»
S
I
D
E
B
A
R
«
ศาสนาเต๋า
Jul 3rd, 2011 by kusa 278 views

ศาสนาเต๋า
ซือหม่าเชียน (พ.ศ.398-456) นักบันทึกประวัติศาสตร์จีน คนสำคัญสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก บันทึกไว้ใน “สื่อจี้” (บันทึกประวัติศาสตร์) ถึงประวัติของ เหลาจื่อ (28 ปีก่อนพุทธศักราช-พ.ศ.72) ว่า “อันเหลาจื่อนั้นเป็นผู้บำเพ็ญพรต วิทยาการของเขาส่วนเฉพาะยังตนให้หลีกเร้น มิให้มายุ่งเกี่ยวกับโลก เขารับราชการในราชสำนักโจวเป็นเวลาช้านาน ต่อมาได้เห็น Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa