»
S
I
D
E
B
A
R
«
เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจ นวัตกรรมไทยโดดเด่นในอินเดีย
Sep 25th, 2012 by Valaiporn Changkid 269 views

ดร.สรวง สมานหมู่ และทีม กับรางวัลจากการแข่งขันในงาน Intel-DST Asia Pacific Challenge 2012

“เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจ” ผลงานวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้ส่งผลงานเข้าแข่งขัน ในงาน Intel-DST Asia Pacific Challenge 2012 ณ เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ได้รับ “รางวัล Audience Choice Winner Award” จากการลงคะแนนของผู้ร่วมงาน งานดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับนักสร้างสรรค์นวัตกรรมและนักธุรกิจหน้าใหม่ด้านเทคโนโลยีใน 12 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมี 15,000 โครงการที่เข้าร่วมแข่งขัน

ดร.สรวง สมานหมู่ นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยทรัพยากรชีวภาพ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค ผู้วิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจดังกล่าว เผยว่า ได้ค้นคว้าและวิจัยหาวิธีในการตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ไม่ต้องการให้ผู้ป่วยได้รับความเจ็บตัว สะดวกในการใช้ และไม่ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานรู้สึกถึงความเป็นผู้ป่วยของตัวเอง

Read the rest of this entry »

Share
“แลมป์สี” ชุดตรวจโรคในกุ้ง
Aug 22nd, 2012 by Valaiporn Changkid 99 views

ชุดตรวจแลมป์สี คือ ชุดตรวจโรคในกุ้ง โดยใช้เทคนิคแลมป์่ร่วมกับการใช้สีหรือที่เรียกกันว่าแลมป์สีเพื่อตรวจหาไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้ง ซึ่งวิธีนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบและสามารถอ่านผลตรวจได้ด้วยตัวเอง เกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการจะประหยัดเวลาและที่สำคัญชุดตรวจนี้ราคาไม่แพง แถมยังสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ตรวจหาการติดเชื้อในกุ้งชนิดต่างๆ และสัตว์พาหนะได้ด้วย วิธีนี้จะช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดจากการระบาดของโรคในกุ้ง ชุดตรวจโรคกุ้ง “แลมป์สี” เป็นผลงานการวิจัยร่วมกันระหว่าง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ มหาวิทยาลัยมหิดล หากเกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการท่านใดสนใจชุดตรวจแลมป์สี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center 0 2564 8000 หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลไปยัง ไบโอเทค หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 6700

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ตรวจโรคกุ้งง่ายๆ ใช้ชุดตรวจแลมป์สี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.youtube.com/watch?v=IdMH6-rM5p0

Share
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และบำบัดน้ำเสีย (KEEEN-Surface Cleaner/F.O.G Digester)
Apr 14th, 2012 by supaporn 73 views

พัฒนาโดย: ความร่วมมือระหว่างบริษัทไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอลแอนด์รีเสิรช์ จำกัด กับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.

เป็นสารชีวบำบัดภัณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมัน สิ่งสกปรก และสารอินทรีย์ต่างๆ มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย ปลอดภัยจากเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทำความสะอาดอเนกประสงค์ เชน ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป บริเวณที่ทำงานในส่วนการผลิตหรือในห้องครัว ในขณะเดียวกันสามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน ไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ หรือบ่อดักไขมัน อีกทั้งยังช่วยบำบัดค่าความสกปรกของน้ำเสีย (ค่าBOD/COD/SS/FOG) ก่อนที่จะลงสู่แหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
ข้าวขาวดอกมะลิทนน้ำท่วม
Apr 13th, 2012 by supaporn 111 views

เป็นนวัตกรรมในกลุ่มที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม  พัฒนาโดย: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค) สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวสายพันธุ์ที่ทนอยู่ใต้น้ำได้ประมาณ 15-21 วัน โดยที่ต้นข้าวไม่ตาย ทนน้ำท่วมฉับพลันได้ทุกระยะของการเจริญเติบโต ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะนาปี เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมฉับพลันจุดเด่นของเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน คือ ช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียผลผลิตอันเนื่องมาจากการเกิดอุทกภัยในแต่ละปี นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (เครื่องหมายพันธุกรรม) ในการปรับปรุงพันธุ์ดังกล่าว ยังช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือก ลดระยะเวลาในการดำเนินการ อีกทั้งประหยัดงบประมาณโดยสามารถทดแทนการทดสอบในสภาพจริง

ข้าวขาวดอกมะลิทนน้ำท่วม

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
วัสดุชีวภาพ เพื่อทดสอบการตั้งท้องของแม่โค (โมโนโคลนัลแอนติบอดี ที่จำเพาะต่อ Progesterone)
Apr 1st, 2012 by pensiri 129 views

การตรวจวัดระดับฮอร์โมนนี้จะใช้ยืนยันการเป็นสัดของแม่โคในวันผสมเทียม

โปรเจสเตอโรนสเตียรอยด์ฮอร์โมนที่พบบนรังไข่ ทำหน้าที่หลักคือการเตรียมความพร้อมของมดลูกเพื่อการฝังตัวของตัวอ่อนและคงสภาพการตั้งท้องเอาไว้ พบได้ทั้งในเลือดและน้ำนมของสัตว์โตเต็มวัยที่มีวงรอบการเป็นสัดปกติ

จุดเด่นเทคโนโลยี

  • สามารถลดความผิดพลาดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งใช้ในการตรวจการตั้งท้องของแม่โคหลังการผสมเทียม คือถ้าแม่โคมีระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนนี้ต่ำหลังการผสมเทียมไปแล้ว 19-24 วัน แสดงว่าแม่โคไม่ได้ท้องจากการผสมเทียมนั้น และกำลังจะกลับมาเป็นสัดอีกครั้ง

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลจุลินทรีย์และวัสดุชีวภาพ (Software iCollect Microbial Information Management System)
Mar 4th, 2012 by pensiri 98 views

iCollect เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้บริหารจัดการการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ และวัสดุชีวภาพแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการจดลิขสิทธิ์และติดตั้งให้กับผู้ใช้งานในห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมทั้งอนุญาตให้สิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวแก่ University of North Texas Health Science Center (UNTHSC) at Fort Worth, Texas, USA

จุดเด่น

  • การลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัสดุชีวภาพ ด้วยระบบบาร์โค้ด ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
  • การรับฝากวัสดุชีวภาพ มีระบบค้นหาข้อมูลตัวอย่างจัดเก็บที่ใช้งานง่าย
  • การตรวจสอบคุณภาพของวัสดุชีวภาพ
  • การควบคุมการนำวัสดุชีวภาพเข้า/ออกจากคลังเก็บรักษา
  • การสร้างแคตตาล็อกเพื่อให้บริการวัสดุชีวภาพ
  • การกำหนดเงื่อนไขการรับฝากและให้บริการ
  • การเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายหรือศูนย์ทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ ผ่านเว็บเวอร์วิส
  • นำไปติดตั้งและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลที่สำคัญตามความต้องการใช้งานที่ต่างกันได้

แหล่งที่มา: ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549 – 2554

Share
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety)
Sep 20th, 2011 by kusa 112 views

ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety)
ปัจจุบัน เทคโนโลยีชีวภาพก้าวหน้าเร็วมาก เรารู้ส่วนประกอบของยีนและดีเอ็นเอแต่เทคโนโลยีมีประโยชน์และโทษได้ หากการพัฒนาและการใช้ไม่ระมัดระวังจึงเกิดแนวคิดในเรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพ” เพื่อพิจารณาผลกระทบและประเมินความเสี่ยงหรือ Read the rest of this entry »

Share
มาลาเรียโรคเก่าแก่ของโลก
Aug 12th, 2011 by kusa 98 views

มาลาเรียเป็นโรคที่น่ากลัวโรคหนึ่งของโลกที่พล่าชีวิตของคนจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี ซึ่งในอดีตโรคนี้เคยแพร่ระบาดอย่างมาก แต่ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข การแพร่ระบาดของโรคนี้ได้รับการกำจัดให้ลดลงได้ ทว่าในปัจจุบันโรคมาลาเรียกลับมาระบาด Read the rest of this entry »

Share
จุลินทรีย์กับอาหาร
Aug 6th, 2011 by kusa 530 views

หลายพันปีมาแล้ว มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ผ่านกระบวนการหมักโดยธรรมชาติ เพื่อผลิตเครื่องดื่มและอาหารโดยที่คนสมัยนั้นยังไม่รู้ว่ากระบวนการหมักนั้น เกิดขึ้นจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ชาบาบิโลเนียนรู้จักใช้ยีสต์ทำไวน์และเบียร์ ชนชาติอียิปต์รู้จักใช้ยีสต์ทำขนมปัง และอาหารหมักอื่นๆ เช่น ผักดองต่างๆ และไส้กรอก จากอดีตจนถึงปัจจุบัน Read the rest of this entry »

Share
เครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ
Aug 6th, 2011 by kusa 101 views

ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ คือ สถานที่ให้บริการและเก็บรักษาวัสดุชีวภาพทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต และข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมและกลไกการทำงานของระบบของสิ่งมีชีวิต ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพจึงจัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หลักที่สำคัญอันหนึ่งในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ ปัจจุบันนานาชาติจึงได้ร่วมมือกันสร้างและ Read the rest of this entry »

Share
ธนาคารจุลินทรีย์
Aug 5th, 2011 by kusa 494 views

จุลินทรีย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการทำงานทางด้านอุตสหากรรมอาหาร เกษตรกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ การมีสถานที่เก็บและรักษาจุลินทรีย์ไว้เพื่อให้ความสะดวกแก่การศึกษาวิจัยจึงเป็นที่มาของ “ธนาคารจุลินทรีย์”
ธนาคารจุลินทรีย์ คืออะไร Read the rest of this entry »

Share
ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในโลกและในประเทศไทย
Aug 2nd, 2011 by kusa 68 views

จุลินทรีย์มีความหลากหลายมากเป็นที่สองรองจากกลุ่มแมลง และจุลินทรีย์ที่มีการศึกษาไว้มีประมาณ 160,000 ชนิด ซึ่งน้อยกว่า 5% ของจำนวนชนิดของจุลินทรีย์ที่คาดว่ามีอยู่ในโลก ประมาณกันว่าโลกของเรามีแบคทีเรีย 1,000,000 ชนิด เห็ดรา 1,500,000 ชนิด และพวกสาหร่ายและโปรโตซัวรวมกัน 600,000 ชนิด รวมกันแล้วมากกว่า 3 ล้านชนิด ซึ่งได้มี Read the rest of this entry »

Share
แบคทีเรียแอคติโบมัยสีท
Jul 18th, 2011 by kusa 4,168 views

แบคทีเรียแอคติโบมัยสีท
หรือ Actinomycetes ดำรงชีวิตอยู่ในดิน ในปุ๋ยหมัก น้ำ โคลนตม และบริเวณรากพืช แบคทีเรียนี้เป็นผู้รีไซเคิลอินทรีย์วัตถุจากซากพืชซากสัตว์ ให้เป็นสารใหม่กลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมและเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในหลายด้านโดยธรรมชาติ ปริมาณของแบคทีเรียแอคติโนมัยสีทที่พบในดินขึ้นอยู่กับชนิดและสภาพของดิน เช่น ในดินทั่วไป 1 กรัม ที่มีสภาพความ Read the rest of this entry »

Share
ยีสต์
Jul 17th, 2011 by kusa 313 views

ยีสต์
ยีสต์ ราชนิดหนึ่งที่มีขนาดของตัวเล็กมากเพียงประมาณ 5-10 ไมครอน หรืออาจเทียบได้ว่ามีขนาดเพียงประมาณ 1 ใน 800 ของเมล็ดข้าวเท่านั้น โดยธรรมชาติ ยีสต์มีรูปร่างหลายแบบ อาจเป็นรูปทรงกลม ทรงกลมรี ทรงรูปไข่ ทรงสามเหลี่ยม ทรงกระบอก หรือ เป็นแบบ Read the rest of this entry »

Share
บทสัมภาษณ์ ดร.นิศรา ใน วารสาร Nature
Mar 4th, 2011 by titima 102 views

วารสาร “Nature” เผยแพร่บทสัมภาษณ์ ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ หัวหน้าห้องปฎิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)  สวทช. และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของโลก (Global Young Academy) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์มากกว่า 150 คน จาก 40 กว่าประเทศทั่วโลก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa