»
S
I
D
E
B
A
R
«
n-Sack
Apr 13th, 2012 by supaporn 93 views

พัฒนาโดย: ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.

กระสอบ n-Sack ถูกพัฒนาขึ้นมาทดแทนการใช้ถุงทราย ทำให้ก่อนการใช้งานมีน้ำหนักเบา สามารถขนย้ายได้อย่างรวดเร็ว ประหยัด พลังงานเชื้อเพลิง และสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลา
ในการบรรจุกระสอบ กระสอบ n-sack มีแนวคิดจากการพัฒนาพอลิเมอร์ดูดซึมน้ำที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล เช่น ผ้าอ้อม ผ้าอนามัย มาใช้ในการป้องกันน้ำท่วม สามารถดูดซึมน้ำได้ไม่น้อยกว่า
100 เท่า เมื่อเทียบกับน้ำหนักแห้งเริ่มต้น สามารถใช้งานซ้ำได้มากกว่า 1 ครั้ง โดยวัสดุที่ใช้สามารถแตกสลายด้วยรังสียูวี และน้ำหนักเบา

ืn-Sack

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
ผลิตภัณฑ์นาโน
Sep 16th, 2011 by kusa 125 views

ผลิตภัณฑ์นาโน
นาโน มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก แปลว่า ตัวจิ๋ว ดังนั้น นาโนเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างส่ิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆ ในระดับนาโนเมตร หรือเป็นการจัดเรียงอะตอมหรือโมเลกุลเข้าด้วยกันความถูกต้องและแม่นยำ ทำให้สิ่งนั้นมีคุณสมบัติพิเศษอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน อาจเรียกได้ว่า นาโนเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีระดับอะตอม หรือ Read the rest of this entry »

Share
Koha ในเมืองไทยเริ่มขยายตัวแล้ว!!!!
Oct 31st, 2008 by supaporn 855 views

จากการที่ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ Koha มาใช้ในห้องสมุด ศวท. ทำให้ห้องสมุดศูนย์แห่งชาติภายใน สวทช.  เช่น ห้องสมุดของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ห้องสมุดของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ห้องสมุดศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ต่างพากันขอนำข้อมูลลงในฐานข้อมูล Koha นอกเหนือจากห้องสมุดภายในของ สวทช. แล้ว หน่วยงานภายนอกอย่าง ห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ห้องสมุดมูลนิธินตาบอด ก็แจ้งความประสงค์ที่จะขอใช้โปรแกรมนี้ ซึ่งทาง ศวท. ยินดีเป็นพี่เลี้ยง และพัฒนาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการที่เป็นโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa