»
S
I
D
E
B
A
R
«
สถิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน ปี2554
Jan 21st, 2012 by suthiwan 1,487 views

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เริ่มมีการสำรวจสถิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน ครั้งแรกเมื่อปี 2544 และตั้งแต่ปี 2546 ได้มีการสำรวจต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบถึงจำนวนประชากรและพฤติกรรม การใช้ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ การสำรวจดังกล่าวใช้วิธีสัมภาษณ์จากหัวหน้าครัวเรือนตัวอย่าง 79,650 ครัวเรือน เริ่มจากนับสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไป  แบ่งรายละเอียดการสำรวจเป็น 4 ข้อหลักๆ

  1. การใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ในปี 2554 นับจากประชากรที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไปทั้งประเทศ มีจำนวน 62.4 ล้านคน ซึ่งมีการใช้โทรศัพท์มือถือมากที่สุด ถึงร้อยละ 66.4   หรือ 44.1 ล้านคน ตามด้วยคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 32 และอินเทอร์เน็ตร้อยละ 23.7 Read the rest of this entry »
Share
OpenStat โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติในกลุ่ม Open Source
Jan 23rd, 2010 by Courseware2u 1,365 views

สำหรับท่านที่ต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ช่วยวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติในกลุ่ม Open Source โปรแกรม OpenStat นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://statpages.org/miller/openstat/ โปรแกรมนี้ติดตั้งบนเครื่องพีซี / Notebook ระบบปฏิบัติการ Windows ได้ง่าย เมื่อติดตั้งแล้วก็สามารถนำไฟล์ที่เตรียมข้อมูลตามข้อกำหนดนำเข้าเพื่อประมวลผลได้ทันที เช่น Text File, CSV,  มีความสามารถรองรับการประมวลผลทางสถิติที่หลากหลาย ท่านที่สนใจลองศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

Share
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเทศไทย
Oct 9th, 2009 by supaporn 458 views

เทคโนโลยีการตรวจสอบและประมวลผลสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเทศไทย เป็นเทคโนโลยีโดยฝีมือคนไทย โดยบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด ถือว่าเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่ให้ข้อมูลลักษณะดังกล่าว และสามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ ให้บริการสอดคล้องและตอบสนองการทำธุรกิจออนไลน์ ทั้งนี้มีการประมวลผลในเรื่องการจัดอันดับเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากสุดในแต่ละหมวด หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ นำไปใช้อ้างอิง จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของตัวเองให้มีผู้เยี่ยมชมมากขึ้น เพื่อการซื้อขายโฆษณาออนไลน์ เป็นต้น

Share
ลงทะเบียนหนังสือ
May 25th, 2009 by supaporn 2,549 views

การลงทะเบียน เป็นขั้นที่สองของการจัดห้องสมุด ถ้าเป็นห้องสมุดที่ยังไม่มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยเฉพาะที่บูรณาการกันได้ อาจยังคงใช้สมุดทะเบียน เพื่อเป็นลงบัญชีของหนังสือที่เข้ามาในห้องสมุด Read the rest of this entry »

Share
สถิติ Blog
May 9th, 2009 by Courseware2u 356 views

สถิติ Blog นี้ ณ วันที่ 9 พ.ค. 2552 เวลา 23.10 น. สรุปได้ดังนี้

  • 657 Posts
  • 623 Comments
  • 7 Pages
  • 43 Categories
  • 2,249 Tags
  • 198,136 hits
  • 71,124 unique
Share
มาดูกันว่ามีประเทศไหนที่ติดอันดับที่มีผู้เสียชีวิตจากไฟไหม้มากที่สุด
Mar 23rd, 2009 by watinee 639 views

ช่วงนี้อากาศดูจะแปรปรวนสุดๆ ที่จริงก็เริ่มมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นพักหลังๆ มานี้เหตุไฟไหม้ป่า ไหม้ตึก (บ้าน) ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามดูจะมีถี่ขึ้นเรื่อยๆ พอได้อ่าน a day bulletin ฉบับที่ 33 วันที่ 6-12 มี.ค. 52 ซึ่งเขารวบรวมมาจาก http://www.komchadluek.net อีกต่อหนึ่งนั้น พบว่ามีสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้มาฝากกันคะ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa