»
S
I
D
E
B
A
R
«
รื่นรมณ์งานหนังสือ ใน Friends of the Library
May 22nd, 2012 by suthiwan 42 views

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม  Friends of the library  ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนหนังสือ /วารสาร  โดยห้องสมุดเครือข่ายจะนำหนังสือ/วารสารมาออกร้านเพื่อให้หนังสือไปสู่มือของผู้ที่ต้องการใช้งานจริงๆ และเพื่อการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการออกร้านของห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และห้องสมุดเครือข่าย 6 สถาบัน ประกอบด้วย สำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์, ม.ศิลปากร, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ,  ม.รังสิต,  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และห้องสมุดสยามสมาคมฯ   ในงาน มีหนังสือ/วารสารมือสองไว้ แจก แลกเปลี่ยน และจำหน่ายในราคาแบบเพื่อนขายให้เพื่อน  ตั้งแต่เล่มละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 บาท และร่วมงาน เสวนาในสวน ในบรรยากาศสบาย ๆ  มีการสอนซ่อมหนังสือ กิจกรรมหนังสือทำมือ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด (Friends of the Library) จัดขึ้น ณ สนามหญ้าหน้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ตลิ่งชัน)  วันที่  7-9 มิถุนายน  2555  ด่วน  ช้าหมด  อดได้หนังสือดีๆ แน่นอน

รายการอ้างอิง :Thai PBS NEWS. รื่นรมณ์งานหนังสือ ใน Friends of the Library. สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 22พฤษภาคม 2555. จาก รื่นรมณ์งานหนังสือ-ใน-friends-library

Share
จดหมายเหตุวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล
Aug 10th, 2009 by pornpan 483 views

จดหมายเหตุวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล (Archiving Culture in the Digital Age)
คือ หัวข้อการประชุมวิชาการนานาชาติ จัดโดย ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) วันที่ 6-7 สิงหาคม 2552
การประชุมวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ

1. เพื่อกระตุ้นให้นักมานุษยวิทยา (Anthropologist ) เห็นความสำคัญของการดูแลและเก็บรักษาเอกสารงานวิจัยภาคสนาม ในฐานะ
เอกสารจดหมายเหตุ และเรียนรู้กระบวนการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานระหว่างนักมานุษยวิทยา และนักจดหมายเหตุ

3. เพื่อหารือประเด็นเรื่องสิทธิทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในการพัฒนางานจดหมายเหตุ
4. เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงาน สำหรับการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล

การประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นที่รวมการนำเสนอผลงานของนักมานุษยวิทยาระดับโลก อาทิเช่น ดร. ชาร์ลส์ เอฟ คายส์ จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ดร. โรเบิร์ต ลีโอโปลด์ ผู้อำนวยการ หอจดหมายเหตุมานุษยวิทยาแห่งชาติ สถาบันสมิธโซเนียน สหรัฐอเมริกา ดร.มารค์ ทูริน ภาควิชามานุษยวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ อังกฤษ โดยส่วนใหญ่นำเสนอข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Work)  ในโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการศึกษาข้อมูลด้านมานุษยวิทยา / ชาติพันธุ์ ภายในประเทศไทย เช่น โครงการที่ จ. มหาสารคาม จ. แม่ฮ่องสอน ข้อมูลภาคสนามที่สำคัญ เช่น เอกสารต่าง ๆ (ใบลาน สมุดบันทึก) เอกสารลายมือต้นฉบับการบันทึกเรื่องราวของนักมานุษยวิทยา ซึ่งสมัยก่อนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยังไม่ก้าวหน้ามากนัก การบันทึกเรื่องราวด้วยลายมือจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งภาพถ่าย วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้น ๆ   นักมานุษยวิทยาเหล่านี้เห็นความสำคัญของประเทศไทย ในมุมมองต่าง ๆ เช่น  การศึกษามรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อย เช่น  อาข่า โดยศึกษาอย่างเป็นระบบและยาวนาน

ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุม ที่ไม่ได้มีความรู้ด้านมานุษยวิทยามากนัก แต่ก็พอได้รับความรู้บ้าง และมีประเด็นเกี่ยวข้องกับห้องสมุดที่มีส่วนใน
การรักษา และจัดเก็บข้อมูลสำคัญหล่านี้ในรูปแบบฐานข้อมูล เพื่อเผยแพร่ และสามารถสืบค้นได้ เช่น การจัดทำเมทาดาตา หรือการเลือก
DSpace ในการเป็นคลังเก็บข้อมูล แต่ยังไม่ลงรายละเอียดมากนัก
และมีประเด็นเพิ่มเติมเรื่องเอกสารสิทธิส่วนบุคคล ว่าสมควรเผยแพร่หรือไม่ หรือระเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ เนื่องจากบางเรื่องเป็นเรื่องอ่อนไหว
และเจ้าของยังมีชีวิตอยู่ นอกจากนี้ยังมีเรื่อง Creative Common ซึ่งเป็นทางเลือกในการสงวนสิทธิ์เพื่อเผยแพร่งานจดหมายเหตุสำหรับสาธารณะ เป็น License แบบมีเงื่อนไข สามารถเผยแพร่ข้อมูลงานจดหมายเหตุได้ แต่มีเงื่อนไขประกอบ เช่น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามใช้เพื่อการค้า ห้ามดัดแปลง
และหัวข้อสุดท้ายที่น่าสนใจ คือ การจัดทำจดหมายเหตุดิจิทัลส่วนตัว สำหรับผู้ที่ต้องการจัดทำ หรือบันทึกเรื่องราว ความทรงจำ เหตุการณ์สำคัญส่วนตัวและประสงค์จะเผยแพร่สู่สาธารณะ สามารถทำได้ในรูปแบบต่าง ๆ  ซึ่งการจัดทำดิจิทัลก็ง่ายมาก เช่น การถ่ายภาพ หรือถ้าเป็นกระดาษก็สแกน เสียงก็บันทึกเทป และเลือกช่องทางที่เหมาะสมในการเผยแพร่ เช่น ถ้าเป็นบทความ ก็เลือก blog  หรือเอกสารนำเสนอ (Presentation)  เลือก Slideshare ถ้าเป็นวีดีโอ เลือก Youtube เป็นต้น

Read the rest of this entry »

Share
ฟังเรื่องเล่า ฟื้นความหลัง สร้างพลังท้องถิ่น กับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
Nov 4th, 2008 by supaporn 507 views

ฟังเรื่องเล่า – มารู้จักชุมชน ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน การกินการอยู่ การละเล่น รู้จักเขารู้จักเรา จากปากคำของเจ้าของวัฒนธรรม

ฟื้นความหลัง – ดูข้าวของเครื่องใช้ เครื่องมือดักสัตว์ เครื่องมือทำนา ของเล่น งานศิลปะของจากโลกอดีต ของใหม่ ในท้องถิ่น ฯลฯ ที่หาดูได้ยาก หรือคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักแล้ว

สร้างพลังท้องถิ่น – แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ร่วมให้กำลังใจชาวชุมชนที่กำลังดูแลรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมของคนให้งอกงาม

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa