสามารถขององค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยการเรียนรู้
Broadly Inclusive – มองหาความร่วมมืออย่างกว้างขวางทั้งภายในประเทศและ นอกประเทศ
Read the rest of this entry »

Share
แผ่นดินไหวที่รัฐเวอร์จิเนีย
Sep 9th, 2011 by rungsima 76 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 1  กันยายน  2554
ข่าวหมวดทั่วไป – Virginia quake deals seismic surprise.
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2011 ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.8 ริกเตอร์  ในเขตชนบทของรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา เป็นสาเหตุให้เกิดการแตกแยกทั่วในพื้นที่ภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา  ถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดการสั่นไหวมากที่สุดในรอบศตวรรษ โดยที่ผ่านมาการเกิดแผ่นดินไหวระดับนี้ในแถบพื้นที่นี้มีไม่บ่อยนักเนื่องจากเป็นเปลือกโลกที่เก่าแก่และมั่นคงที่สุด แต่หากเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมา แผ่นหินที่เปลือกโลก ส่งผ่านคลื่นไหวสะเทือนก่อให้เกิดผลในพื้นที่กว้างออกไป ความสะเทือนรับรู้ได้ถึงบริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก จากรัฐฟลอริดา ถึงเมือง Nova Scotia ประเทศแคนาดา  รวมถึงแผ่นดินไหวครั้งนี้ก่อให้เกิดการปิดตัวลงอย่างอัตโนมัติของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่เมือง Mineral รัฐเวอร์จิเนีย  นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความเสียหาย แก่อาคารบางแห่งในศูนย์กลางของเมือง เช่นกรุงวอชิงตัน ดี ซี อีกด้วย

รูปภาพ ความเสียหายของโบสถ์ ที่รูปปั้นหุ่นคนโบราณ ตกแตกกระจายที่พื้น

อ้างอิง : Virginia quake deals seismic surprise.   (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 477 (7359), 10 – 11. http://www.nature.com/news/2011/110831/pdf/477010a.pdf

Share
การดักจับคาร์บอน
Jul 30th, 2011 by rungsima 99 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม 2554

ข่าวหมวดทั่วไป – Carbon capture .

โครงการที่เฝ้าดูการดักจับและฝัง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ของสหรัฐอเมริกา ถูกสั่งให้หยุดระงับ บริษัทโรงงานไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาที่เมืองโคลัมบัส รัฐโอไอโฮ ที่เป็นบริษัทผู้รับทุนวิจัยจำนวน 334 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากกระทรวงการพลังงาน (Department of  Energy) ที่จะใช้ในการดำเนินการดักจับคารบอนไดออกไซต์ จาก โรงงานไฟฟ้าที่เผาถ่านหินที่ภูเขาที่เมือง New Heaven รัฐเวอร์จิเนียตะวันตก และ จะทำการฝังก๊าซน้ำหนักประมาณ 1.5 ล้านตันลงใต้ดินในทุกๆปี
โดยเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม บริษัทได้ถูกแขวนโครงการดังกล่าวนี้  เหตุผลอ้างอิงว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศอ่อนแอ และ สถานภาพที่ไม่แน่นอนในนโยบายเรื่องสภาพภูมิอากาศ

อ้างอิง :   Carbon capture  . (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 475 (7356), 270-271.

http://www.nature.com/news/2011/110720/pdf/475270a.pdf

Share
การอุดหนุนเอทธานอล
Jun 29th, 2011 by rungsima 30 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 23  มิถุนายน  2554
ข่าวหมวดนโยบาย   -  Ethanol subsidies .
วุฒิสภา ของรัฐสภาสหรัฐอเมริกา ได้มีการลงคะแนนเสียงเรื่องการยุติการอุดหนุนในการผลิตเอทธานอลจากข้าวโพด จากรัฐบาลกลาง  ด้วยการวัดจากอาจตัดภาษีจาก 0.12 เหรียญสหรัฐ ฯ ต่อลิตร และอาจแยกภาษีศุลกากร ออกเป็น 0.14 เหรียญสหรัฐฯต่อลิตร  ในการนำเข้าเอทธานอล ดังนั้นอาจต้องจัดเตรียมงบประมาณเป็นพิเศษไว้อีก 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
มีการลงคะแนนเสียงเรื่องนี้เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน  เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจประเทศ  การตัดสินใจนี้เพื่อเป็นการเตรียมกำจัดการสนับสนุนเชื้อเพลิง ชีวภาพที่งบประมาณใกล้ขาดดุล

อ้างอิง :  Ethanol subsidies .  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 474 (7352), 424 – 425.

http://www.nature.com/news/2011/110622/pdf/474424a.pdf

Share
การแข่งขันการอนุมัติยา
Jun 28th, 2011 by rungsima 44 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 23  มิถุนายน  2554
ข่าวหมวดวิจัย   -  Drug-approval race.

จากรายงานชื่อ Health Affairs ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน รายงานว่า  ตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา หน่วยงานองค์กรอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration, FDA)  ได้อนุมัติยาต้านมะเร็งเป็นจำนวนมากกว่า องค์กรลักษณะเดียวกันกับ FDA ของยุโรปที่ชื่อว่า European Medicines Agency, EMA  และมีขั้นตอนการขออนุมัติเร็วกว่าอีกด้วย
จากปี 2003 ถึงสิ้น มีนาคม 2010  FDA ได้อนุมัติยาต้านมะเร็งชนิดใหม่ จำนวน  32 ชื่อ  ในขณะที่ยุโรป EMA อนุมัติเพียง 26 ชิ่อ  ค่าเฉลี่ยของช่วงระยะเวลาการยื่นขอ ในสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 182 วัน  ส่วนยุโรปเป็นเวลา 350 วัน
ผู้บริหารสูงสุดของ FDA ที่ทำการอนุมัติยา  Janet Woodcock  กล่าวว่า  มีความแตกต่างในทุกประเภทยา

อ้างอิง : Drug-approval race. .  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 474 (7352), 424 – 425.

http://www.nature.com/news/2011/110622/pdf/474424a.pdf

Share
เหตุการณ์สำคัญของโรคตับอักเสบ
May 27th, 2011 by rungsima 123 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 19 พฤษภาคม  2554
ข่าวหมวดธุรกิจ-   Hepatitis milestone.
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา FDA  ได้อนุมัติยาชนิดแรกสุดที่มีเป้าหมาย สำหรับรักษาไวรัสตับอักเสบชนิด C  ยานี้มีชื่อว่า boceprevir (Victrelis) ผลิตโดยบริษัท Merck ที่ตั้งที่ Whitehouse station รัฐนิวเจอร์ซี่  และยาอีกชื่อหนึ่งคือ telaprevir (Incivek)  ผลิตโดยบริษัท Vertex Pharmaceuticals ที่ตั้งที่เมืองแคมบริดส์ รัฐแมสซาจูเซส ที่คาดว่าจะได้รับอนุมัติ ในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้

อ้างอิง :  Hepatitis milestone.  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 473 (7347), 258 – 259.

http://www.nature.com/news/2011/110518/pdf/473258a.pdf

Share
นักเรียนไทยคว้ารางวัลที่ 1 มหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โลก
May 16th, 2011 by Courseware2u 168 views

เด็กไทยปีนี้ ได้แสดงศักยภาพในระดับโลก โดยคว้ารางวัลใหญ่มาทั้ง 2 เวที การแข่ง ประกอบด้วย

  1. รางวัล 1 เหรียญ ทอง 1 เหรียญ เงินและรางวัลพิเศษด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเวที การ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ The 4th International Sustainable World (Energy, Engineering, and Environment) Project Olympiad (I-SWEEEP) 2011
  2. รางวัล Intel Foundation Young Scientist Award และ รางวัลที่ 4 ประเภท Grand Award จาก เวทีมหกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก Intel International Science and Engineering Fair 2011 (Intel ISEF 2011)

Read the rest of this entry »

Share
ความเสียหายจากพายุทอร์นาโด
May 12th, 2011 by rungsima 63 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม  2554
ข่าวหมวดเหตุการณ์   – Tornado damage.

พายุที่มีกำลังรุนแรงมากและทอร์นาโดได้พัดกระหน่ำทำลายล้าง ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ในพื้นที่ภาคใต้ของสหรัฐอเมริการเมื่อสัปดาห์ก่อน  มีผู้เสียชีวิตราว 350 คน นอกจากนั้นยังพัดกระแทกถึงโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ Brown Ferry ที่ใกล้เมืองเอเธนส์ มลรัฐอลาบามา  แต่เตาปฎิกรณ์ปรมาณูทั้ง 3 หน่วยสามารถปิดตัวได้อย่างปลอดภัย
ซึ่งมีกำลังผลิตรวมกันราว 3.3 กิกาวัตต์

อ้างอิง : Tornado damage .   (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 472 (7344), 10 – 11.

http://www.nature.com/news/2011/110504/pdf/473010a.pdf

Share
งบประมาณประจำปี ๒๐๑๒ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐฯ
Apr 26th, 2011 by supaporn 79 views

จากการประชุม “งบประมาณประจำปี ๒๐๑๒ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐฯ” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ภายใต้นโยบายของนายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งมุ่งเน้นในการลงทุนด้านนวัตกรรม สนับสนุนทางด้านการศึกษา และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่นำสมัย (Advanced infrastructure) ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๐๑๒ ตามลำดับความสำคัญตามนโยบายที่นายบารัก โอบามา ได้กล่าวไว้ในคำแถลงการณ์แสดงสภาวะของประเทศสหรัฐฯ (The State of Union) เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ว่าจะมุ่งเน้นพัฒนาในส่วนของงานวิจัยชีวการแพทย์ (Biomedical) เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด (Clean Energy Technology) เพื่อเสริมสร้างด้านความมั่นคง ปกป้องประเทศ และส่งเสริมการสร้างงานให้กับประชากรสหรัฐฯ การก้าวล้ำนำหน้าอนาคต (Winning the Future)

Read the rest of this entry »

Share
การตัดงบประมาณของอเมริกา
Feb 14th, 2011 by rungsima 181 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2554
หมวดนโยบาย  US. budget cut
สมาชิกผู้แทนของพรรครีพับริกันของสภาสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. โดยเป็นการตัดงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลกลางในช่วงปีงบประมาณ 2011 ช่วงที่เหลือ คือ เดือน มีนาคม – กันยายน พบว่ามีข้อเสนอโครงการวิจัยลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2010 โดยหน่วยผู้ให้ทุนวิจัย เช่น NASA, NSF
คณะอนุกรรมการ ต้องใช้งบประมาณตามข้อแนะนำและจะต้องทำข้อตกลงร่วม กับสมาชิกพรรคเดโมเดรต ที่ควบคุมโดยวุฒิสมาชิกกับประธานาธิบดีบารักโอบามาต่อไป

แหล่งที่มา :
US. budget cut. (2011). Seven days : The News in  brief. เนเจอร์., 470 (7333), 144 – 145.

Share
สหรัฐฯ เร่งระดมพัฒนาเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์เพื่อการรบ
Feb 5th, 2011 by wilailuck 31 views

การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการรบได้ช่วยให้การทำสงครามมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันเครื่องจักรกลจำนวนมากได้ถูกใช้ในการรบอยู่แล้ว กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังพยายามผลักดันให้นำหุ่นยนต์มาใช้ในสงครามมากขึ้น หุ่นยนต์รุ่นใหม่ ๆ ได้ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อการปฏิบัติงานหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การลาดตระเวน จนถึงปฏิการสังหาร ซึ่งทหารเทคนิคสามารถควบคุมหุ่นยนต์รบด้วยสัญญาณไร้สายโดยไม่ต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่วิถีกระสุน และทหารเทคนิคสามารถควบคุมกล้องวิดีโอตรวจหา และกำจัดคนซุ่งยิงด้วยการยิงติดต่อกันในระยะเวลาอันรวดเร็ว

หุ่นยนต์ยังเป็นนักรบที่ไม่เคยหันเหความสนใจไปจากจุดเป้าหมาย ดวงตาจักรกลที่ไม่ต้องกระพริบตาสามารถตรวจจับได้แม้กระทั่งการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย และไม่เคยมีความหวาดกลัวต่อกระสุน การสำรวจพื้นที่รบโดยอาศัยสายตาของหุ่นยนต์จึงทำให้ทหารมีเวลามากขึ้นในการแยกแยะเป้าหมาย และช่วยลดการเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/421—-12554

Share
ข้อตกลงของสหรัฐอเมริกากับจีน
Feb 3rd, 2011 by rungsima 39 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 27 มกราคม 2554
หมวดข่าวนโยบาย   US. – China deals.

หลังจากการเยือนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีจีน Hu Jintao ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อกลางเดือนมกราคม 2554 นี้ มีการเปิดเผยถึงร่างบันทึกข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ซึ่งข้อตกลงประกอบด้วย การตกลงกันเป็นพันธมิตรในการวิจัย ในเรื่องที่มุ่งเน้น คือเทคโนโลยีถ่านหิน
เทคโนโลยีในเรื่องประสิทธิภาพด้านพลังงาน และเรื่องยาพาหนะสะอาด อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือ US.- China Clean Energy Research Center  รวมถึงทั้งสองประเทศยังได้ทำความตกลงในการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ในเรื่อง ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ที่ประเทศสาธารณรัฐจีนอีกด้วย

แหล่งที่มา :
US. – China deals. (2011). Seven days : The News in  brief. เนเจอร์., 469 (7331), 448 – 449.

Share
ความผูกพันสหรัฐอเมริกากับอินเดีย
Nov 17th, 2010 by rungsima 40 views

(US-India ties)

เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์    ฉบับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553   หมวดนโยบาย
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บารัก โอบามา ได้เดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ ประเทศอินเดีย  จากนั้นมีคำประกาศจากคณะผู้บริหารของโอบามา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ว่า สหรัฐอเมริกากำลังทบทวนอาจหยุดการควบคุมการส่งออกสินค้าเทคโนโลยี ด้านป้องกันประเทศและสินค้าด้านอวกาศ ที่ส่งออกไปยังอินเดียลง และอาจปฏิรูปเรื่องการควบคุมในการส่งออก  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันใกล้ชิดยิ่งขึ้น ระหว่าง 2 ประเทศ
หลังจากที่ประเทศอินเดียถูกควำบาตร จากสหรัฐอเมริกา ในเรื่องการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง  มาตั้งแต่ปี 1998 ในเรื่อง การสะสมอาวุธนิวเคลียร์

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง 7 วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์ ฉบับที่ 7321  ฉบับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa